Bezpieczeństwo Energetyczne

Trzymamy się harmonogramu. Wypowiedź Piotra Naimskiego dla TVP

18 października, 2018

W wypowiedzi dla Telewizji Polskiej Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, powiedział na temat projektu Baltic Pipe:

Tak zwane porozumienie o budowie będzie równoznaczne z ostateczną decyzją inwestycyjną także po stronie duńskiej. Faktycznie rzecz biorąc wszystko jest naprawdę na dobrej drodze. Trzymamy się harmonogramu. Tak jak to wielokrotnie już powtarzałem, kończymy w 2022 r., a samą budowę zaczynamy w 2020 r.

Baltic Pipe będzie gotowy do października 2022 r. Piotr Naimski na IV Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Siedlcach

18 października, 2018

Piotr Naimski wziął udział w IV Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Siedlcach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W relacji z tego wydarzenia spółka Gaz-System zaznacza:

 

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo dostaw energii to fundament bezpieczeństwa państwa.

„– Bezpieczeństwo energetyczne wymaga inwestycji. Obecnie infrastruktura przesyłowa podlega głębokiej modernizacji i rozbudowie” – powiedział Piotr Naimski.

Minister Naimski podkreślił, że dla zapewnienia bezpieczeństwa w tym zakresie Polska musi mieć dostęp do surowców i najnowszych technologii. Potrzebna jest też dobra współpraca międzynarodowa, przykładem której mogą być budowane obecnie interkonektory czy projekt Baltic Pipe.

 

„– Komisja Europejska wspiera projekt Baltic Pipe, ponieważ zwiększy on bezpieczeństwo dostaw gazu do Europy. Inwestycja ta jest przykładem współpracy, z której korzyści czerpać będą wszyscy uczestnicy rynku energii UE” – powiedział.

Minister Naimski poinformował również, że projekt Baltic Pipe jest prowadzony zgodnie z założonym harmonogramem. Budowa odcinka podmorskiego gazociągu rozpocznie się wiosną 2020 r. i potrwa dwa lata. Baltic Pipe ma być gotowy do października 2022 r.

„–  Do końca 2018 r. inwestorzy – operatorzy systemów przesyłowych – podpiszą umowę regulującą wzajemne zobowiązania, tzw. Construction Agreement” – dodał.

 

Omówienie wypowiedzi Piotra Naimskiego:

 

Naimski: umowa o budowie Baltic Pipe na przełomie listopada i grudnia

Na przełomie grudnia i listopada zostanie podpisana umowa o budowie Baltic Pipe

Umowa o budowie Baltic Pipe na przełomie listopada i grudnia

Znamy daty podpisania umów ws. Baltic Pipe! Naimski zapewnia: Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem

Piotr Naimski: nowe złoża PGNiG to część większego planu

Naimski: zwiększenie własnej produkcji PGNiG na szelfie norweskim to element szerszego planu

Naimski: Zakup złoża przez PGNiG od Equinor to krok w realizacji strategii

„Węgiel to bezpieczeństwo energetyczne Polski na długie lata”

Wreszcie ktoś powiedział to głośno! Naimski: Węgiel to bezpieczeństwo energetyczne Polski na długie lata

Naimski: Utrzymamy węgiel i zbudujemy sieć pod offshore

P. Naimski: Węgiel to bezpieczeństwo Polski na długie lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki program polskiej energetyki. Ogłoszenie kontraktów na zakup gazu ze Stanów Zjednoczonych

17 października, 2018

Umowy na dostawy gazu z zewnątrz oraz na jego wydobycie w Polsce, połączone z rozszerzeniem sieci gazowej to wielki program polskiej energetyki – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas ogłoszenia kontraktów na zakup gazu ze Stanów Zjednoczonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

 

Przystąpiliśmy do zdecydowanych działań mających na celu pozyskanie gazu z różnych stron świata, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz Norwegii – mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, w tym celu tworzymy połączenia gazowe między innymi tzw. Gazociąg Bałtycki oraz powiększamy zdolności przyjmowania gazu przez terminal w Świnoujściu.

Premier zwrócił uwagę, że bardzo ważnym elementem rozwoju polskiej energetyki jest także zwiększenie wydobycia gazu w Polsce, dlatego przystąpiliśmy do tak szeroko zakrojonego programu badań zasobów wydobywalnych.

Program energetyczny będzie dotyczył wszystkich województw i doprowadzi do zwiększenia możliwości dystrybucji gazu do większości gmin, które dzisiaj nie są jeszcze zgazyfikowane – podkreślił szef rządu.

Pokazujemy, że poprzez wydobycie, dywersyfikację źródeł dostaw oraz tworzenie nowych sieci gazyfikujących kraj program energetyczny naszego rządu jest wiarygodny – dodał na zakończenie premier Mateusz Morawiecki.

 

Pierwsze długoterminowe kontrakty w Europie Środkowej na dostawę skroplonego gazu ziemnego z USA podpisano pomiędzy PGNiG oraz Venture Global LNG.

Kontrakty zapewnią rocznie łącznie 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego (LNG), co po regazyfikacji daje ok. 2,7 mld m³ gazu ziemnego, a to w zależności od wielkości wykorzystywanych do transportu zbiornikowców LNG odpowiada ponad 25 ładunkom rocznie.

Producenci energii muszą kupować uprawnienia do emisji CO2. W ME odbywają się dyskusje dotyczące kompensat

12 października, 2018

Radio Maryja przywołuje wypowiedź Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który wyjaśnia, że producenci energii muszą kupować uprawnienia do emisji CO2. To ogromne obciążenie stąd w Ministerstwie Energii odbywają się dyskusje dotyczące kompensat. Cena tych uprawnień to jest cena, która jest regulowana na poziomie europejskim. W ostatnim czasie wzrosła właściwie pięciokrotnie, z 5-6 euro za tonę do ponad 20 euro za tonę. Ten koszt dodatkowy powinien być zrekompensowany. Mechanizm tej kompensacji jest w tej chwili w Ministerstwie Energii dyskutowany. Firmy kupując na aukcji uprawnienie do emisji dwutlenku węgla odprowadzają te pieniądze do budżetu naszego państwa. Zatem trzeba znaleźć sposób praktyczny, by przynajmniej część tych pieniędzy mogła wrócić do firm, które tym ciężarem zostały obciążone. Te prace są w tej chwili prowadzone przez ministra Krzysztofa Tchórzewskiego – podkreślił Piotr Naimski.

Do grudnia inwestorzy planują podpisanie umowy o budowie Baltic Pipe

11 października, 2018

„Gazeta Polska Codziennie” cytuje słowa Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, na temat Baltic Pipe: Do grudnia inwestorzy planują podpisanie umowy o jego budowie, co będzie równoznaczne z ostateczną decyzją inwestycyjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duże zainteresowanie realizacją gazociągu Baltic Pipe wśród potencjalnych wykonawców prac

09 października, 2018

Gaz-System informuje, że realizacja gazociągu Baltic Pipe cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych wykonawców prac. Jeszcze w tym roku polska spółka i duński operator systemu przesyłowego Energinet podejmą finalną decyzję inwestycyjną. W 2019 r. będą kontynuowane prace projektowe i szczegółowe analizy techniczne.

 

Jak czytamy w komunikacie z 9 września 2018 r.:

GAZ-SYSTEM zweryfikował listę firm, które mogą być zainteresowane udziałem w przetargu na realizację zamówień na potrzeby podmorskiego gazociągu Baltic Pipe. W ramach Zapytania o Informację (ang. RFI – Request For Information) skontaktowano się w sumie z 37 podmiotami. Potencjalni wykonawcy głównych prac wyrazili gotowość do udziału w przetargu.

– Przeprowadzone przez nas badanie rynku pokazało, że potencjalni dostawcy oraz wykonawcy poszczególnych etapów prac mają możliwości techniczne i logistyczne, by zrealizować kolejne fazy inwestycji. Dzięki procedurze RFI poznajemy też ich punkt widzenia na kolejne etapy procesu przetargowego. Projekt możemy  realizować zgodnie z planem – mówi Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.

 

Prace przy podmorskim gazociągu zostały podzielone na dwa główne pakiety (dostawa rur i układanie ich na dnie Morza Bałtyckiego) oraz siedem dodatkowych. W ramach pierwszego pakietu RFI skierowano do 8 firm, które potencjalnie mogą dostarczyć odpowiednie rury w zakładanym terminie. Na zapytanie odpowiedziały wszystkie podmioty, z których 7 wyraziło zainteresowanie otrzymaniem zlecenia i zrealizowaniem zamówienia na rzecz gazociągu podmorskiego. Dodatkowo gotowość udziału w przetargu na dostawę rur wyraziły również 4 podmioty ubiegające się o realizację podmorskich prac budowlanych. Dało to w sumie 11 podmiotów zainteresowanych dostawą rur, z których wszystkie zaakceptowały planowany proces i warunki przetargowe. Odpowiedzi uzyskane na Zapytanie o Informację potwierdzają również realność planowanego harmonogramu dostaw.

Innym kluczowym zamówieniem związanym z gazociągiem będzie układanie i montaż dostarczonych rur na dnie morza. Na zapytanie w tej sprawie odpowiedziało wszystkie 7 odpytanych firm, które na tym etapie potwierdziły wykonalność przewidzianego procesu przetargowego.

więcej..