Media

Pierwsze posiedzenie dialogu strategicznego między Polską a USA ws. energii. Komunikat Polskiej Agencji Prasowej

12 marca, 2019

Polska Agencja Prasowa podaje w komunikacie:

 

Współpraca polsko-amerykańska w zakresie cyberbezpieczeństwa, energetyki jądrowej, paliw kopalnych i infrastruktury energetycznej oraz przy zwiększeniu zdolności importu LNG do Polski była tematem pierwszego posiedzenia dialogu strategicznego między Polską a USA w dziedzinie energii. Wspólny komunikat na temat pierwszego posiedzenia dialogu strategicznego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie energii przekazały we wtorek Centrum Informacyjne Rządu oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W spotkaniu zorganizowanym 11 marca br. w Houston uczestniczyły delegacje polskiego rządu pod przewodnictwem sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotra Naimskiego oraz Stanów Zjednoczonych pod przewodnictwem sekretarza do spraw energii Ricka Perry’ego. Strony zainaugurowały – jak poinformowano – strategiczny dialog w dziedzinie energii, zapowiedziany w podpisanym 9 listopada 2018 r. w Warszawie Memorandum o współpracy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Zgodnie z postanowieniami memorandum, celem spotkania było omówienie potencjału współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa, energetyki jądrowej, paliw kopalnych i infrastruktury energetycznej.

„Podczas rozmów skupiono się w szczególności na wspólnych projektach w sektorach cywilnej energetyki jądrowej, cyberbezpieczeństwa i paliw kopalnych. Grupy robocze powołane podczas posiedzenia rozpoczęły już dalszą pracę. Ich zadaniem będzie pogłębienie współpracy w tych obszarach i analiza możliwości sfinansowania realizacji wspólnych projektów” – poinformowano w komunikacie. Zaznaczono, że „strony zgodnie doceniły rezultaty współpracy w zakresie otwierania rynku LNG, czego dowodem są zawarte w 2018 r. kontrakty na dostawy gazu ziemnego pomiędzy polskimi i amerykańskimi przedsiębiorstwami”. Jednocześnie obie delegacje zgodziły się co do możliwości współpracy przy zwiększeniu zdolności importu LNG do Polski  – dodano.

więcej..

Piotr Naimski na gali wieńczącej Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”

27 lutego, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w gali wieńczącej Forum Zmieniamy Polski Przemysł, które uhonorowało go tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł”.

 

Oto uzasadnienie:

 

Wyróżnienie za ponad 25-letnie konsekwentne, strategiczne działania na rzecz suwerenności gazowej Polski – za śmiałą koncepcję dywersyfikacji dostaw tego surowca, zmierzającą do stopniowego uniezależnienia się od gazu z Rosji, możliwych prób nacisków politycznych i zarazem dyktatu cenowego. Przypomnijmy, że 30 listopada zeszłego roku gazociąg Baltic Pipe – wraz z wejściem w życie ostatecznej decyzji o jego budowie przez Energinet i Gaz-System – przekształcił się z projektu w inwestycję. Oddanie go do użytku przewidziano najpóźniej na 1 października 2022 roku (i termin ten wydaje się niezagrożony), co oczywiście ma też związek z upływem obowiązywania długoterminowego kontraktu na dostawy gazu dla PGNiG przez Gazprom.

 

Projekt Baltic Pipe de facto stworzy też nowy korytarz dostaw gazu na kontynentalnym rynku: umożliwi transport tego surowca nie tylko z Norwegii na rynek polski, a także do ewentualnych klientów w sąsiednich krajach. Warto tu podkreślić skuteczne starania ministra Piotra Naimskiego w zjednywaniu sojuszników dla tej wielkiej inwestycji zarówno na forum Unii Europejskiej, jak i wśród naszych partnerów w Danii i Norwegii. To projekt na wskroś europejski, gdyż pod mianem Baltic Pipe rozumieć należy jedynie gazociąg w Danii do Polski, czyli 1/3 całego gigantycznego przedsięwzięcia: do tej wielkiej inwestycji trzeba bowiem jeszcze dodać połączenie Danii z norweskim szelfem oraz lądowy, duński odcinek.

 

Minister Piotr Naimski znalazł się też w ścisłym gronie pomysłodawców innego przełomowego dla polskiej niezależności gazowej projektu – czyli świnoujskiego gazoportu, który jako formalna, strategiczna koncepcja wyłonił się po akceptacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego w styczniu 2006 r. Jego niepozbawiona zawirowań wieloletnia budowa zaowocowała znaczącą zmianą polskiej pozycji w kwestii możliwości wyboru dostaw. Ogłoszono już przetarg na rozbudowę gazoportu, co powiększy moce regazyfikacyjne do 7,5 mld m3 i dodatkowo pomnoży nasze możliwości importu gazu z wielu źródeł. Zakończenie tej inwestycji także przewidziano przed wygaśnięciem wspomnianego rosyjskiego kontraktu.

 

 

Skala przedsięwzięć w infrastrukturze gazu ziemnego zrealizowanych w ostatnich latach i realizowanych w niedalekiej przyszłości w Polsce to precedens w naszej gospodarce, bo przecież mowa tu też o gigantycznych inwestycjach przesyłowych wewnątrz kraju. Najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale dzięki budowanej u nas magistrali Północ-Południe, w której znajdzie się gaz z gazoportu i Baltic Pipe, można też będzie dostarczać to paliwo do innych państw – poprzez interkonektory ze Słowacją, Litwą, Czechami czy Ukrainą.

Realizacja tych ambitnych celów wymaga, rzecz jasna, wysiłków i współpracy wielu ludzi – co zawsze podkreśla minister Piotr Naimski – ale nie sposób tu uciec od roli jednostki. Wydaje się, że Forum Zmieniamy Polski Przemysł to właściwy czas i miejsce, by ją podkreślić i uhonorować.

 

Tytuł otrzymała również spółka Gaz-System S.A., podlegająca pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Reprezentowali ją na gali prezes Tomasz Stępień oraz wiceprezes Artur Zawartko.

Piotr Naimski z tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł”

25 lutego, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, został uhonorowany nagrodą dla „Tego, który zmienia polski przemysł” za „ponad 25-letnie konsekwentne, strategiczne działania na rzecz suwerenności gazowej Polski – za koncepcję dywersyfikacji dostaw tego surowca, zmierzającą do stopniowego uniezależniania się od gazu z Rosji, możliwych prób nacisków politycznych i zarazem od dyktatu cenowego”.

Piotr Naimski dla portalu Niezalezna.pl

17 lutego, 2019

Według Piotra Naimskiego inicjatywna budowy Nord Stream 2 jest niezgodna z interesem Europy Środkowej, mija się z europejską solidarnością i nasze stanowisko w tej sprawie nie ulega zmianie.

 

Jak czytamy na portalu Niezalezna.pl:

W rozmowie z Niezalezna.pl sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej wskazał, że „sposób przeprowadzania nowelizacji ustawy gazowej z którym mamy do czynienia, która miała na celu oddanie Nord Stream 2 wszystkim przepisom UE wskazuje na to, że Nord Stream 2 będzie poddawany regulacjom europejskim częściowo. […] Można powiedzieć, że to porażka tych, którzy chcieli zrównać nową inwestycję rosyjsko-niemiecką z tą, która już istnieje. To oznacza, że nawet po wprowadzeniu tego kompromisu z kompromisem, bo taka w tej chwili jest sytuacja, można będzie niestety mówić o tym, że ta inwestycja jest uprzywilejowana w stosunku do wszystkich innych dróg przesyłu gazu w Europie” – dodał. Piotr Naimski podkreślił, że „to jest sytuacja, której nie chcemy”. Inicjatywna budowy Nord Stream 2 jest niezgodna z interesem Europy Środkowej, jest niesolidarna i nasze stanowisko w tej sprawie się nie zmienia” – mówił.

Wypowiedź Piotra Naimskiego w „Wiadomościach” TVP

17 lutego, 2019

Dzisiejsze „Wiadomości” TVP przywołały wypowiedź Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, według której powstanie korytarza północ-południe umożliwi przesył gazu z Bałtyku, ale także z Morza Czarnego, dlatego że Rumunia staje się istotnym producentem gazu ziemnego.
Zachęcamy do obejrzenia materiału

 

 

215 milionów euro z unijnego budżetu dla projektu Baltic Pipe

24 stycznia, 2019

Projekt Baltic Pipe znalazł się na liście europejskich projektów dotyczących infrastruktury energetycznej, które uzyskają dofinansowanie. Otrzyma w związku z tym z unijnego budżetu 215 milionów euro.

 

Jak podaje spółka Gaz-System:

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi Baltic Pipe dofinansowanie na prace budowlane. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi blisko 215 mln euro. Decyzja ta podkreśla istotne znaczenie projektu dla budowy europejskiego rynku gazu oraz wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw w regionie.

Decyzja Komisji Europejskiej, o przyznaniu GAZ-SYSTEM pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe na działanie pod nazwą: „Prace budowlane dla klastra infrastrukturalnego 8.3 w ramach projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI)”, została zaakceptowana przez państwa członkowskie UE 23 stycznia 2019 r. Dofinansowanie przyznano w ramach przeprowadzonego w 2018 r. drugiego konkursu grantowego CEF Energy.

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii jak i na rozbudowę i modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.

Projekt Baltic Pipe już trzykrotnie otrzymał wsparcie finansowe w ramach CEF – w 2015, 2017 oraz 2018 r. Wartość przyznanego dotychczas dofinansowania wynosi maksymalnie 51.8 mln euro i obejmuje takie działania jak opracowanie studium wykonalności oraz prace projektowe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, zarówno dla gazociągów podmorskich, jak i rozbudowy krajowej infrastruktury przesyłowej w Polsce oraz w Danii.

Łączna kwota wspólnotowego wsparcia dla GAZ-SYSTEM w projekcie Baltic Pipe wynosi ponad 243,5 mln euro. „Łącząc Europę” to kluczowy unijny instrument wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności, który ma na celu m.in. zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Europy.
Osiągnęliśmy kolejny ważny etap realizacji inwestycji. Wysokość dofinansowania jest zgodna z naszym wnioskiem. Tym samym Komisja Europejska uznaje wszystkie nasze argumenty wskazujące na znaczenie projektu Baltic Pipe dla całej Unii Europejskiej i regionu – powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

TweetupKPRM z udziałem Piotra Naimskiego

23 stycznia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w TweetupKPRM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski na konferencji Powerpol

14 stycznia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wygłosił wystąpienie inauguracyjne na konferencji Powerpol. Mówił na temat trendów wpływających na kształt strategii energetycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Piotra Naimskiego. Zostały omówione przez portal BiznesAlert

Fot. BiznesAlert

Piotr Naimski gościem Poranka Radia Wnet

14 stycznia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, był gościem Poranka Radia Wnet.

Informacja o programie

Zachęcamy do wysłuchania / przeczytania omówienia wypowiedzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gość Wiadomości” z udziałem Piotra Naimskiego

19 grudnia, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w programie „Gość Wiadomości”.

Zachęcamy do obejrzenia programu

Fragmenty wypowiedzi znajdziecie Państwo tutaj