Okręg Sądecko-Podhalański

Honorowy patronat Piotra Naimskiego nad I Turniejem Niepodległości w Rugby dla Dzieci i Młodzieży, organizowanym przez Rugby Club Biało-Czarni Nowy Sącz

12 października, 2017

Piotr Naimski objął honorowym patronatem I Turniej Niepodległości w Rugby dla Dzieci i Młodzieży, organizowany 4 listopada w Nowym Sączu przez Rugby Club Biało-Czarni Nowy Sącz. Poseł zobowiązał się ufundować puchary dla zwycięskich drużyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski na VI Hubertusie Krynickim Okręgu Nowosądeckiego

08 października, 2017

Piotr Naimski wziął udział w głównych uroczystościach z okazji święta leśników i myśliwych, które odbyły się w niedzielę w Krynicy Zdroju. Najpierw uczestniczył w Mszy św., odprawionej w Kościele Zdrojowym. Następnie przy  akompaniamencie Orkiestry Dętej z Nawojowej przeszedł w pochodzie na krynicki deptak. Tam wygłosił przemówienie, w którym podziękował zebranym za kultywowanie polskiej tradycji, której element stanowi łowiectwo, i życzył, aby za 20, 30 czy 50 lat Polska wciąż była tak zasobna w lasy i zwierzynę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżur Piotra Naimskiego w Nowym Sączu

07 października, 2017

Piotr Naimski pełnił przed południem i po południu dyżur w swoim biurze poselskim w Nowym Sączu.

Uroczystość odsłonięcia w Nowym Sączu z udziałem Piotra Naimskiego tablicy poświęconej Prezydentowi RP śp. Lechowi Kaczyńskiemu

07 października, 2017

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński
W tym budynku w latach 1991-1993 jako poseł Porozumienia Centrum przyjmował wyborców śp. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
Upamiętniają: senator RP Stanisław Kogut oraz parlamentarzyści PiS”.
Tablica o takiej treści została odsłonięta z udziałem Piotra Naimskiego na budynku przy ul. Pijarskiej 17 w Nowym Sączu.

Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odczytał list wystosowany przez premier Beatę Szydło w związku z tą uroczystością. Ich organizatorem był senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Jakub Adamczyk / Krzysztof Gryzło

Zakończenie budowy stacji elektroenergetycznej w Chomranicach w powiecie nowosądeckim

02 października, 2017

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie zakończył budowę stacji 110/15 kV wraz z linią zasilającą 110 kV w miejscowości Chomranice w powiecie nowosądeckim.

W liście do uczestników uroczystości otwarcia stacji Piotr Naimski podkreślił:

Bardzo się cieszę, że ta ważna, ale i trudna inwestycja została zrealizowana, i jako część Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będzie od dzisiaj przyczyniać się do poprawy niezawodności dostaw prądu w regionie Nowego Sącza i Limanowej.

Jako poseł wybrany w tym regionie, a jednocześnie członek rządu odpowiedzialny za infrastrukturę energetyczną w Polsce, jestem szczególnie zadowolony, że poprzez takie i wiele innych inwestycji, w obszarze przez wiele lat zaniedbanym, realizowane jest jedno z głównych założeń strategicznych polskiego rządu: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz pewności dostaw energii elektrycznej. Zadanie to realizujemy zarówno poprzez duże strategiczne inwestycje, jak budowa nowych elektrowni i sieci przesyłowych wysokich napięć, jak i takie jak tutaj, w Chomranicach, z myślą o bezpieczeństwie i komforcie życia mieszkańców.

Jak informuje spółka Tauron: Stacja GPZ Chomranice jest ważnym elementem programu poprawy niezawodności sieci na terenie powiatów Limanowskiego i Nowosądeckiego. Obszar ten przy obecnym układzie sieci elektroenergetycznej jest wyzwaniem dla energetyków, gdyż wichury i opady śniegu szczególnie wczesną jesienią i późną wiosną powodują większą awaryjność sieci. Stacja umożliwi między innymi skrócenie długości istniejących ciągów sieci średniego napięcia, takich jak na przykład linia 15 kV relacji Naściszowska – Rożnów, która zostanie skrócona z obecnych 40 km do 15 km. Zmniejszy to znacząco jej awaryjność.

 

 

Początek roku akademickiego. Życzenia od Piotra Naimskiego

01 października, 2017

W liście do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka Piotr Naimski, dziękując za zaproszenie na uroczystą inaugurację 654. roku akademickiego na UJ, złożył serdeczne życzenia dla całego szanownego grona kadry naukowej Uniwersytetu, studentów i wszystkich innych osób zaangażowanych w pracę i funkcjonowanie uczelni […] aby był to rok dobrej pracy, zarówno naukowej jak i dydaktycznej, rok odważnych wyzwań badawczych i rozwiązań organizacyjnych. Życzę również, aby to co najcenniejsze w uświęconym przez ponad sześć i pół wieku działaniu uczelni: spotkanie wiedzy i doświadczenia z ambicją i energią w działaniu, spotkanie Mistrza z Uczniem, skutkowało jak najlepszymi osiągnięciami i sukcesami, z których wszyscy w Polsce chcemy czerpać dla coraz lepszej przyszłości naszej Ojczyzny.

Z kolei w liście do rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Jana Kaziory życzył m.in., aby podejmowane działania zaowocowały w przyszłości zarówno osobistymi sukcesami pracowników i absolwentów Politechniki Krakowskiej, jak również przekładały się na korzyść wszystkich Polaków, dla potrzeb których uczelnia kształci młodych ludzi i prowadzi działalność naukową.

Piotr Naimski przekazał także za pośrednictwem dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr. hab. inż Rafała Wiśniowskiego serdeczne pozdrowienia profesorom, nauczycielom akademickim, życząc wielkiej pasji i zaangażowania w pracę na rzecz społeczności akademickiej. Studentom, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy przekroczą mury Akademii, przesyłam życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia oczekiwań związanych z wyborem kierunku oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Fot. Instagram UJ