Silna Polska w Europie

Konferencja prasowa po podpisaniu Porozumienia o współpracy między Rzecząpospolitą Polską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Ukrainą na rzecz wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego

31 Sierpień, 2019

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI ORAZ UKRAINĄ NA RZECZ WZMOCNIENIA REGIONALNEGO BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU ZIEMNEGO (robocze tłumaczenie)

31 Sierpień, 2019

Rzeczpospolita Polska, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Ukraina, zwane dalej „Stronami”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODKREŚLAJĄC wzmocnienie strategicznych stosunków łączących Strony od czasu wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w 1999 r. i do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r. oraz długofalową współpracę między Stronami w zakresie bezpieczeństwa, energii i handlu;

 

MAJĄC NA WZGLĘDZIE Wspólną deklarację o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym, podpisaną 18 września 2018 r. w Waszyngtonie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda J. Trumpa, zapowiadającą ustanowienie polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego w dziedzinie energii, oraz opierając się na wynikającym z niej Porozumieniu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie dialogu strategicznego w dziedzinie energii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYWOŁUJĄC Amerykańsko-ukraiński dialog dot. bezpieczeństwa energetycznego ogłoszony we wrześniu 2018 r., jak również zobowiązania rządu Ukrainy do implementacji reform, w tym w sektorze energetycznym, oraz zobowiązania Ukrainy do zwiększenia harmonizacji z Unią Europejską oraz jej z zachodnimi sojusznikami, w tym Rzecząpospolitą Polską oraz Stanami Zjednoczonymi;

 

DOSTRZEGAJĄC nieuczciwe praktyki niektórych państw, w tym Federacji Rosyjskiej, która używają energii jako środka politycznego i ekonomicznego przymusu, oraz wspólny pogląd Stron, że energia nigdy nie powinna być używana jako broń;

PRZYWOŁUJĄC zakłócenia oraz przerwy w dostawach gazu w 2006, 2009, 2014 oraz 2018 r.;

WSPIERAJĄC zasady transatlantyckiej i europejskiej solidarności oraz cele wzmocnionej integracji regionalnej;

UZNAJĄC wzrastające znaczenie projektów takich jak Baltic Pipe, rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej pływającej jednostki regazyfikacji gazu (FSRU) w Zatoce Gdańskiej jako istotnych inwestycji przyczyniających się do dywersyfikacji dostaw energii w Europie;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENIAJĄC wysiłki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy w poszukiwaniu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez kontrakty handlowe z amerykańskimi dostawcami LNG; oraz

DOSTRZEGAJĄC potencjał bezpieczeństwa energetycznego we wzmożonej współpracy w zakresie gazu ziemnego pomiędzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej z perspektywą ustanowienia płynnego regionalnego rynku gazu ziemnego, opierającego się w szczególności na infrastrukturze importowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz infrastrukturze magazynowej Ukrainy;

 

OSIĄGNĘŁY NASTĘPUJĄCE POROZUMIENIE:

więcej..

Wspólny komunikat po drugim posiedzeniu dialogu strategicznego w dziedzinie energii pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

31 Sierpień, 2019

Z przyjemnością informujemy, że 31 sierpnia 2019 r. w Warszawie delegacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem Piotra Naimskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz delegacja rządu Stanów Zjednoczonych pod przewodnictwem Ricka Perry’ego, Sekretarza do spraw Energii, a także Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher, odbyły drugie spotkanie w ramach dialogu strategicznego w dziedzinie energii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas dzisiejszego drugiego spotkania dialogu strategicznego w dziedzinie energii pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, delegacje omówiły wspólne projekty w zakresie energetyki jądrowej, energii pozyskiwanej z paliw kopalnych, infrastruktury energetycznej oraz cyberbezpieczeństwa.

 

Delegacje w szczególności zwróciły uwagę na efekty współpracy w handlu gazem skroplonym (LNG), czego dowodem są kontrakty na dostawę gazu naturalnego zawarte pomiędzy polskimi i amerykańskimi firmami. Zgodzono się co do możliwości współpracy przy rozwoju polskiej infrastruktury gazowej. Delegacje postanowiły również zorganizować w połowie listopada br. Polsko-Amerykańskie Forum Przemysłu Jądrowego, którego celem będzie zgromadzenie przedsiębiorców z obu krajów mogących przyczynić się do rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie dialogu strategicznego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w dziedzinie energii zostało zapowiedziane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa 18 października 2018 r. podczas spotkania w Białym Domu w Waszyngtonie. Dialog strategiczny w dziedzinie energii pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki został sformalizowany poprzez podpisanie Porozumienia o współpracy (MoU) w dniu 9 listopada 2018 r. w Warszawie. Pierwsze posiedzenie w ramach Dialogu miało miejsce 11 marca 2019 r. w Houston w stanie Texas w USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joint Press Release on the Second U.S.-Poland Strategic Dialogue on Energy

We are pleased to announce that on August 31, 2019, in Warsaw, Poland, delegations of the Government of the United States and the Government of the Republic of Poland, chaired by Secretary of Energy, Rick Perry, along with Ambassador Georgette Mosbacher, and Secretary of State in the Chancellery of the Prime Minister Piotr Naimski, held the second meeting of the U.S.-Poland Strategic Dialogue on Energy.

więcej..

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z udziałem Piotra Naimskiego

31 Sierpień, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wziął udział w ceremonii powitania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Następnie uczestniczył w oficjalnym spotkaniu obu prezydentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANEGO PODPISANIA POROZUMIENIA POMIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, STANAMI ZJEDNOCZONYMI I UKRAINĄ O WSPÓŁPRACY NA RZECZ WZMOCNIENIA REGIONALNEGO BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW GAZU ZIEMNEGO

30 Sierpień, 2019

W sobotę, 31 sierpnia 2019 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się 2. posiedzenie dialogu strategicznego w dziedzinie energii pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Podczas posiedzenia podpisane zostanie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą porozumienie o współpracy na rzecz wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego – informuje biuro pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

Delegacje rządu Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem Piotra Naimskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki pod przewodnictwem Ricka Perry’ego, Sekretarza do spraw Energii, omówią postępy bilateralnej współpracy w zakresie energetyki jądrowej, cyberbezpieczeństwa, paliw kopalnych i infrastruktury energetycznej.

O godz. 15:30 odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca posiedzenie Dialogu, podczas której podpisane zostanie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą porozumienie o współpracy na rzecz wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego.

Dokument podpiszą Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, Sekretarz Energii USA Rick Perry oraz Oleksandr Danyliuk, Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy. Porozumienie dotyczy współpracy w obszarze reform ukraińskiego rynku gazu, infrastruktury importowej gazu ziemnego Rzeczypospolitej Polskiej, infrastruktury magazynowej Ukrainy oraz eksportu amerykańskiego LNG, a także połączeń gazowych w regionie.

Konferencja prasowa i uroczystość podpisania porozumienia odbędą się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Dzisiaj w Wilnie. Spotkanie Piotra Naimskiego z ministrem energii Litwy

22 Sierpień, 2019

Dzisiaj w Wilnie spotkali się Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, i minister energii Litwy Žygimantas Vaičiūnas. Rozmowa dotyczyła m.in. postępu synchronizacji systemu elektroenergetycznego krajów bałtyckich z sieciami europejskimi. Obecnie realizowany jest projekt „Harmony Link”, budowy wspólnego energetycznego połączenia morskiego. Litewski minister podkreślił: Współpraca z Polską przy projekcie »Harmony Link« odbywa się na najwyższym poziomie. Potwierdza to znaczenie tego projektu i pozwala na szybki postęp prac przygotowawczych. W niektórych etapach robimy to nawet szybciej, niż planowaliśmy.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

O Unii Europejskiej, NATO i polityce energetycznej. Międzynarodowa konferencja w Wilnie z udziałem Piotra Naimskiego

22 Sierpień, 2019

 

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przebywał w Wilnie, gdzie uczestniczył w międzynarodowej konferencji, zorganizowanej pod patronatem b. prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa. Wziął udział w panelu „Europe’s East: Will Europe Ever Be Whole and Free?” i podsumował dyskusję. Obrady dotyczyły rozwoju Unii Europejskiej, NATO i polityki energetycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O wspólnej polityce energetycznej już wkrótce w Wilnie. Zapowiedź konferencji z udziałem Piotra Naimskiego

17 Sierpień, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, weźmie udział w międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Wilnie w dniach 22-23 sierpnia, pod patronatem b. prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa.

W polityce zagranicznej Litwa zawsze była i pozostanie zaufanym partnerem działającym w oparciu o wartości transatlantyckie i międzynarodowe normy prawne – podaje komunikat dotyczący konferencji. Dalej prezydent Litwy Gitanas Nusėda podkreśla, że należy pogłębiać integrację euroatlantycką, wzmacniać stosunki dwustronne z USA, Niemcami, Polską i państwami bałtyckimi oraz aktywnie działać na płaszczyźnie UE i NATO, rozwijać program Partnerstwa Wschodniego, zachowywać stanowczość w dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo tutaj

Piotr Naimski: Nadchodząca wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Polsce jest wyrazem naszych specjalnych stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi

08 Sierpień, 2019

Piotr Naimski, poseł, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, był gościem Telewizji Republika. W pierwszej kolejności odniósł się do zapowiedzianej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce: Nadchodząca wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Polsce jest wyrazem specjalnych stosunków dyplomatycznych, które zaczynają obowiązywać między Polską a Stanami Zjednoczonymi. To jest w interesie obydwu partnerów, to jest w naszym, polskim interesie, i to jest w interesie amerykańskim. Dlaczego? Z punktu widzenia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych spokój i bezpieczeństwo Europy jest fundamentalne.

Minister podkreślił, że dwustronna współpraca polsko-amerykańska w wymiarze militarnym, ale nie tylko, także w wymiarze gospodarczym, strategiczna współpraca, która już ma miejsce, to element wzmacniający Pakt Północnoatlantycki. NATO stanowi platformę, która łączy ciągle w wymiarze bezpieczeństwa demokratyczne kraje europejskie ze Stanami Zjednoczonymi. Wymaga także dodatkowego wzmocnienia poprzez zawieranie dwustronnych porozumień.

 

Litewski minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas o odznaczeniu Piotra Naimskiego Krzyżem Oficerskim Orderu „Za zasługi dla Litwy”

06 Lipiec, 2019

Minister energetyki RL Žygimantas Vaičiūnas powiedział o odznaczeniu państwowym Litwy dla Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej:

 

Szczególny dzień, jestem dzisiaj szczególnie szczęśliwy, ponieważ w Dniu Państwowości miałem okazję powitać i pozdrowić wyjątkowych przyjaciół naszego państwa. Dominique Ristori oraz Piotr Naimski otrzymali nagrody państwowe za niezwykle znaczącą, a w pewnym momencie decydującą rolę we wdrażaniu strategicznych dla Litwy i każdego z nas projektów energetycznych.
Przede wszystkim wdrożenie projektu synchronizacji z Europą. Litwa nigdy dotąd nie zaszła tak daleko na drodze niezależności energetycznej. Zaś wkład tych ludzi w ten proces jest niezwykle ważny. Są to ludzie, których zaangażowanie umożliwiły nam osiągnięcie wielu historycznych wygranych.

Możemy tu wymienić szereg kwestii strategicznych – synchronizację bałtyckich sieci energetycznych, połączenie gazowe z Polską, wsparcie Litwy w walce z niebezpieczną elektrownią atomową w Ostrowcu i wiele innych działań.
Obserwując ceremonię wręczenia nagród, po raz kolejny zastanawiałem się, ile można osiągnąć dzięki silnej woli, nieskończonej determinacji, wielkiej odpowiedzialności i jedności. To już nie jest kwestia tylko litewskiej energetyki, jest to regionalna, europejska energetyka, więc takie osobowości i tacy litewscy przyjaciele jak Ristori i Naimski są największą wartością. Serdecznie im dziękuję!