Bezpieczeństwo Energetyczne

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”

06 grudnia, 2017

Rada Ministrów zaakceptowała kilka dni temu uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, przedłożoną przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej”.

Jak czytamy na stronie internetowej Kancelarii Premiera Rady Ministrów:

 

„Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” przedstawia program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. Chodzi o budowę nowej infrastruktury logistycznej oraz zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym. Realizacja Polityki w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Głównymi przedsięwzięciami przewidzianymi w dokumencie są:

Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk)

Za projektem przemawia dynamiczny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, wynikający ze strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie. Istotna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego umożliwi jednoczesne zaspokajanie potrzeb rafinerii PKN ORLEN S.A. w Płocku i GRUPY LOTOS S.A. w Gdańsku oraz zapewni bezpieczeństwo tłoczeń w chwili zaistnienia awarii. Inwestycję wykona spółka PERN S.A.

Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia

Inwestycja, którą również wykona spółka PERN S.A., ma poprawić bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego paliw z rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Dzięki wykorzystaniu istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw.

Zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej

Mając na względzie konieczność objęcia pełnej kontroli nad aktywami kluczowymi dla bezpieczeństwa paliwowego przez spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, sprawnej realizacji inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa dostaw i magazynowania zapasów interwencyjnych oraz optymalizacji zarządzania istniejącymi aktywami logistycznymi ropy naftowej i paliw, Rada Ministrów przyjęła program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. W spółkach, których akcje w części należą do Skarbu Państwa, dążyć się będzie do realizacji programu działań przez wykonywanie praw ze swoich akcji. Program zakłada, że:

* PKN ORLEN S.A. i GRUPA LOTOS S.A. skoncentrują się na swojej działalności podstawowej, tj. produkcji oraz obrocie paliwami;

* podmiotem wiodącym, jeśli chodzi o transport rurociągowy oraz magazynowanie ropy i paliw będzie PERN S.A.;

* podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej, poprzez zakup akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. oraz udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o., będzie OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Śniadanie prasowe z Piotrem Naimskim

04 grudnia, 2017

Dziś rano odbyło się spotkanie Piotra Naimskiego z przedstawicielami mediów.

Obszerną relację z konferencji podaje Polska Agencja Prasowa:

Naimski: PGNiG zabukował przepustowość Baltic Pipe za 8,1 mld zł

Omówienie wypowiedzi znajdziecie Państwo m.in. na następujących portalach:

* BiznesAlert.pl:

Naimski: Nie ma sporu Polski z Danią. Dyskusja o granicach nie wpłynie na Baltic Pipe

Umowy przesyłowe dla Baltic Pipe na przełomie roku

*Money.pl:

Krok bliżej do niezależności od Rosji. Polska rezerwuje przepustowość Baltic Pipe

* Niezalezna.pl:

PGNiG zabukował przepustowość Baltic Pipe za ponad 8 mld złotych!

* Bankier.pl:

Naimski: Ciech, jako spółka prywatna, będzie płacił za solankę według zasad rynkowych

Piotr Naimski: Gazociąg Baltic Pipe rozpocznie pracę 20 października 2022 roku

04 grudnia, 2017

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreśla, że gazociąg łączący Polskę ze złożami gazu na Szelfie Norweskim rozpocznie pracę 20 października 2022 r. Według wypowiedzi ministra wszystkie podmioty zaangażowane w Baltic Pipe muszą być pewne, że ten projekt będzie realizowany. To bardziej deklaracja skierowana na dyscyplinowanie wewnątrz kraju niż przeznaczona na zewnątrz. Mobilizować nie trzeba członków rządu, ponieważ wszyscy popierają budowę tego gazociągu. Deklaracja stanowi sygnał dla spółek, wykonawców i podwykonawców.

Wypowiedź Piotra Naimskiego za: www.biznesalert.pl

Piotr Naimski na konferencji „W cieniu Rosji i Nord Stream? Bałtyckie wyzwania geopolityczne”

01 grudnia, 2017

Piotr Naimski uczestniczył w konferencji „W cieniu Rosji i Nord Stream? Bałtyckie wyzwania geopolityczne”, zorganizowanej w piątek w Krakowie przez Ośrodek Myśli Politycznej i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Razem z Wojciechem Jakóbikiem z portalu BiznesAlert i Emmetem Tuohy’m z Estońskiego Centrum Partnerstwa Wschodniego wziął udział w panelu „Kwestie sporne i gra interesów w basenie Morza Bałtyckiego na forum Unii Europejskiej” prowadzonym przez Stanisława Górkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że rozmowy o regulacjach, które mogą podporządkować prawu Unii Europejskiej kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2 są trudne, a kompromis utrudniają nasi niemieccy sąsiedzi.

– Mamy w tej sprawie kłopot od samego początku. Rosjanie dążą do wyłączenia gazociągu spod prawa unijnego, w czym aktywnie od początku wspierali ich Niemcy. Z ich punktu widzenia to działanie racjonalne. Nie chcą, aby ktokolwiek „mieszał się” do tego, kto i za ile będzie przesyłał surowce przez Nord Stream 2;

– Jednak faktycznie rzecz biorąc, jest to połamanie prawa europejskiego. Europejczycy z Brukseli mogą zaraz stracić twarz. Jeśli zgodzą się na to, wtedy od strony formalnej Komisja Europejska stojąca na straży traktatów zgodzi się na połamanie prawa. Stanowiłoby to ważny precedens symboliczny i śmierć Komisji jako strażnika praw.

– Projekt nowelizacji dyrektywy gazowej z 8 listopada mówi, że trzeciemu pakietowi energetycznemu zostaną poddane gazociągi zbudowane w przyszłości. To kompromis, który Niemcy właśnie zrzucają ze stołu. To byłby kompromis, bo podporządkowałby trzeciemu pakietowi tylko drugi Nord Stream. Polska popierając tę nowelizację nie ma łatwej sytuacji, bo to de facto oznacza, że nasze protesty przeciwko Nord Stream 1 będą utrudnione. Ale ten kompromis i tak jest odrzucony. Niemcy chcą dodatkowych analiz. Może się okazać, że tego nie będzie, a inwestycja postępuje.

Wypowiedzi Piotra Naimskiego podajemy za portalem BiznesAlert.

Źródło grafiki: BiznesAlert

Program konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Myśli Politycznej.

Piotr Naimski na konferencji dotyczącej procesu wypłat odszkodowań w związku z budową gazociągów

01 grudnia, 2017

Piotr Naimski był w Krakowie, gdzie uczestniczył w konferencji „Proces wypłaty odszkodowań związanych z budową gazociągów realizowanych na podstawie tzw. Specustawy gazowej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobiste podziękowania Piotra Naimskiego dla strażaków biorących udział w akcji na terenie gazoportu

30 listopada, 2017

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wraz z wiceprezesem Polskiego LNG S.A. Bartłomiejem Słomą złożył wizytę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu oraz w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2. Osobiście podziękował strażakom biorącym bezpośredni udział w działaniu ratowniczym podczas awarii, do której doszło na terenie terminalu LNG w wyniku przejścia orkanu Grzegorz.

Źródło zdjęć: www.szczecin.kwpsp.gov.pl