Silna Polska w Europie

Porozumienie określające sposób przyłączenia Litwy, Łotwy i Estonii do europejskiego systemu energetycznego za pośrednictwem Polski

28 czerwca, 2018

Premier Morawiecki, prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, premier Łotwy Māris Kučinskis, premier Estonii Jüri Ratas oraz przewodniczący KE Jean-Claude Juncker podpisali 28 czerwca 2018 r. w Brukseli dokument określający sposób przyłączenia wymienionych krajów do europejskiego systemu energetycznego za pośrednictwem Polski. Scenariusz tego przedsięwzięcia został wynegocjowany z uwzględnieniem polskich interesów. To duży sukces PSE S.A., operatora polskiego systemu energetycznego i wszystkich polskich negocjatorów.

Jak podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne:

 

Porozumienie definiuje scenariusz realizacji projektu oraz wyznacza kroki w procesie synchronizacji, który według przyjętych założeń ma się zakończyć do 2025 roku. Scenariusz jest nadal przedmiotem końcowych weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa pracy systemów, kosztów oraz harmonogramu realizacji. Obejmuje synchronizację na istniejącym połączeniu pomiędzy Polską i Litwą, budowę nowego podwodnego kabla prądu stałego Polska-Litwa oraz wdrożenie szeregu rozwiązań technicznych zapewniających pełną stabilność i bezpieczeństwo pracy systemów, przy optymalizacji koniecznych kosztów.

Wyniki studium przewidziane są na początku września br. Na ich podstawie PSE, jako operator polskiego systemu przesyłowego (OSP) we współpracy z bałtyckimi OSP, będzie mógł złożyć wniosek do Plenarnego Zgromadzenia Grupy Regionalnej Europy Kontynentalnej Stowarzyszenia Europejskich OSP (ENTSO-E RGCE Plenary), uruchamiając w ten sposób formalną procedurę rozszerzenia połączonego systemu Europy Kontynentalnej. W ramach tej procedury zostaną następnie wypracowane szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne synchronizacji.

Aktualnie system Państw Bałtyckich pracuje synchronicznie z systemem elektroenergetycznym IPS/UPS, obejmującym geograficzny obszar państw byłych republik radzieckich. Z perspektywy politycznej synchronizacja z systemem Europy Kontynentalnej jest dla Państw Bałtyckich projektem priorytetowym. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy, a także dostęp do konkurencyjnego europejskiego rynku energii elektrycznej.

Piotr Naimski na X Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy

13 czerwca, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w X Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Omawiane były zagadnienia dotyczące między innymi bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu i koordynacji działań w celu zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2.

W swoim wystąpieniu Piotr Naimski podkreślił, że nie można prowadzić polityki energetycznej w kontrze do sąsiadów. Trzeba szukać wspólnych mianowników, wspólnych interesów, wspólnej płaszczyzny do współpracy, do dostępu do surowców. Należy także poszukiwać wspólnego podejścia do tych problemów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie Państwo tutaj

W relacji zamieszczonej na stronie polskiego sejmu czytamy:

„Ukraina nie zniechęca się trudnościami i wymaganiami, które stawiane są ze strony Europy, ale odważnie i konsekwentnie dąży do tego, żeby dołączyć do struktur europejskich” – powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w trakcie spotkania z parlamentarzystami z Ukrainy. We wtorek, podczas X sesji ZP, stronę ukraińską reprezentowała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Syroid. Na zakończenie politycy przyjęli wspólne oświadczenie, w którym podkreślono m.in. strategiczne partnerstwo obydwu krajów, ściślejszą współpracę w dziedzinie energetyki, bezpieczeństwa i obronności oraz zaapelowano do społeczności międzynarodowej o zwiększenie nacisku na Federację Rosyjską. Wicemarszałek Terlecki podkreślił, że szczególnie teraz w czasie agresji Rosji na wschodnią część Ukrainy, nie można zapominać o solidarności z Kijowem.

Piotr Naimski w Brukseli na spotkaniu HLG BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan)

01 czerwca, 2018

Piotr Naimski uczestniczył 29 maja w spotkaniu HLG BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) w Brukseli. W spotkaniu udział wzięli także: Egidijus Purlys, Jānis Patmalnieks, Ando Leppiman, Dominique Ristori, Klaus-Dieter Borchardt, Laurent Schmitt.

Rozmowy podsumował Dominique Ristori: Spotkanie odbyło się w bardzo konstruktywnej atmosferze a wszystkie strony biorące w nim udział potwierdziły swoje zdecydowane zaangażowanie w projekt synchronizacji. Projekt ten należy postrzegać w kontekście bezpieczeństwa energetycznego całego regionu bałtyckiego oraz Unii Europejskiej. Strony pracują obecnie nad zakończeniem prac technicznych, co umożliwi przygotowanie Protokołu Ustaleń. Strony potwierdziły, że będą zdecydowanie dążyć do osiągnięcia porozumienia w kwestii wspólnie wybranej opcji synchronizacji – w oparciu o konkretne dane liczbowe dotyczące kosztów, bezpieczeństwa i terminów – przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2018.

(The meeting was held in a very constructive atmosphere and all parties confirmed their strong commitment to the synchronisation project. This project has to be seen in the context of energy security for the whole Baltic region and the European Union. The parties are working on finalising the technical work in order to enable the preparation of the Memorandum of Understanding. The parties confirmed their commitment to reaching the agreement on the preferred synchronisation option – based on solid figures reflecting cost, security and timing – in the margins of the European Council in June 2018).

Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Gruzji z udziałem Piotra Naimskiego

30 maja, 2018

Piotr Naimski uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji Dnia Niepodległości oraz setnej rocznicy ustanowienia pierwszej demokratycznej Republiki Gruzji, które odbyły się 30 maja w gruzińskiej ambasadzie.

Fot. Andrzej Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Piotra Naimskiego z Kristofferem Böttzauw, duńskim wiceministrem energii, klimatu i zasobów

25 maja, 2018

Piotr Naimski spotkał się z Kristofferem Böttzauw, duńskim wiceministrem energii, klimatu i zasobów. Rozmowa dotyczyła postępów w projekcie Baltic Pipe, kwestii obrony przed atakami cybernetycznymi i przeciwdziałania budowie Nord Stream 2.

Spotkanie Piotra Naimskiego z premierem Danii

24 maja, 2018

Premier Danii Lars Løkke Rasmussen był rozmówcą Piotra Naimskiego, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz Michała Kurtyki, sekretarza stanu w Ministerstwie Energii, chwilę przed podpisaniem w Kopenhadze umów z Komisją Europejską o dofinansowaniu projektu Baltic Pipe oraz budowy gazociągu Polska-Litwa.