Silna Polska w Europie

Piotr Naimski na X Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy

13 czerwca, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w X Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Omawiane były zagadnienia dotyczące między innymi bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu i koordynacji działań w celu zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2.

W swoim wystąpieniu Piotr Naimski podkreślił, że nie można prowadzić polityki energetycznej w kontrze do sąsiadów. Trzeba szukać wspólnych mianowników, wspólnych interesów, wspólnej płaszczyzny do współpracy, do dostępu do surowców. Należy także poszukiwać wspólnego podejścia do tych problemów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie Państwo tutaj

W relacji zamieszczonej na stronie polskiego sejmu czytamy:

„Ukraina nie zniechęca się trudnościami i wymaganiami, które stawiane są ze strony Europy, ale odważnie i konsekwentnie dąży do tego, żeby dołączyć do struktur europejskich” – powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w trakcie spotkania z parlamentarzystami z Ukrainy. We wtorek, podczas X sesji ZP, stronę ukraińską reprezentowała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Syroid. Na zakończenie politycy przyjęli wspólne oświadczenie, w którym podkreślono m.in. strategiczne partnerstwo obydwu krajów, ściślejszą współpracę w dziedzinie energetyki, bezpieczeństwa i obronności oraz zaapelowano do społeczności międzynarodowej o zwiększenie nacisku na Federację Rosyjską. Wicemarszałek Terlecki podkreślił, że szczególnie teraz w czasie agresji Rosji na wschodnią część Ukrainy, nie można zapominać o solidarności z Kijowem.

Piotr Naimski w Brukseli na spotkaniu HLG BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan)

01 czerwca, 2018

Piotr Naimski uczestniczył 29 maja w spotkaniu HLG BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) w Brukseli. W spotkaniu udział wzięli także: Egidijus Purlys, Jānis Patmalnieks, Ando Leppiman, Dominique Ristori, Klaus-Dieter Borchardt, Laurent Schmitt.

Rozmowy podsumował Dominique Ristori: Spotkanie odbyło się w bardzo konstruktywnej atmosferze a wszystkie strony biorące w nim udział potwierdziły swoje zdecydowane zaangażowanie w projekt synchronizacji. Projekt ten należy postrzegać w kontekście bezpieczeństwa energetycznego całego regionu bałtyckiego oraz Unii Europejskiej. Strony pracują obecnie nad zakończeniem prac technicznych, co umożliwi przygotowanie Protokołu Ustaleń. Strony potwierdziły, że będą zdecydowanie dążyć do osiągnięcia porozumienia w kwestii wspólnie wybranej opcji synchronizacji – w oparciu o konkretne dane liczbowe dotyczące kosztów, bezpieczeństwa i terminów – przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2018.

(The meeting was held in a very constructive atmosphere and all parties confirmed their strong commitment to the synchronisation project. This project has to be seen in the context of energy security for the whole Baltic region and the European Union. The parties are working on finalising the technical work in order to enable the preparation of the Memorandum of Understanding. The parties confirmed their commitment to reaching the agreement on the preferred synchronisation option – based on solid figures reflecting cost, security and timing – in the margins of the European Council in June 2018).

Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Gruzji z udziałem Piotra Naimskiego

30 maja, 2018

Piotr Naimski uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji Dnia Niepodległości oraz setnej rocznicy ustanowienia pierwszej demokratycznej Republiki Gruzji, które odbyły się 30 maja w gruzińskiej ambasadzie.

Fot. Andrzej Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Piotra Naimskiego z Kristofferem Böttzauw, duńskim wiceministrem energii, klimatu i zasobów

25 maja, 2018

Piotr Naimski spotkał się z Kristofferem Böttzauw, duńskim wiceministrem energii, klimatu i zasobów. Rozmowa dotyczyła postępów w projekcie Baltic Pipe, kwestii obrony przed atakami cybernetycznymi i przeciwdziałania budowie Nord Stream 2.

Spotkanie Piotra Naimskiego z premierem Danii

24 maja, 2018

Premier Danii Lars Løkke Rasmussen był rozmówcą Piotra Naimskiego, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz Michała Kurtyki, sekretarza stanu w Ministerstwie Energii, chwilę przed podpisaniem w Kopenhadze umów z Komisją Europejską o dofinansowaniu projektu Baltic Pipe oraz budowy gazociągu Polska-Litwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozytywna decyzja inwestycyjna dotycząca budowy gazowego połączenia Polska-Litwa. Uroczyste podpisanie umowy z udziałem Piotra Naimskiego

24 maja, 2018

Operatorzy gazowych systemów przesyłowych z Polski i Litwy podpisali umowę Connection Agreement regulującą prawne, biznesowe i techniczne aspekty inwestycji. Zawarcie umowy stanowi faktyczne wspólne zobowiązanie stron do budowy tego interkonektora.

 

Uroczystość odbyła się 24 maja 2018 r. w Kopenhadze, podczas „Energy Infrastructure Forum”. Wziął w niej udział Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Jak podaje Gaz-System:

Projekt GIPL ma na celu integrację rynków gazowych państw bałtyckich z jednolitym rynkiem gazu Unii Europejskiej, dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a także podniesienie bezpieczeństwa dostaw gazu do państw regionu. Projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z kluczowych w zakresie infrastruktury, umożliwiającej wdrożenie mechanizmów solidarności energetycznej oraz zapewniającej bezpieczeństwo dostaw o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE. 

Budowa międzysystemowego połączenia Polska – Litwa znalazła się po raz kolejny na europejskiej liście projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI – Project of Common Interest), opublikowanej 24 listopada 2017 r. przez Komisję Europejską.  Prace przygotowawcze w ramach projektu uzyskały najwyższą możliwą wysokość pomocy finansowej UE (z instrumentu  CEF) dopuszczalną dla prac studialnych, czyli 50 procent. Z całkowitej kwoty ponad 10 milionów euro 2,5 miliona euro przypadło spółce Amber Grid, a 7,6 miliona euro otrzymał GAZ-SYSTEM.

Natomiast na prace budowlane ze środków UE, w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), przyznano projektowi współfinansowanie do wysokości maksymalnie 266,4 mln euro. Z całkowitej kwoty dofinansowania, spółce Amber Grid przypadło prawie 58 milionów euro, natomiast GAZ-SYSTEM otrzymał ponad 208 milionów euro.

więcej..