Silna Polska w Europie

Uroczysty obiad na cześć pani prezydent Republiki Litewskiej Dalii Grybauskaitė z udziałem Piotra Naimskiego

21 lutego, 2019

Piotr Naimski uczestniczył na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy w oficjalnym obiedzie wydanym na cześć pani prezydent Republiki Litewskiej Dalii Grybauskaitė.

Relację z wizyty znajdziecie Państwo na stronie internetowej KPRP

Fot. KPRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski na uroczystościach z okazji litewskiego święta narodowego

19 lutego, 2019

Piotr Naimski wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Narodowego – Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski na konferencji Europa Karpat

17 lutego, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, poseł na sejm, uczestniczył w konferencji Europa Karpat, zorganizowanej w Krasiczynie.

Tutaj znajdziecie Państwo podsumowanie tego wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsko-węgierskie rozmowy w Krasiczynie

25 listopada, 2018

Piotr Naimski przebywa w Krasiczynie, gdzie odbywają się polsko-węgierskie rozmowy dotyczące współpracy obu parlamentów i wspólnych działań Grupy Wyszehradzkiej w ramach Unii Europejskiej. Polskiej delegacji przewodzi marszałek sejmu Marek Kuchciński, a węgierskiej – przewodniczący zgromadzenia narodowego László Kövér.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa o rozgraniczeniu obszarów morskich na Bałtyku – podpisana!

19 listopada, 2018

Szefowie dyplomacji Polski i Danii – Jacek Czaputowicz i Anders Samuelsen – podpisali w poniedziałek w Brukseli umowę o rozgraniczeniu obszarów morskich na Bałtyku – podało polskie MSZ. Przez obszar ten przebiega rekomendowana trasa gazociągu Baltic Pipe.

 

Według komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

 

Jest to historyczne porozumienie dotyczące przebiegu morskiej linii granicznej, które obydwa państwa osiągnęły wcześniej tej jesieni, co zostało zakomunikowane we Wspólnym Oświadczeniu Prasowym z 1 listopada 2018 r.

 

Anders Samuelsen, Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Danii:

„Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego podpisania historycznego traktatu dotyczącego delimitacji obszaru morskiego miedzy Polską i Danią. Zakończyliśmy negocjacje, które rozpoczęły się ponad 40 lat temu, a zarazem zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku formalizacji porozumienia. To doskonała wiadomość, w istocie pokazująca nasze zaangażowanie w rozwiązywaniu trudnych spraw w drodze negocjacji.”

 

Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP:

„Dzisiejsza ceremonia podpisania stanowi ważny dzień w naszych dwustronnych relacjach. Pokazuje, że przy dwustronnym zaangażowaniu, wzajemnym zaufaniu i szacunku, możliwe jest sprawne i pokojowe rozwiązywanie, nawet długotrwałych sporów. Jestem głęboko przekonany, że oba państwa, tak szybko jak to możliwe, zakończą swoje wewnętrzne procedury, konieczne do tego, aby Umowa weszła w życie.”

Umowa, aby wejść w życie, będzie musiała zostać zaakceptowana w ramach wewnętrznych procedur obydwu państw.

 

Z wypowiedzi sekretarza energii Stanów Zjednoczonych Ricka Perry’ego po podpisaniu porozumienia w sprawie polsko-amerykańskiego dialogu strategicznego w dziedzinie energii

14 listopada, 2018

Mój pobyt w Warszawie był niezwykle owocny, na co złożyły się spotkania z Panem Prezydentem i Panem Premierem, którym chciałbym podziękować publicznie za ich zaangażowanie w rozwój strategicznych relacji polsko-amerykańskich. Chciałbym również podziękować ministrowi Piotrowi Naimskiemu, który towarzyszył mi podczas całego mojego pobytu w Polsce, dzieląc się z pasją swoją wiedzą o polskiej historii oraz odważną wizją jej przyszłości. […]

Jak postanowili Prezydenci naszych krajów, będziemy wzmacniać i rozwijać współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. […] Jesteśmy przekonani, że w ten sposób dajemy wyraźny sygnał jak ważna jest dywersyfikacja w polityce bezpieczeństwa energetycznego naszych krajów. […] Rozwój dywersyfikacji w tym zakresie stawia wielkie wyzwanie przed wieloma naszymi partnerami w Europie. Wielu z nich jest w znacznym stopniu uzależnionych od jednego dostawcy w zakresie źródeł energii – Federacji Rosyjskiej. Na samym rynku gazu w 2015 roku 35% całego importu pochodziło z Rosji, a dzisiaj w 13 państwach europejskich 75% lub więcej rocznego zapotrzebowania na gaz zależy od dostaw rosyjskich. Niebezpieczeństwo nadmiernego uzależnienia od jednego dostawcy energii dało się szczególnie odczuć w latach 2006, 2009 i 2014, kiedy Rosja odcięła i manipulowała dostawami gazu do i przez Ukrainę i Polskę. Projekt Nord Stream 2 powiększyłby to zagrożenie, dlatego wspieramy wielu naszych europejskich partnerów w ich zdecydowanym sprzeciwie, z powodów absolutnie oczywistych. Chciałbym podziękować Polsce, a nawet licznym głosom w Niemczech za otwarty i zdecydowany sprzeciw wobec tego projektu. Nord Stream 2 nie jest projektem komercyjnym jak głoszą jego zwolennicy, jest raczej politycznym atakiem zmierzającym do umieszczenia pojedynczej arterii z gazem jak najdalej w Europie pogłębiając w ten sposób znacząco wpływy Federacji Rosyjskiej na całą Europę. Nord Stream 2 już spełnił ważny dla Rosjan cel wbijając się klinem pomiędzy Europejczyków i podważając związki łączące państwa Unii Europejskiej.

Tłumaczenie treści porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską

14 listopada, 2018

POROZUMIENIE POMIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI A RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO DIALOGU STRATEGICZNEGO W DZIEDZINIE ENERGII

 

Stany Zjednoczone, z jednej strony, oraz Rzeczpospolita Polska, z drugiej strony, poniżej określane wspólnie jako „Uczestnicy”,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE wspólną deklarację podpisaną w dniu 18 września 2018 r. w Waszyngtonie, D.C., przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda J. Trumpa oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, zapowiadającą „Polsko-amerykański dialog strategiczny w dziedzinie energii”;

 

UZNAJĄC wspólną deklarację między Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych i Ministerstwem Energii Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą wzmocnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, podpisaną w dniu 8 listopada 2018 r. w Warszawie;

ROZPOZNAJĄC wzajemne interesy strategiczne oraz determinację Uczestników do wzmacniania ich bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację niezawodnych, przystępnych cenowo i dostępnych źródeł dostaw energii;

PODKREŚLAJĄC potrzebę wspierania obustronnej współpracy Uczestników w dziedzinie energii, w oparciu o nowe ramy wzmocnionego dialogu politycznego i eksperckiego, mającej na celu, poprzez koordynowanie działań Uczestników, skuteczne rozwiązywanie powstających problemów wynikających z rozwoju międzynarodowej energetyki, poprawiając jednocześnie ogólne bezpieczeństwo państwowe;

 

OSIĄGNĘŁY PONIŻSZE POROZUMIENIE:

Uczestnicy zamierzają ustanowić dialog strategiczny w dziedzinie energii oparty na zasadzie solidarności w celu rozwiązywania głównych kwestii w zakresie wspólnych interesów dotyczących dywersyfikacji energetycznej oraz odporności systemu energetycznego poprzez poszukiwanie i rozwijanie konkretnych projektów. W szczególności, Uczestnicy zamierzają prowadzić dialog skupiający się na (1) cyberbezpieczeństwie, (2) energetyce jądrowej, (3) energii pochodzącej z paliw kopalnych oraz (4) infrastrukturze energetycznej.

Uczestnicy planują zwoływać regularnie wyznaczane, co najmniej dwa razy w ciągu roku, naprzemiennie w Stanach Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, posiedzenia robocze współprowadzone przez Sekretarza Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ich przedstawicieli.

Uczestnicy podejmą starania w celu zorganizowania pierwszego przedmiotowego dialogu na początku 2019 r. w Waszyngtonie, D.C.

Podpisano 8 listopada 2018 r. w Warszawie, Polska.

Ze strony Stanów Zjednoczonych

Rick Perry
Sekretarz Energii

Ze strony Rzeczypospolitej Polskiej

Piotr Naimski

Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Polsko-amerykańskie porozumienie o strategicznym dialogu w obszarze energii

09 listopada, 2018

Polska i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie o strategicznym dialogu w obszarze energii. Dokument sygnowali sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski i sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Rick Perry.

Zachęcamy do obejrzenia konferencji prasowej

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

 

Polska i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie o strategicznym dialogu w obszarze energii

Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się 9 listopada 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dokument podpisali Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Sekretarz Energii USA Rick Perry. Strony porozumienia zadeklarowały prowadzenie regularnego dialogu z udziałem administracji i ekspertów obu państw w obszarach związanych w szczególności z cyberbezpieczeństwem, energią atomową, paliwami kopalnymi i infrastrukturą energetyczną.

Zawarte pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi  Porozumienie o strategicznej współpracy w obszarze energii (z j. ang.: Memorandum of Understanding between the United States and the Republic of Poland on a U.S.-Poland Strategic Dialogue on Energy) stanowi realizację wspólnego oświadczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa wydanego w Waszyngtonie 18 września 2018 r. Właśnie wówczas głowy obu państw zapowiedziały powołanie polsko-amerykańskiego dialogu energetycznego.

 

Zgodnie z podpisanym dokumentem spotkania eksperckie mają odbywać się zamiennie w Polsce i USA, a pierwsze z nich planowane jest już na początku 2019 r.

Podpisanie Porozumienia o strategicznym dialogu w obszarze energii poprzedziło spotkanie delegacji amerykańskiej i polskiej poświęcone Terminalowi LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Obok Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotra Naimskiego i Sekretarza Energii USA Ricka Perry’ego w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele spółek: Polskie LNG, operatora gazoportu, oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, właściciela Polskiego LNG, a także Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher z zespołem.

 

Podczas spotkania Minister Piotr Naimski i Sekretarz Energii USA Rick Perry odnieśli się także do planów i oczekiwań obu krajów w zakresie rozwoju międzynarodowego rynku energii, potrzeby wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państw regionu, jak również konieczności efektywnego stawiania czoła wyzwaniom identyfikowanym w sektorze energetycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta Piotra Naimskiego w Stanach Zjednoczonych

02 listopada, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przebywał w Waszyngtonie (od 29 do 30 października).

Jego rozmówcami byli:

– w Departamencie Stanu: Matthew Boyse, Deputy Assistant Secretary,

– w Atlantic Council: David Livingston, Deputy Director w Atlantic Council’s Global Energy Center,

– w Departamencie Energii: Ted Garrish, Assistant Secretary, oraz Andrea Lockwood, Deputy Assistant Secretary,

– w Narodowej Radzie Bezpieczństwa: Wells Griffith, Principal Deputy Assistant Secretary for International Affairs,

– w Departamencie Stanu: Colin Cleary, Director for Energy Diplomacy for Europe, Western Hemisphere and Africa,

– w Departamencie Skarbu: Marshall Billingslea, Assistant Secretary of the Treasury.

Rozmowy dotyczyły współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie energii i bezpieczeństwa energetycznego, traktowanego jako ważny element bezpieczeństwa państwa.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Warsaw Institute Foundation, pierwszy polski geopolityczny think tank w Waszyngtonie

22 października, 2018

The Warsaw Institute Foundation założony został w czerwcu 2018 r. w stanie Virginia. To bliźniacza organizacja działającej w Polsce Fundacji Warsaw Institute. Jej eksperci spotykają się z amerykańskimi instytucjami, przedstawiając im polski punkt widzenia na geopolitykę, ład międzynarodowy, politykę historyczną, bezpieczeństwo energetyczne i militarne oraz stosunek Polski do Rosji Władimira Putina. – Działania The Warsaw Institute Foundation ukierunkowane są także na budowę konsensusu wokół relacji politycznych, kulturowych i gospodarczych Polski z USA.

 

 

 

 

 

 

Established in June 2018 in Virginia, The Warsaw Institute Foundation is a twin organization to the Poland-based Warsaw Institute. Its experts hold regular meetings with American institutions, which constitutes an excellent occasion to depict a Polish perspective on such important issues as geopolitics, international order, historical policy, energy and military security as well as the Polish attitude towards Putin’s Russia. “All activities of our association are essentially aimed at setting up a consensus around politics, cultural and economic relations between Poland and the United States”