Bezpieczeństwo Energetyczne

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”. ZAPOWIEDŹ

24 kwietnia, 2019

ZAPOWIEDŹ: W środę (24 kwietnia) o godz. 11.30 premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”.

Obecny będzie również Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

Mały przegląd prasy…

16 kwietnia, 2019

Za: twitter.com/BalticPipe_PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa na unijne wsparcie dla Baltic Pipe. Komunikat Gaz-Systemu

15 kwietnia, 2019

GAZ-SYSTEM podpisał z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) umowę na dofinansowanie prac budowlanych dla Baltic Pipe w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Uroczystość podpisania umowy na wsparcie finansowe, którego maksymalna wysokość wynosi blisko 215 mln euro, odbyła się 15 kwietnia 2019 r. w Brukseli.

 

W wydarzeniu uczestniczyli: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Cañete, dyrektor generalny ds. energii Dominique Ristori oraz prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii, jak i na rozbudowę oraz modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. Zdaniem prezesa GAZ-SYSTEM Tomasza Stępnia uzyskanie kolejnego dofinansowania potwierdza, że Baltic Pipe jest bardzo ważny nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej. – Z punktu widzenia naszego kraju połączenie gazowe między Polską a Danią ma wymiar strategiczny – jest ono potrzebne do dywersyfikacji dostaw. Jednak inwestycja jest korzystna również dla UE, której zależy na zwiększeniu wymiany handlowej i wzroście konkurencyjności europejskiego rynku gazu – podkreślił prezes Stępień.

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie stanowi realizację podjętej 23 stycznia 2019 r. decyzji państw członkowskich UE o przyznaniu pomocy finansowej dla programu Baltic Pipe z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Wsparcie finansowe zostało przyznane w oparciu o przeprowadzony w 2018 r. drugi konkurs grantowy CEF Energy na zadanie „Prace budowlane dla klastra infrastrukturalnego 8.3 w ramach projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI)”.

Dotychczasowe unijne dofinansowanie dla Baltic Pipe: W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przyznała projektowi dofinansowanie na prace budowlane w maksymalnej wysokości blisko 215 mln euro. W latach 2017 i 2018 wsparciem objęto natomiast realizację prac projektowych w maksymalnej wysokości około 51,45 mln euro. Z kolei w ramach konkursu w 2015 r. projekt otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla projektu Baltic Pipe wynosi maksymalnie 266,77 mln euro.

więcej..

Umowa na dofinansowanie budowy gazociągu Baltic Pipe – podpisana! Wsparcie wyniesie blisko 215 mln euro

15 kwietnia, 2019

Spółka Gaz-System podpisała w Brukseli z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci umowę w ramach CEF Energy na dofinansowanie budowy gazociągu Baltic Pipe. Unijne wsparcie wyniesie blisko 215 mln euro i zostanie przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii, jak i na rozbudowę oraz modernizację polskiego systemu przesyłowego. W uroczystości uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz oraz komisarz ds. klimatycznych i energii Miguel Arias Canete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski podkreślił: Strategia dywersyfikacji źródeł energii, w tym gazu ziemnego, jest bardzo istotną częścią strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Podpisujemy umowę, która jest niezmiernie istotna. Relacje w zakresie energii między naszym rządem a Komisją Europejską są bardzo dobre, a będą wręcz wspaniałe.

Według wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego: Za 3 lata gazociąg bałtycki powstanie. Dziękuję partnerom duńskim i norweskim za współpracę, która doprowadziła nas do tego momentu, w którym nasze bezpieczeństwo gazowe będzie w zupełnie innym miejscu niż planowali to nasi poprzednicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z uroczystości

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez TVP

 

Gazociąg Baltic Pipe umożliwi sprowadzanie gazu z Szelfu Norweskiego, zostanie oddany do użytku 1 października 2022 r.

Zapowiedź podpisania porozumienia w sprawie finansowania projektu gazociągu Baltic Pipe z unijnego programu Łącząc Europę

12 kwietnia, 2019

W poniedziałek 15 kwietnia w Brukseli nastąpi podpisanie porozumienia w sprawie finansowania projektu gazociągu Baltic Pipe z unijnego programu Łącząc Europę.

W uroczystości wezmą udział premier Mateusz Morawiecki, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz oraz komisarz ds. energii i działań klimatycznych Miguele Arias Canete.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na portalu gazownictwo.wnp.pl

Piotr Naimski o podpisaniu przez prezydenta ustawy w sprawie Baltic Pipe. Wypowiedź dla Radia Maryja

10 kwietnia, 2019

Piotr Naimski – odnosząc się do podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy w sprawie Baltic Pipe – podkreślił w wypowiedzi dla Radia Maryja, że rządy i parlamenty Polski oraz Danii potwierdziły, jak ważna jest ta inwestycja. Prace idą zgodnie z planem – dodał. Dalej stwierdził: W tej chwili wnioski o wydanie zgód środowiskowych zostały złożone w Polsce, Szwecji i Danii. Te procedury w Polsce, a także w krajach, które są zainteresowane, oczywiście będą trwały jakiś czas, ale mamy w naszym harmonogramie przewidziane, że budowa, czyli fizyczna konstrukcja gazociągu na odcinku podmorskim rozpocznie się późną wiosną za rok. Wtedy będziemy mieli jeszcze dwa lata na dokończenie, wykonanie wszystkich prac i w październiku 2020 roku inwestycja będzie zakończona.

Zachęcamy do lektury całej wypowiedzi

Piotr Naimski na VII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE Gdańsk

08 kwietnia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wygłosił przemówienie inauguracyjne na tegorocznym Ogólnopolskim Szczycie Energetyczny w Gdańsku. Zaznaczył w pierwszej kolejności, że bezpieczeństwo energetyczne jest niezbywalnym elementem bezpieczeństwa jako całości. Musi być ono oparte na kilku elementach: surowcach energetycznych, technologiach do ich przetwarzania, infrastrukturze, a także wizji odnoszącej się do połączenia tych elementów.

Następnie Piotr Naimski uczestniczył w debacie „Polska polityka energetyczna – projekty unijne vs polskie cele strategiczne”. Według jego wypowiedzi kraje skandynawskie przyjęły kierunek ograniczania emisyjności energetyki, ale realizują go w bardzo różny sposób.

Relację z kongresu publikuje portal cire.pl

Wypowiedź Piotra Naimskiego na temat programu połączenia systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z europejskim systemem przez Polskę znajdziecie Państwo tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bursztyn Polskiej Energetyki” dla prezesa Tomasza Stępnia

08 kwietnia, 2019

Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień otrzymał na VII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku nagrodę „Bursztyn Polskiej Energetyki” za konsekwentne i skuteczne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez realizację projektu Baltic Pipe.

Gaz-System S.A. to spółka Skarbu Państwa podlegająca pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – Piotrowi Naimskiemu, który uczestniczył w uroczystości wręczenia wyróżnienia.

Relację z wydarzenia znajdziecie Państwo tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz-System złożył raporty oddziaływania na środowisko podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe

05 kwietnia, 2019

Jak podaje komunikat spółki Gaz-System:

We wszystkich trzech krajach, przez których obszary morskie będzie przebiegał gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego, GAZ-SYSTEM złożył raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z harmonogramem, w Polsce miało to miejsce 28 marca, w Szwecji 19 marca, a w Danii 25 stycznia 2019 r. Projektanci zaplanowali liczne udogodnienia dla środowiska – np. przewierty bezwykopowe. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dotyczący polskiej części projektu przedłożono w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Natomiast w Szwecji i Danii dokumenty, będące częścią wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, zostały złożone odpowiednio w szwedzkim Ministerstwie Przedsiębiorczości i Innowacji oraz w Duńskiej Agencji Energii.

Raporty zawierają wyniki kompleksowej kampanii badań środowiska przeprowadzonej wzdłuż wszystkich rozważanych wariantów trasy gazociągu podmorskiego. Trwające ponad rok analizy pozwoliły na opracowanie ocen oddziaływania obejmujących wpływ projektu na kluczowe elementy środowiska, w tym m.in.: na środowisko naturalne, lokalne społeczności, czy też turystykę. Badania przeprowadzono w odniesieniu do okresu budowy oraz użytkowania gazociągu.

 

Treść całego komunikatu znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółki Gaz-System

Nord Stream 2 sieje zamęt i niezgodę w Europie. Piotr Naimski gościem programu „Minęła 20”

04 kwietnia, 2019

W programie TVP Info „Minęła 20” Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślił, że Nord Stream 2 to inwestycja, która podważa interesy wszystkich w Europie, może z wyjątkiem Niemiec […], sieje zamęt i niezgodę między sojusznikami. […] Jest sprzeczna z interesami polskimi, z europejskimi interesami, dlatego że podważa solidarność europejską. To jest działanie w interesie Rosji, która chce podziałów w Europie.

Przypomniał deklaracje ówczesnego premiera Władimira Putina z 2009 r.: Trzeba sięgnąć do wypowiedzi [obecnego] prezydenta [Rosji] Putina z 1 września 2009 r. z Westerplatte, gdy proponował kanclerz Merkel nowy sojusz, nową oś współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do lektury omówienia wypowiedzi Piotra Naimskiego

oraz tutaj