Aktualności | Piotr Naimski

Aktualności

Antek, jeszcze dużo zrobimy… 70 lat Antoniego Macierewicza

04 sierpnia, 2018

W sobotę miała miejsce w kinie Palladium uroczystość z okazji 70. urodzin Antoniego Macierewicza. Jednym z uczestników tego wydarzenia był przyjaciel jubilata, Piotr Naimski. W wygłoszonej mowie stwierdził m.in.: Na trudne czasy potrzeba twardych ludzi. Oni są ciągle istniejący w naszym pokoleniu, ale są oni też w pokoleniu naszych wychowanków. Oby tak się stało w Polsce, że będziemy w stanie przekazać doświadczenia Antoniego, pana prezesa [obecnego na jubileuszu Jarosława Kaczyńskiego] i jeszcze może kilku innych kolegów właśnie tym młodym, tej młodej ekipie. Równocześnie jest tak, że Antoni – nasz jubilat – czuje się nieźle. To, co chcę powiedzieć, nie jest dobrym prognostykiem dla jego rodziny, ale wydaje mi się, Antek, że jeszcze dużo zrobimy. Premier Jan Olszewski wspomniał, że przyrzekaliśmy całym życiem służyć Polsce. To zobowiązuje.

 

Część swojego wystąpienia poświęcił Piotr Naimski przybliżeniu obecnej sytuacji geopolitycznej:

Jesteśmy ponad ćwierć wieku w transformacji. Mamy niepodległe państwo polskie i śpiewamy: „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”. […] Świat nam bliski, Europa, jest w olbrzymim rozgardiaszu. Nie bardzo wiadomo, w którą stronę to wszystko pójdzie. Czasem powtarzam, że Europa istniała przed Unią Europejską i będzie istniała po Unii Europejskiej, a my ciągle będziemy w Europie, wśród narodów europejskich. Musimy dbać o to, żeby to miejsce było trwałe, a nasze państwo na tyle silne, by nasz naród obronić. To sytuacja, w której nie możemy liczyć w chwili próby, gdyby ona nadeszła, na struktury europejskie. One są niezdolne do podejmowania decyzji. Decyzje są podejmowane w stolicach europejskich tych krajów, które są w Europie „ważne”. Mamy zadanie doprowadzenia do tego, żeby Warszawa była tą ważną stolicą. To zadanie na przyszłość.

 

Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem wystąpienia Piotra Naimskiego

 

Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia Jubilatowi złożył także b. premier Jan Olszewski, który podkreślił:

Antoni zawsze reprezentował nurt katolicko-narodowy. Zawsze twardo przy tych wszystkich zasadach pozostawał i twardo je głosił, realizował. To, co rozpoczynało naszą niepodległościową działalność – złożenie harcerskiego przyrzeczenia służenia całym życiem Bogu i Polsce, świadomość tego aktu – pozwalała nam we wszystkich trudnościach, różnicach, zachować tę wspólną linię postępowania przez całe te prawie pół wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. z uroczystości Filip Błażejowski / „Gazeta Polska”

 

Podczas spotkania zaprezentowana została książka „Niepodległość ma jeden kształt”, przygotowana jako prezent dla Antoniego Macierewicza przez jego przyjaciół i współpracowników oraz naukowców: Piotra Bączka, Justynę Błażejowską, Sławomira Cenckiewicza, Adama Chmieleckiego,Wojciecha Fałkowskiego, Sławomira Frątczaka, Piotra Grochmalskiego, Marcina Gugulskiego, Stefana Hamburę, Dariusza Kocunia, Andrzeja Kowalskiego, Michała Kozłowskiego, Krzysztofa Łączyńskiego, Mariusza Maraska, Piotra Naimskiego, Jana Olszewskiego, Radosława Petermana, Bolesława Piaseckiego, Pawła Piotrowskiego, Tomasza Sakiewicza, Dominika Smyrgałę, Bogdana Ścibuta, Adama Tarachę, Jerzego Targalskiego, Piotra Woyciechowskiego.

 

Ze wstępu Piotra Naimskiego:

W niniejszym tomie liczni współpracownicy Antka z różnych okresów opisują wycinkowe zdarzenia. Wszystko to razem pokazuje szeroki zakres zainteresowań jubilata i daje świadectwo, czym zajmował się przez 50 lat swojego dorosłego życia.

 

 

Tutaj obejrzycie Państwo całą uroczystość.

Większość badań koniecznych do projektowania Baltic Pipe została już wykonana

04 sierpnia, 2018

Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu, spółki odpowiedzialnej za budowę podwodnego odcinka Baltic Pipe i rozbudowę systemu przesyłowego w Polsce, podkreślił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że wstępna analiza środowiskowa dla tego gazociągu jest już przygotowywana, a badania środowiska morskiego są na ukończeniu. Znakomita część z nich, niezbędnych dla prac projektowych, została wykonana.

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Tomasza Stępnia

Piotr Naimski: Ilość węgla konsumowanego przez energetykę nie zmaleje. Za to wzrośnie ilość potrzebnego gazu

28 lipca, 2018

Portal www.nettg.pl przytacza wypowiedzi Piotra Naimskiego, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, z których wynika, że:

 

* To nie będzie tak, że węgiel zostanie zastąpiony gazem. W długoterminowym okresie ilość konsumowanego przez energetykę węgla nie zmaleje. Za to wzrośnie ilość potrzebnego gazu. Pojawi się też energetyka jądrowa. Chcąc utrzymać reżimy emisji gazów cieplarnianych i utrzymać węgiel, musimy mieć bezemisyjne źródła energii.

* Jeśli chodzi o Baltic Pipe, to Gaz-System wybuduje podwodny rurociąg oraz – na terenie Polski – całość koniecznej infrastruktury (m.in. trzy tłocznie). Zaangażowanie finansowe po stronie Gaz-Systemu wyniesie około 874 mln euro, drugie tyle – po stronie duńskiej. Test rynkowy został przeprowadzony przez regulatorów krajowych Danii oraz Polski i wypadł pomyślnie, jako uzasadniony ekonomicznie. Faza projektowa została przez Unię Europejską dofinansowana dwukrotnie. Projekt Baltic Pipe jest w UE i Komisji Europejskiej traktowany poważnie. Są szanse na dofinansowanie samej inwestycji.

* Dialog z dostawcami materiałów już się toczy. Liczba statków, które kładą rury na dnie morskim, jest ograniczona. Wiemy już, kiedy będą mogły być użyte na Bałtyku. Wybór preferowanej trasy przebiegu rurociągu został dokonany w czerwcu, na podstawie badań preferencji przeprowadzonych przez firmę duńską. Mamy przed sobą dokończenie rozmów przez operatorów krajowych i podpisanie umowy o budowie.

* Założenia do umowy zostały już opracowane. Trwa dopracowanie szczegółów. Umowa zostanie prawdopodobnie podpisana w listopadzie. We wrześniu rząd duński podejmie w tej sprawie oficjalną decyzję o inwestycji.

Narada koordynacyjna poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu

24 lipca, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył obok ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz wiceministrów Grzegorza Tobiszowskiego i Tadeusza Skobla, a także wiceministra MSWiA Pawła Szefernakera, w naradzie koordynacyjnej (wideokonferencji) z udziałem wojewodów. Obecni byli również prezesi grup kapitałowych, takich jak: PGE, Tauron, Enea, Energa, największych w Polsce operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

Jak czytamy w relacji opublikowanej na stronie internetowej ME:

Podczas spotkania omówiono m.in. działania podjęte przez Ministerstwo Energii we współpracy z OSD i OSP, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych, jak również rolę Ministra Energii w systemie udostępniania rezerw strategicznych. Szef resortu energii poinformował, że Ministerstwo Energii jest gotowe do uruchomienia rezerw w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia klęski żywiołowej. Przypomniał, że rezerwy mogą być udostępnione m.in. na wniosek wojewody, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Minister Tchórzewski dodał, że w ME opracowano i wdrożono procedurę raportowania o zagrożeniach i awariach masowych w systemie elektroenergetycznym. Może być ona uruchamiana w sytuacjach powodowanych np. bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nawałnice, huragany, silne fronty burzowe). Dzięki temu będzie możliwe szybkie reagowanie w trudnych sytuacjach i dotarcie na czas z odpowiednią pomocą.

Piotr Naimski w elektrowni wodnej w Rożnowie

21 lipca, 2018

Piotr Naimski odwiedził w sobotę elektrownię wodną w Rożnowie, gdzie rozmawiał z prezesem Zygmuntem Paruchem na temat ostatniego zagrożenia powodziowego i aktualnej sytuacji w elektrowni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczysta promocja albumu o Starym Sączu

20 lipca, 2018

W sobotę 20 lipca o 16.45 odbędzie się w Starym Sączu (w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, SOKÓŁ, ul. Stefana Batorego 23) uroczysta promocja albumu autorstwa Sylwestra Adamczyka i Jakuba Adamczyka „Stary Sącz. Dziedzictwo Świętych”.