Początek roku akademickiego. Życzenia od Piotra Naimskiego

W liście do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka Piotr Naimski, dziękując za zaproszenie na uroczystą inaugurację 654. roku akademickiego na UJ, złożył serdeczne życzenia dla całego szanownego grona kadry naukowej Uniwersytetu, studentów i wszystkich innych osób zaangażowanych w pracę i funkcjonowanie uczelni […] aby był to rok dobrej pracy, zarówno naukowej jak i dydaktycznej, rok odważnych wyzwań badawczych i rozwiązań organizacyjnych. Życzę również, aby to co najcenniejsze w uświęconym przez ponad sześć i pół wieku działaniu uczelni: spotkanie wiedzy i doświadczenia z ambicją i energią w działaniu, spotkanie Mistrza z Uczniem, skutkowało jak najlepszymi osiągnięciami i sukcesami, z których wszyscy w Polsce chcemy czerpać dla coraz lepszej przyszłości naszej Ojczyzny.

Z kolei w liście do rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Jana Kaziory życzył m.in., aby podejmowane działania zaowocowały w przyszłości zarówno osobistymi sukcesami pracowników i absolwentów Politechniki Krakowskiej, jak również przekładały się na korzyść wszystkich Polaków, dla potrzeb których uczelnia kształci młodych ludzi i prowadzi działalność naukową.

Piotr Naimski przekazał także za pośrednictwem dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr. hab. inż Rafała Wiśniowskiego serdeczne pozdrowienia profesorom, nauczycielom akademickim, życząc wielkiej pasji i zaangażowania w pracę na rzecz społeczności akademickiej. Studentom, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy przekroczą mury Akademii, przesyłam życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia oczekiwań związanych z wyborem kierunku oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Fot. Instagram UJ

W kategorii: Aktualności, Okręg Sądecko-Podhalański wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Początek roku akademickiego. Życzenia od Piotra Naimskiego została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.