Silna Polska w Europie

Wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w Białym Domu dotyczyła m.in. bezpieczeństwa energetycznego Polski

25 Czerwiec, 2020

Część wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w Białym Domu dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na rolę ministra Piotra Naimskiego.

Ale to, proszę Państwa, także współpraca gospodarcza, to także współpraca militarna. Może najpierw o tej gospodarczej. Tak jak mówił Pan Prezydent przed chwilą, rozwijamy ją w zakresie energetyki, budowania bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj, trzeba powiedzieć, Stany Zjednoczone współdziałają w zakresie tworzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, lecz także Europy Środkowej. Pan Prezydent wspomniał przed chwilą o krajach Trójmorza. Tak, dzisiaj wszystkie inwestycje, które są w Polsce realizowane, czyli rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, gdzie zwiększamy jego pojemność o 2,5 miliarda metrów sześciennych, planowana przez nas budowa kolejnego gazoportu w porcie w Gdańsku, wszystko to służy temu, aby móc odbierać gaz skroplony i zapewniać jego dostawy nie tylko dla Polski, lecz także dla krajów Europy Środkowej, które w znakomitej swojej większości cały czas jeszcze są uzależnione od Rosji, i stworzenie rzeczywistej alternatywy, a więc dywersyfikacji dostaw, ma dla ich bezpieczeństwa znaczenie kluczowe. Dziękuję, Panie Prezydencie, za tę współpracę. Mam nadzieję że będziemy ją nadal rozwijali. Dzisiaj te dostawy są zapewnione do 2023 roku, ale wiem, że będziemy zawierali w tym zakresie dalsze kontrakty, tym bardziej że zapotrzebowanie z całą pewnością będzie się zwiększało.

Ale to także, proszę Państwa, współpraca w zakresie energetyki konwencjonalnej i nuklearnej. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa między rządami Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwi podjęcie prac projektowych związanych z wielkim projektem wprowadzenia konwencjonalnej energii nuklearnej dla produkcji energii elektrycznej w naszym kraju. Podmioty, które będą w tym brały udział już w tej chwili są wytypowane. Uzgodnienia są bardzo daleko posunięte. Z polskiej strony te negocjacje od dawna już prowadzi pan minister Piotr Naimski. Obecnie konkludują one właśnie w zawarcie stosownej umowy międzyrządowej, czego można się spodziewać w najbliższym czasie.

Wspólne oświadczenie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda J. Trumpa

25 Czerwiec, 2020

Fragment oświadczenia prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda J. Trumpa dotyczy współpracy w dziedzinie energii:

Podkreślając fakt, że bezpieczeństwo energetyczne jest tożsame z bezpieczeństwem narodowym, Polska i Stany Zjednoczone będą promować dywersyfikację energetyczną, wolny rynek energii oraz wzmocnioną współpracę.
Wyrażamy szczególne zadowolenie z naszego partnerstwa jeśli chodzi o dostawy dla Polski amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także rozpoczęcia nowego rozdziału w naszej współpracy energetycznej poprzez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora cywilnej energii jądrowej.

Polska i Stany Zjednoczone ponawiają swoje wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza, która usprawni połączenia energetyczne, transportowe i wymianę informacji w regionie dzięki przejrzystym, rynkowym oraz uczciwym inwestycjom, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego oraz umocnienia wartości demokratycznych. Jesteśmy dumni z przeznaczenia znaczących funduszy na rzecz wdrożenia tej ważnej inicjatywy oraz wzywamy innych, aby przyłączyli się do nas.

Całe oświadczenie znajduje się na stronie internetowej Prezydenta RP

Minister Piotr Naimski o swoim udziale w przygotowaniach do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych

19 Czerwiec, 2020

W wywiadzie dla Radia Wnet Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przyznał, że uczestniczy w przygotowaniach do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i do spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem.

Jak podkreślił, dialog polsko-amerykański w dziedzinie energii trwa już długo. Kwestie energetyczne są ważne w relacji obu państw.

Konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy po naradzie z udziałem ministrów, m.in. Piotra Naimskiego

18 Czerwiec, 2020

Prezydent Andrzej Duda podkreślił na konferencji prasowej po naradzie dotyczącej wizyty w Stanach Zjednoczonych w przyszłym tygodniu i spotkania z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem:

W tych rozmowach bezpośrednio uczestniczyli: pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, minister Piotr Naimski, który zajmuje się energetyką i jest specjalistą w rządzie w zakresie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i w zakresie energii, gazu i rozwijanej współpracy co do wykorzystania konwencjonalnego energii atomowej do produkcji energii elektrycznej. Jako reprezentant pana premiera brał też udział pan minister Michał Dworczyk. Omówiliśmy wszystkie poszczególne tematy – z panem premierem i z osobna, z każdym z ministrów. […]

Kolejnym tematem jest współpraca w dziedzinie energetyki. No i tu chyba dla każdego jest jasne, że są dwa zasadnicze obszary, w których współpracujemy. Po pierwsze – to kwestia importu do Polski gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, gdy jest faktem, że dziś rozbudowujemy gazoport w Świnoujściu, zwiększamy jego moce przeładunkowe i pojemnościowe do 7,5 mld metrów sześc. rocznie. Natomiast nie ma co kryć, że mamy również plany umieszczenia kolejnego gazoportu – tym razem najprawdopodobniej pływającego – w rozbudowywanym porcie gdańskim. W związku z tym – rzecz jasna – te relacje także nabierają tu na przyszłość być może nowych barw.

Narada zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę z udziałem ministra Piotra Naimskiego

18 Czerwiec, 2020

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w naradzie zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę przed jego wizytą w Stanach Zjednoczonych i spotkaniem z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.

Więcej informacji w komunikacie KPRP

Piotr Naimski: Pieniądze z polskiego kontraktu są używane na finansowanie rakiet, którymi Rosjanie grożą nam z Kaliningradu. Żaden kolejny dolar z Polski nie powinien trafić do rosyjskiego budżetu

16 Czerwiec, 2020

Nie przedłużymy kończącego się w grudniu 2022 r. kontraktu długoterminowego na dostawy gazu z Rosji. Od zawsze był pomyślany jako narzędzie realizacji rosyjskich wpływów – podkreślił minister Piotr Naimski w wywiadzie dla Polskiego Radia 24.

Wpływy do budżetu Rosji pochodzą głównie ze sprzedaży gazu i ropy naftowej. Pieniądze z polskiego kontraktu są używane na finansowanie rakiet, którymi Rosjanie grożą nam z Kaliningradu.

Żaden kolejny dolar z Polski nie powinien trafić do rosyjskiego budżetu.

Zachęcamy do wysłuchania audycji lub lektury omówienia wypowiedziW interesie Polski i Europy jest, by tego gazociągu nie było. Minister Piotr Naimski o Nord Stream 2

16 Czerwiec, 2020

Résumé rozmowy pomiędzy ministrem Piotrem Naimskim i radcą-ministrem ds. ekonomicznych w ambasadzie Wielkiej Brytanii Jamesem Hughesem

22 Maj, 2020

Temat rozmowy: priorytety polityki energetycznej Polski w kontekście polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych.

Minister Piotr Naimski przedstawił stan zaawansowania projektów dywersyfikacji dostaw energii (Baltic Pipe, rozbudowa terminala LNG, połączenie regionu Europy Środkowo-Wschodniej korytarzem przesyłowym północ-południe, plan rozwoju energetyki jądrowej) oraz stanowisko Polski wobec unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Jako potencjalne obszary współpracy z Wielką Brytanią, także w kontekście międzyrządowych konsultacji, minister Naimski podał: wymianę doświadczeń z projektów energetyki jądrowej realizowanych w Wielkiej Brytanii, magazyny energii oraz technologie wodorowe z wykorzystaniem węgla.
James Hughes główny nacisk kładł na współpracę / wymianę doświadczeń w sektorze gazu przy projektach dywersyfikacji dostaw energii. Wymienił też sektor OZE, w szczególności morskie farmy wiatrowe, ale zwrócił także uwagę na fotowoltaikę, w której Wielka Brytania ma znaczące osiągnięcia. Ponadto zasygnalizował zainteresowanie wymianą / dyskusjami naukowymi wokół zielonego rozwoju gospodarczego.

To ten dzień – 17 maja o godz. 8.00 nastąpiło wygaśnięcie umowy przesyłowej na tranzyt gazu gazociągiem jamalskim w kierunku Europy Zachodniej

17 Maj, 2020

Dokładnie 17 maja o godz. 8.00 wygasła umowa przesyłowa na tranzyt gazu gazociągiem jamalskim w kierunku Europy Zachodniej.

Odtąd rezerwacja przepustowości na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa będzie odbywała się zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej (CAM NC), czyli za pomocą aukcji produktów rocznych, kwartalnych, miesięcznych, dobowych i śróddziennych.

Komunikat Gaz-Systemu

Budujemy nową trasę przesyłu gazu – z północy na południe Europy. To alternatywa dla sieci przesyłowych kontrolowanych przez Gazprom

13 Maj, 2020

Budujemy nową trasę przesyłu gazu – z północy na południe Europy: od wybrzeża Bałtyku przez Polskę i Słowację na Węgry, czyli w kierunku Bałkanów – mówi minister Piotr Naimski w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”.

– To alternatywa dla sieci przesyłowych kontrolowanych przez Gazprom. Baltic Pipe ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw nie tylko dla nas, lecz także dla naszych sąsiadów.

Opublikowany przez Piotr Naimski Środa, 13 maja 2020