Wyrok w sporze o większe wykorzystanie gazociągu OPAL przez Gazprom jest dużym sukcesem Polski

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sporze o większe wykorzystanie gazociągu OPAL przez Gazprom. Jest on korzystny dla Polski, bo Trybunał uchylił decyzję Komisji Europejskiej dającą Rosjanom stuprocentowy dostęp do tej odnogi Nord Stream.

Fragment oświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

W dniu 10 września br. Sąd Unii Euroepjskiej wydał wyrok stwierdzający nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany warunków wyłączenia gazociągu Opal z obowiązku stosowania z obowiązku stosowania zasady dostępu stron trzecich (TPA) oraz regulacji taryf udzielonych na podstawie dyrektywy 2003/55/WE (obecna dyrektywa 2009/73/WE).

Wyrok jest dużym sukcesem Polski. […]

Sąd Unii Europejskiej podzielił stanowisko polskiego Rządu i uznał, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej. Zdaniem Sądu Komisja nie zbadała, jakie mogą być średnioterminowe skutki – zwłaszcza dla polityki Polski w dziedzinie energetyki – przekierowania na trasę tranzytu Nord Stream 1/Opal części ilości gazu ziemnego przesyłanych uprzednio gazociągami Jamał i Braterstwo.

W przekonaniu polskiego Rządu, wyrok Sądu będzie miał istotne znaczenie dla konkurencji na rynku gazu i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne, Silna Polska w Europie wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Wyrok w sporze o większe wykorzystanie gazociągu OPAL przez Gazprom jest dużym sukcesem Polski została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.