Spotkanie ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z minister gospodarki i infrastruktury Estonii Kadri Simson z udziałem Piotra Naimskiego

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wziął udział w spotkaniu ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z minister gospodarki i infrastruktury Estonii Kadri Simson. W rozmowie uczestniczył również wiceminister energii Michał Kurtyka. Tematem była synchronizacja systemów energetycznych państw bałtyckich z Polską.

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Energii:

Zgodnie stwierdzono, że gazociąg Nord Stream 2 negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego konieczne jest objęcie Nord Stream 2 prawem Unii Europejskiej, w szczególności przepisami III pakietu energetycznego poprzez rewizję dyrektywy gazowej. Rysuje się tu szeroka koalicja państw sprzeciwiających się projektowi i popierających zmiany w prawie UE. 

Podczas rozmów dyskutowano także o stanie realizacji projektów infrastruktury gazowej, w tym gazociągu Baltic Pipe, Polska-Litwa (GIPL) i terminala LNG w Świnoujściu. Zdaniem strony polskiej gaz dostarczany do kraju z nowych źródeł będzie mógł służyć także Ukrainie i odbiorcom w sąsiednich państwach Unii Europejskiej. Wraz z realizacją Baltic Pipe i rozbudową terminala w Świnoujściu, które łącznie tworzą koncepcję tzw. Bramy Północnej, projekty połączeń transgranicznych ze Słowacją, Litwą i Czechami oraz Ukrainą przy wsparciu odpowiednio Unii Europejskiej i Wspólnoty Energetycznej służyć będą realnej dywersyfikacji dostaw gazu dla regionu.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne, Silna Polska w Europie wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Spotkanie ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z minister gospodarki i infrastruktury Estonii Kadri Simson z udziałem Piotra Naimskiego została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.