Media

Śniadanie prasowe z Piotrem Naimskim

04 grudnia, 2017

Dziś rano odbyło się spotkanie Piotra Naimskiego z przedstawicielami mediów.

Obszerną relację z konferencji podaje Polska Agencja Prasowa:

Naimski: PGNiG zabukował przepustowość Baltic Pipe za 8,1 mld zł

Omówienie wypowiedzi znajdziecie Państwo m.in. na następujących portalach:

* BiznesAlert.pl:

Naimski: Nie ma sporu Polski z Danią. Dyskusja o granicach nie wpłynie na Baltic Pipe

Umowy przesyłowe dla Baltic Pipe na przełomie roku

*Money.pl:

Krok bliżej do niezależności od Rosji. Polska rezerwuje przepustowość Baltic Pipe

* Niezalezna.pl:

PGNiG zabukował przepustowość Baltic Pipe za ponad 8 mld złotych!

* Bankier.pl:

Naimski: Ciech, jako spółka prywatna, będzie płacił za solankę według zasad rynkowych

Piotr Naimski: Gazociąg Baltic Pipe rozpocznie pracę 20 października 2022 roku

04 grudnia, 2017

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreśla, że gazociąg łączący Polskę ze złożami gazu na Szelfie Norweskim rozpocznie pracę 20 października 2022 r. Według wypowiedzi ministra wszystkie podmioty zaangażowane w Baltic Pipe muszą być pewne, że ten projekt będzie realizowany. To bardziej deklaracja skierowana na dyscyplinowanie wewnątrz kraju niż przeznaczona na zewnątrz. Mobilizować nie trzeba członków rządu, ponieważ wszyscy popierają budowę tego gazociągu. Deklaracja stanowi sygnał dla spółek, wykonawców i podwykonawców.

Wypowiedź Piotra Naimskiego za: www.biznesalert.pl

Piotr Naimski na konferencji „W cieniu Rosji i Nord Stream? Bałtyckie wyzwania geopolityczne”

01 grudnia, 2017

Piotr Naimski uczestniczył w konferencji „W cieniu Rosji i Nord Stream? Bałtyckie wyzwania geopolityczne”, zorganizowanej w piątek w Krakowie przez Ośrodek Myśli Politycznej i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Razem z Wojciechem Jakóbikiem z portalu BiznesAlert i Emmetem Tuohy’m z Estońskiego Centrum Partnerstwa Wschodniego wziął udział w panelu „Kwestie sporne i gra interesów w basenie Morza Bałtyckiego na forum Unii Europejskiej” prowadzonym przez Stanisława Górkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że rozmowy o regulacjach, które mogą podporządkować prawu Unii Europejskiej kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2 są trudne, a kompromis utrudniają nasi niemieccy sąsiedzi.

– Mamy w tej sprawie kłopot od samego początku. Rosjanie dążą do wyłączenia gazociągu spod prawa unijnego, w czym aktywnie od początku wspierali ich Niemcy. Z ich punktu widzenia to działanie racjonalne. Nie chcą, aby ktokolwiek „mieszał się” do tego, kto i za ile będzie przesyłał surowce przez Nord Stream 2;

– Jednak faktycznie rzecz biorąc, jest to połamanie prawa europejskiego. Europejczycy z Brukseli mogą zaraz stracić twarz. Jeśli zgodzą się na to, wtedy od strony formalnej Komisja Europejska stojąca na straży traktatów zgodzi się na połamanie prawa. Stanowiłoby to ważny precedens symboliczny i śmierć Komisji jako strażnika praw.

– Projekt nowelizacji dyrektywy gazowej z 8 listopada mówi, że trzeciemu pakietowi energetycznemu zostaną poddane gazociągi zbudowane w przyszłości. To kompromis, który Niemcy właśnie zrzucają ze stołu. To byłby kompromis, bo podporządkowałby trzeciemu pakietowi tylko drugi Nord Stream. Polska popierając tę nowelizację nie ma łatwej sytuacji, bo to de facto oznacza, że nasze protesty przeciwko Nord Stream 1 będą utrudnione. Ale ten kompromis i tak jest odrzucony. Niemcy chcą dodatkowych analiz. Może się okazać, że tego nie będzie, a inwestycja postępuje.

Wypowiedzi Piotra Naimskiego podajemy za portalem BiznesAlert.

Źródło grafiki: BiznesAlert

Program konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Myśli Politycznej.

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nt. uchwały „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” (komunikat)

29 listopada, 2017

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Polityki informuje:

28 listopada 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym przedstawia program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa, obejmujący budowę nowej infrastruktury logistycznej oraz zmiany w strukturze infrastrukturalno-właścicielskiej sektora naftowego. Realizacja Polityki w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Głównymi przedsięwzięciami przewidzianymi Polityką są:

  1. Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk).

Za projektem przemawia dynamiczny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, będący wynikiem strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie. Istotna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego umożliwi jednoczesne zaspokajanie potrzeb rafinerii PKN ORLEN S.A. w Płocku i GRUPY LOTOS S.A. w Gdańsku oraz zapewni bezpieczeństwo tłoczeń w chwili zaistnienia awarii. Inwestycję wykona spółka PERN S.A.

  1. Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia.

Inwestycja, którą również wykona spółka PERN S.A., ma na celu poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego paliw z rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Poprzez wykorzystanie istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw.

  1. Zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej

Mając na względzie konieczność objęcia pełnej kontroli nad aktywami kluczowymi dla bezpieczeństwa paliwowego przez spółki ze 100% udziałem Skarbu Państwa, sprawnej realizacji inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa dostaw i magazynowania zapasów interwencyjnych oraz optymalizacji zarządzania istniejącymi aktywami logistycznymi ropy naftowej i paliw, Rada Ministrów przyjęła program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. W spółkach, których akcje w części należą do Skarbu Państwa, Skarb Państwa będzie dążył do realizacji programu działań poprzez wykonywanie praw ze swoich akcji.

Program zakłada, że:

* PKN ORLEN S.A. i GRUPA LOTOS S.A. skoncentrują się na swojej działalności podstawowej, tj. na produkcji oraz obrocie paliwami,

* podmiotem wiodącym w zakresie transportu rurociągowego oraz magazynowania ropy i paliw będzie PERN S.A.,

* podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań w zakresie gospodarki solankowej, poprzez zakup akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. oraz udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o., będzie OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Treść komunikatu za Polską Agencją Prasową

Średnioterminowy kontrakt PGNiG z amerykańską spółką na dostawy gazu skroplonego jest kontraktem historycznym. Wywiad Piotra Naimskiego dla portalu wpolityce.pl

23 listopada, 2017

W wywiadzie dla portalu wpolityce.pl Piotr Naimski skomentował fakt podpisania przez PGNiG średnioterminowego kontraktu z amerykańską spółką na dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych. Uznał to za przełomowe z powodu ustanawiania nowych relacji pomiędzy producentami i dostawcami LNG do odbiorców europejskich.

Po raz pierwszy zawarty został kontrakt, w którym przyjęto europejskie zasady kształtowania cen tego surowca. Przez ostatnie wiele miesięcy było to przedmiotem negocjacji, a także rozważań i analizy po stronie amerykańskiej. Producenci i dostawcy, a także amerykański rynek finansowy przyzwyczajony jest bowiem do stosowania własnych standardów. I z tego punktu widzenia ten kontrakt jest precedensowy, on będzie wyznaczał dalsze rozmowy, negocjacje, a poza tym zapewne wpływał na kształt umów, które w przyszłości będą podpisywane. I to nie tylko na dostawy amerykańskiego LNG do Polski, ale również do innych krajów Europy. Dlatego mówimy o nim, że jest to kontrakt historyczny.

Dalej Piotr Naimski zwrócił uwagę na szerszy aspekt zawarcia umowy: Kontrakt wpisuje się w strategię uniezależniania Polski i Europy Środkowej od monopolu rosyjskiego dostawcy na dostawy gazu. Wykorzystanie polskiego gazoportu w Świnoujściu jest na najlepszym poziomie w porównaniu z innymi terminalami w Europie. Mamy teraz długoterminowe kontrakty, które mniej więcej w 60 procentach wyczerpują możliwości regazyfikacyjne instalacji. Pozostała część jest w tej chwili otwarta na podobne kontrakty do tego, który został podpisany z Amerykanami.

Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dzięki gazoportowi w Świnoujściu i Baltic Pipe będziemy mogli sprowadzić do Polski z Północy 16-17 miliardów metrów sześciennych gazu, co całkowicie uniezależni nas od surowca rosyjskiego.

Idziemy w stronę polską, a nie obcą. Strategia realizowana aktualnie przez rząd PiS prowadzi do pełnego uniezależnienia polskich odbiorców od monopolu dostaw gazu z Gazpromu. […] Odrabiamy długoletnie zaniedbania i zaległości spowodowane działaniem rządu SLD Millera w roku 2001, niekorzystnymi umowami podpisywanymi przez wicepremiera Pola w roku 2003 i skandalicznymi umowami zawartymi przez Waldemara Pawlaka w roku 2010 – zakończył Piotr Naimski.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem na portalu wpolityce.pl

Międzyresortowy zespół ds. Baltic Pipe ma koordynować działania, ponieważ zależy nam na czasie. Wypowiedź Piotra Naimskiego dla Radia Maryja

17 listopada, 2017

W wypowiedzi dla Radia Maryja Piotr Naimski skomentował fakt powstania międzyresortowego zespołu ds. Baltic Pipe. Podkreślił, że realizacja tego projektu i rozbudowa systemu przesyłowego w Polsce wymaga ścisłej współpracy wielu podmiotów. Jest to bardzo skompilowane, jeżeli chodzi o konieczność koordynacji wielu działań w różnych działach sektora administracji państwowej, na różnych jej szczeblach. To jest przyczyną powołania tego zespołu. Będzie to takie forum, gdzie można tę horyzontalną koordynację działań rzeczywiście uzyskać. Zależy nam bardzo na czasie przy realizacji tej inwestycji, dlatego że mamy harmonogram, który już w tej chwili jest realizowany, a jego koniec to jest rok 2022. Wydaje się, że pięć lat to długo, ale dla takich skomplikowanych inwestycji to wcale nie jest dużo czasu.

Piotr Naimski stanął na czele zespołu.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na stronie internetowej Radia Maryja