Résumé rozmowy pomiędzy ministrem Piotrem Naimskim i radcą-ministrem ds. ekonomicznych w ambasadzie Wielkiej Brytanii Jamesem Hughesem

Temat rozmowy: priorytety polityki energetycznej Polski w kontekście polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych.

Minister Piotr Naimski przedstawił stan zaawansowania projektów dywersyfikacji dostaw energii (Baltic Pipe, rozbudowa terminala LNG, połączenie regionu Europy Środkowo-Wschodniej korytarzem przesyłowym północ-południe, plan rozwoju energetyki jądrowej) oraz stanowisko Polski wobec unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Jako potencjalne obszary współpracy z Wielką Brytanią, także w kontekście międzyrządowych konsultacji, minister Naimski podał: wymianę doświadczeń z projektów energetyki jądrowej realizowanych w Wielkiej Brytanii, magazyny energii oraz technologie wodorowe z wykorzystaniem węgla.
James Hughes główny nacisk kładł na współpracę / wymianę doświadczeń w sektorze gazu przy projektach dywersyfikacji dostaw energii. Wymienił też sektor OZE, w szczególności morskie farmy wiatrowe, ale zwrócił także uwagę na fotowoltaikę, w której Wielka Brytania ma znaczące osiągnięcia. Ponadto zasygnalizował zainteresowanie wymianą / dyskusjami naukowymi wokół zielonego rozwoju gospodarczego.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne, Silna Polska w Europie wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Résumé rozmowy pomiędzy ministrem Piotrem Naimskim i radcą-ministrem ds. ekonomicznych w ambasadzie Wielkiej Brytanii Jamesem Hughesem została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.