Media

Za rok rozpocznie się podmorski etap budowy Baltic Pipe. Wywiad Piotra Naimskiego dla Polskiego Radia 24

15 maja, 2019

W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, stwierdził, że budowa podmorskiego odcinka Baltic Pipe rozpocznie się w maju albo czerwcu 2020 r. Przewidziane są na nią dwa lata. Zgodnie harmonogramem inwestycja będzie gotowa do 1 października 2022 r.

Jak podkreślił minister,

umowy między inwestorami są podpisane i wdrożone, umowa między Polską i Danią jest podpisana i ratyfikowana, umowa między Danią i Norwegią jest podpisana i wdrożona. PGNiG zapewniło sobie przepustowość, czyli możliwość przesyłania gazu nowopowstającym gazociągiem, badania środowiskowe zostały skończone, wnioski o pozwolenia środowiskowe i pozwolenia na budowę zostały złożone.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Piotrem Naimskim:

 

Ukończymy nasze strategiczne projekty dywersyfikujące źródła i kierunki dostaw gazu przed upływem długoterminowego kontraktu rosyjskiego. Wypowiedź Piotra Naimskiego dla Telewizji Republika

14 maja, 2019

W wypowiedzi dla Telewizji Republika Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślił, że harmonogram Baltic Pipe jest realizowany dokładnie co do tygodnia. Równocześnie rozbudowywany jest gazoport w Świnoujściu. Zapadła również decyzja o postawieniu w Gdańsku pływającego terminala do odbioru skroplonego gazu. Według wypowiedzi ministra:

* Nasze strategiczne projekty dywersyfikujące źródła i kierunki dostaw gazu zostaną ukończone przed upływem długoterminowego kontraktu rosyjskiego.

* Kiedy uzyskamy możliwość bezpiecznych dostaw [innych niż ze Wschodu] będziemy mogli zdecydować się na ewentualną budowę elektrowni wykorzystujących gaz jako paliwo. Do tej pory nie robiliśmy tego w Polsce, aby nie zwiększać uzależnienia energetyki od Rosji.

* Mamy w naszym projekcie strategicznym budowę połączeń międzysystemowych – pomiędzy polskim systemem, a systemem przesyłowym naszych sąsiadów.

* Realizacja tych wszystkich projektów spowoduje, że Polska będzie miejscem, z którego nasi sąsiedzi będą mogli czerpać zaopatrzenie dla siebie.

* Długoterminowe kontrakty na gaz podpisane przez PGNiG z amerykańskimi dostawcami są korzystne finansowo.

 

Zachęcamy do lektury omówienia całej wypowiedzi Piotra Naimskiego

Piotr Naimski na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

14 maja, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wziął udział w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Globalny rynek LNG”. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące perspektywy LNG na rynku światowym, zmian w strukturze wykorzystania paliw, rozwoju infrastruktury (gazoporty, flota, instalacje zgazowania), importu LNG jako obszaru współpracy Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, roli i miejsca UE na globalnym rynku LNG.

Według Piotra Naimskiego dostawy amerykańskiego gazu i współpraca energetyczna Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej dadzą nowy impuls transatlantyckim stosunkom, które są fundamentalne dla bezpieczeństwa globalnego, szczególnie dla wspólnoty Zachodu.

 

Omówienie wypowiedzi znajdziecie Państwo na portalu BiznesAlert, zachęcamy do lektury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarność regionalna w dziedzinie zaopatrzenia w energię to sprawa fundamentalna. Radio Maryja cytuje wypowiedź Piotra Naimskiego

08 maja, 2019

Według przywołanej przez Radio Maryja wypowiedzi Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej:

Solidarność regionalna w dziedzinie zaopatrzenia w energię, dążenia do suwerenności energetycznej jest fundamentalna. To, co my robimy: Baltic Pipe, terminale LNG, współpraca z firmami ze Stanów Zjednoczonych przy sprowadzaniu LNG do regionu, współpraca z Norwegią i eksploatacja złóż na szelfie norweskim, tworzenie dostępu do alternatywnych źródeł energii nowymi drogami transportowymi. To jest coś, co jest rzeczywiście fundamentem, warto o tym rozmawiać, planować i myśleć o tym w sposób strategiczny.

Baltic Pipe i terminal w Świnoujściu to dwa elementy konstytutywne dla dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Piotr Naimski na konferencji Gazterm XXII w Międzyzdrojach

07 maja, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, powiedział podczas konferencji Gazterm XXII w Międzyzdrojach, że budowa Baltic Pipe jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Całkowicie według planu przebiega również rozbudowa gazoportu.

Jak podkreślił minister, Baltic Pipe i terminal w Świnoujściu to dwa elementy konstytutywne dla dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Przypomniał o negatywnej roli Sojuszu Lewicy Demokratycznej i premiera Leszka Millera, który kilkanaście lat temu odstąpił od realizacji umowy gazowej z Norwegią, zawartej 3 września 2001 r., i tym samym pozbawił Polskę możliwości pozyskania dostaw surowca innego niż rosyjski: Kiedy w 2001 r. prawie doprowadziliśmy z Piotrem Woźniakiem do skutku projekt połączenia z Norwegią, ten projekt został zatrzymany przez partię postkomunistyczną. Wygrała wybory, zdobyła większość i wolała gaz z Rosji. Miarą zwiększającego się bezpieczeństwa w Polsce jest to, że ta partia dziś praktycznie nie istnieje na scenie politycznej.

 

Szerokie omówienie wystąpienia Piotra Naimskiego znajdziecie Państwo na portalu BiznesAlert

Szczyt energetyczny UE – USA. Materiał w „Wiadomościach” TVP

02 maja, 2019

Zachęcamy do obejrzenia materiału wyemitowanego w „Wiadomościach” TVP, zawierającego wypowiedź Piotra Naimskiego dotyczącą zamiaru postawienia w Gdańsku pływającego terminala do odbioru gazu skroplonego LNG.

Klienci PERN są bezpieczni. Dostawy ropy do naszego kraju nie są zagrożone, ponieważ mamy naftoport, dzięki któremu możemy odbierać ropę z innych kierunków

26 kwietnia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, był gościem Polskiego Radia 24. W swojej wypowiedzi odniósł się do sytuacji, w której – jak podała spółka PERN, operator rurociągów naftowych w Polsce – od 19 kwietnia do polskiego systemu dostarczana była zanieczyszczona ropa naftowa REBCO z Rosji, w związku z czym podjęto decyzję o wstrzymaniu odbioru tego surowca.

Okazało się, że ropa jest zanieczyszczona w ten sposób, że ze związków chloru, które się do niej dostały, tworzy się kwas solny, korodujący instalacje w rafineriach i systemie przesyłowym. Zanieczyszczona ropa naftowa zaczęła wpływać do Polski. PERN, który jest firmą przesyłającą ropę naftową, magazynuje ją i dostarcza do rafinerii, w porozumieniu z klientami, czyli polskimi i niemieckimi rafineriami, postanowił o zamknięciu dostaw, o zamknięciu dopływu zanieczyszczonej ropy do Polski. Obydwie polskie rafinerie oraz niemieckie używają teraz surowca, który przychodzi tankowcami do naftoportu z innych źródeł. Używają także rezerw magazynowych – podkreślił Piotr Naimski. Dodał, że klienci PERN są bezpieczni. Dostawy ropy do naszego kraju nie są zagrożone, ponieważ mamy naftoport, dzięki któremu możemy odbierać ropę z innych kierunków.

Zachęcamy do wysłuchania audycji z udziałem Piotra Naimskiego

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”

24 kwietnia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w uroczystości  podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”.

W swojej wypowiedzi podkreślił, że rozbudowa terminalu LNG jest częścią koncepcji tzw. Bramy Północnej. Składa się na nią także projekt budowy gazociągu Baltic Pipe, dzięki któremu od października 2022 r. trafi do Polski gaz ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym. Realizacja obu tych inwestycji umożliwi pełne pokrycie polskich potrzeb importowych gazem od wiarygodnych dostawców sprzedawanym po konkurencyjnych cenach.

Dodał również, że na rok 2024 i 2025 planowane jest postawienie pływającego terminala do odbioru gazu skroplonego w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółka Gaz-System podaje w komunikacie:

 

Spółka Polskie LNG, należąca do grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM, podpisała 24 kwietnia 2019 r. umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Maksymalna wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 553 mln zł (128 mln euro).

 

W uroczystości podpisania umowy na wsparcie finansowe udział wzięli: Andrzej Duda, Prezydent RP, Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, prezes Polskiego LNG Paweł Jakubowski, a także zarząd GAZ-SYSTEM: prezes Tomasz Stępień oraz wiceprezesi Artur Zawartko i Krzysztof Jackowski.

 

 

Kluczowe jest zaznaczenie przez KE strategicznej roli naszego gazoportu, jako narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego nie tylko do Polski, ale również krajów bałtyckich, poprzez dywersyfikację i promocję nowych tras transportowych w regionie – zaznaczył minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski zaznaczył, że rozbudowa Terminalu LNG jest częścią koncepcji tzw. Bramy Północnej, na którą składa się także projekt budowy gazociągu Baltic Pipe, dzięki któremu od października 2022 r. trafi do Polski gaz ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym.

 

Realizacja obu tych inwestycji umożliwi pełne pokrycie polskich potrzeb importowych gazem od wiarygodnych dostawców sprzedawanym po konkurencyjnych cenach – podkreślił minister Naimski.

Rozwój infrastruktury Terminalu LNG w Świnoujściu to kluczowy element realizowanej konsekwentnie strategii Grupy GAZ-SYSTEM. Uzyskane dofinansowanie jest dowodem na to, że kolejny z dużych projektów inwestycyjnych ważnych dla regionu zyskuje uznanie Komisji Europejskiej – powiedział prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

 

 

Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG podkreślił, że udzielona pomoc publiczna ma służyć dofinansowaniu rozbudowy instalacji oraz budowy nowych elementów, a co za tym idzie dodatkowych funkcjonalności terminalu.

Zwiększamy moc regazyfikacyjną instalacji o 50%, która docelowo osiągnie moc 7,5 mld m3 gazu/rok, odpowiadającą ok. 40% dzisiejszego zapotrzebowania Polski na ten surowiec. Rozbudowa umożliwi nam uruchomienie bardziej konkurencyjnej oferty usług związanych z regazyfikacją i rozładunkiem LNG, na które mamy w Polsce coraz większe zapotrzebowanie – powiedział prezes PLNG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mały przegląd prasy…

16 kwietnia, 2019

Za: twitter.com/BalticPipe_PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski o podpisaniu przez prezydenta ustawy w sprawie Baltic Pipe. Wypowiedź dla Radia Maryja

10 kwietnia, 2019

Piotr Naimski – odnosząc się do podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy w sprawie Baltic Pipe – podkreślił w wypowiedzi dla Radia Maryja, że rządy i parlamenty Polski oraz Danii potwierdziły, jak ważna jest ta inwestycja. Prace idą zgodnie z planem – dodał. Dalej stwierdził: W tej chwili wnioski o wydanie zgód środowiskowych zostały złożone w Polsce, Szwecji i Danii. Te procedury w Polsce, a także w krajach, które są zainteresowane, oczywiście będą trwały jakiś czas, ale mamy w naszym harmonogramie przewidziane, że budowa, czyli fizyczna konstrukcja gazociągu na odcinku podmorskim rozpocznie się późną wiosną za rok. Wtedy będziemy mieli jeszcze dwa lata na dokończenie, wykonanie wszystkich prac i w październiku 2020 roku inwestycja będzie zakończona.

Zachęcamy do lektury całej wypowiedzi