Specustawa przyspieszy budowę strategicznej infrastruktury sektora naftowego. Komunikat spółki PERN

Podajemy treść komunikatu prasowego spółki PERN (podlega pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrowi Naimskiemu) dotyczącego ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym:

 

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która ułatwi PERN budowę i modernizację rurociągów naftowych i paliwowych, 3. kwietnia została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 18 kwietnia 2019 roku.

Ustawa wprowadza m.in. uproszczenia w uzyskiwaniu niezbędnych zgód administracyjnych. Ma ułatwić przygotowanie, a w efekcie także realizację strategicznych przedsięwzięć, takich jak budowa oraz modernizacja rurociągów naftowych i paliwowych. Przypomnijmy, że ustawę w lutym br. uchwalił Sejm RP, a następnie przyjął ją Senat, nie wnosząc do niej poprawek. Następnie została podpisana przez Prezydenta RP.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Strategicznym PERN S.A. na lata 2018 – 2022, Spółka realizuje złożony i ambitny program rozbudowy infrastruktury magazynowej i przesyłowej. Zwiększamy nasze możliwości w obszarze ropy i paliw, bo tego oczekuje rynek, ale także nasi klienci. Uchwalona ustawa dotycząca inwestycji w sektorze naftowym usprawni nasze działania” – Igor Wasilewski, Prezes PERN.

Ustawa wprowadza szczególne rozwiązania prawne dla przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, wskazanych w załączniku do ustawy, obejmujących:

* budowę rurociągu ropy naftowej z Gdańska – do Płocka, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,

* budowę rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych, w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi,

* budowę rurociągu produktów naftowych z Boronowa – do Trzebini, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,

* budowę rurociągu produktów naftowych z Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra – do miejscowości Wielowieś, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Obecnie PERN finalizuje już I etap rozbudowy pojemności na paliwa – nowe zbiorniki w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, rozbudowuje także bazę surowcową w Gdańsku i Terminal Naftowy w Gdańsku.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Specustawa przyspieszy budowę strategicznej infrastruktury sektora naftowego. Komunikat spółki PERN została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.