Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nt. uchwały „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” (komunikat)

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Polityki informuje:

28 listopada 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym przedstawia program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa, obejmujący budowę nowej infrastruktury logistycznej oraz zmiany w strukturze infrastrukturalno-właścicielskiej sektora naftowego. Realizacja Polityki w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Głównymi przedsięwzięciami przewidzianymi Polityką są:

  1. Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk).

Za projektem przemawia dynamiczny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, będący wynikiem strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie. Istotna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego umożliwi jednoczesne zaspokajanie potrzeb rafinerii PKN ORLEN S.A. w Płocku i GRUPY LOTOS S.A. w Gdańsku oraz zapewni bezpieczeństwo tłoczeń w chwili zaistnienia awarii. Inwestycję wykona spółka PERN S.A.

  1. Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia.

Inwestycja, którą również wykona spółka PERN S.A., ma na celu poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego paliw z rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Poprzez wykorzystanie istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw.

  1. Zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej

Mając na względzie konieczność objęcia pełnej kontroli nad aktywami kluczowymi dla bezpieczeństwa paliwowego przez spółki ze 100% udziałem Skarbu Państwa, sprawnej realizacji inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa dostaw i magazynowania zapasów interwencyjnych oraz optymalizacji zarządzania istniejącymi aktywami logistycznymi ropy naftowej i paliw, Rada Ministrów przyjęła program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. W spółkach, których akcje w części należą do Skarbu Państwa, Skarb Państwa będzie dążył do realizacji programu działań poprzez wykonywanie praw ze swoich akcji.

Program zakłada, że:

* PKN ORLEN S.A. i GRUPA LOTOS S.A. skoncentrują się na swojej działalności podstawowej, tj. na produkcji oraz obrocie paliwami,

* podmiotem wiodącym w zakresie transportu rurociągowego oraz magazynowania ropy i paliw będzie PERN S.A.,

* podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań w zakresie gospodarki solankowej, poprzez zakup akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. oraz udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o., będzie OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Treść komunikatu za Polską Agencją Prasową

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne, Media wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nt. uchwały „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” (komunikat) została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.