Silna Polska w Europie

Umowa o rozgraniczeniu obszarów morskich na Bałtyku – podpisana!

19 listopada, 2018

Szefowie dyplomacji Polski i Danii – Jacek Czaputowicz i Anders Samuelsen – podpisali w poniedziałek w Brukseli umowę o rozgraniczeniu obszarów morskich na Bałtyku – podało polskie MSZ. Przez obszar ten przebiega rekomendowana trasa gazociągu Baltic Pipe.

 

Według komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

 

Jest to historyczne porozumienie dotyczące przebiegu morskiej linii granicznej, które obydwa państwa osiągnęły wcześniej tej jesieni, co zostało zakomunikowane we Wspólnym Oświadczeniu Prasowym z 1 listopada 2018 r.

 

Anders Samuelsen, Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Danii:

„Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego podpisania historycznego traktatu dotyczącego delimitacji obszaru morskiego miedzy Polską i Danią. Zakończyliśmy negocjacje, które rozpoczęły się ponad 40 lat temu, a zarazem zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku formalizacji porozumienia. To doskonała wiadomość, w istocie pokazująca nasze zaangażowanie w rozwiązywaniu trudnych spraw w drodze negocjacji.”

 

Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP:

„Dzisiejsza ceremonia podpisania stanowi ważny dzień w naszych dwustronnych relacjach. Pokazuje, że przy dwustronnym zaangażowaniu, wzajemnym zaufaniu i szacunku, możliwe jest sprawne i pokojowe rozwiązywanie, nawet długotrwałych sporów. Jestem głęboko przekonany, że oba państwa, tak szybko jak to możliwe, zakończą swoje wewnętrzne procedury, konieczne do tego, aby Umowa weszła w życie.”

Umowa, aby wejść w życie, będzie musiała zostać zaakceptowana w ramach wewnętrznych procedur obydwu państw.

 

Z wypowiedzi sekretarza energii Stanów Zjednoczonych Ricka Perry’ego po podpisaniu porozumienia w sprawie polsko-amerykańskiego dialogu strategicznego w dziedzinie energii

14 listopada, 2018

Mój pobyt w Warszawie był niezwykle owocny, na co złożyły się spotkania z Panem Prezydentem i Panem Premierem, którym chciałbym podziękować publicznie za ich zaangażowanie w rozwój strategicznych relacji polsko-amerykańskich. Chciałbym również podziękować ministrowi Piotrowi Naimskiemu, który towarzyszył mi podczas całego mojego pobytu w Polsce, dzieląc się z pasją swoją wiedzą o polskiej historii oraz odważną wizją jej przyszłości. […]

Jak postanowili Prezydenci naszych krajów, będziemy wzmacniać i rozwijać współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. […] Jesteśmy przekonani, że w ten sposób dajemy wyraźny sygnał jak ważna jest dywersyfikacja w polityce bezpieczeństwa energetycznego naszych krajów. […] Rozwój dywersyfikacji w tym zakresie stawia wielkie wyzwanie przed wieloma naszymi partnerami w Europie. Wielu z nich jest w znacznym stopniu uzależnionych od jednego dostawcy w zakresie źródeł energii – Federacji Rosyjskiej. Na samym rynku gazu w 2015 roku 35% całego importu pochodziło z Rosji, a dzisiaj w 13 państwach europejskich 75% lub więcej rocznego zapotrzebowania na gaz zależy od dostaw rosyjskich. Niebezpieczeństwo nadmiernego uzależnienia od jednego dostawcy energii dało się szczególnie odczuć w latach 2006, 2009 i 2014, kiedy Rosja odcięła i manipulowała dostawami gazu do i przez Ukrainę i Polskę. Projekt Nord Stream 2 powiększyłby to zagrożenie, dlatego wspieramy wielu naszych europejskich partnerów w ich zdecydowanym sprzeciwie, z powodów absolutnie oczywistych. Chciałbym podziękować Polsce, a nawet licznym głosom w Niemczech za otwarty i zdecydowany sprzeciw wobec tego projektu. Nord Stream 2 nie jest projektem komercyjnym jak głoszą jego zwolennicy, jest raczej politycznym atakiem zmierzającym do umieszczenia pojedynczej arterii z gazem jak najdalej w Europie pogłębiając w ten sposób znacząco wpływy Federacji Rosyjskiej na całą Europę. Nord Stream 2 już spełnił ważny dla Rosjan cel wbijając się klinem pomiędzy Europejczyków i podważając związki łączące państwa Unii Europejskiej.

Tłumaczenie treści porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską

14 listopada, 2018

POROZUMIENIE POMIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI A RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO DIALOGU STRATEGICZNEGO W DZIEDZINIE ENERGII

 

Stany Zjednoczone, z jednej strony, oraz Rzeczpospolita Polska, z drugiej strony, poniżej określane wspólnie jako „Uczestnicy”,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE wspólną deklarację podpisaną w dniu 18 września 2018 r. w Waszyngtonie, D.C., przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda J. Trumpa oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, zapowiadającą „Polsko-amerykański dialog strategiczny w dziedzinie energii”;

 

UZNAJĄC wspólną deklarację między Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych i Ministerstwem Energii Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą wzmocnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, podpisaną w dniu 8 listopada 2018 r. w Warszawie;

ROZPOZNAJĄC wzajemne interesy strategiczne oraz determinację Uczestników do wzmacniania ich bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację niezawodnych, przystępnych cenowo i dostępnych źródeł dostaw energii;

PODKREŚLAJĄC potrzebę wspierania obustronnej współpracy Uczestników w dziedzinie energii, w oparciu o nowe ramy wzmocnionego dialogu politycznego i eksperckiego, mającej na celu, poprzez koordynowanie działań Uczestników, skuteczne rozwiązywanie powstających problemów wynikających z rozwoju międzynarodowej energetyki, poprawiając jednocześnie ogólne bezpieczeństwo państwowe;

 

OSIĄGNĘŁY PONIŻSZE POROZUMIENIE:

Uczestnicy zamierzają ustanowić dialog strategiczny w dziedzinie energii oparty na zasadzie solidarności w celu rozwiązywania głównych kwestii w zakresie wspólnych interesów dotyczących dywersyfikacji energetycznej oraz odporności systemu energetycznego poprzez poszukiwanie i rozwijanie konkretnych projektów. W szczególności, Uczestnicy zamierzają prowadzić dialog skupiający się na (1) cyberbezpieczeństwie, (2) energetyce jądrowej, (3) energii pochodzącej z paliw kopalnych oraz (4) infrastrukturze energetycznej.

Uczestnicy planują zwoływać regularnie wyznaczane, co najmniej dwa razy w ciągu roku, naprzemiennie w Stanach Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, posiedzenia robocze współprowadzone przez Sekretarza Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ich przedstawicieli.

Uczestnicy podejmą starania w celu zorganizowania pierwszego przedmiotowego dialogu na początku 2019 r. w Waszyngtonie, D.C.

Podpisano 8 listopada 2018 r. w Warszawie, Polska.

Ze strony Stanów Zjednoczonych

Rick Perry
Sekretarz Energii

Ze strony Rzeczypospolitej Polskiej

Piotr Naimski

Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Polsko-amerykańskie porozumienie o strategicznym dialogu w obszarze energii

09 listopada, 2018

Polska i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie o strategicznym dialogu w obszarze energii. Dokument sygnowali sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski i sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Rick Perry.

Zachęcamy do obejrzenia konferencji prasowej

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

 

Polska i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie o strategicznym dialogu w obszarze energii

Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się 9 listopada 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dokument podpisali Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Sekretarz Energii USA Rick Perry. Strony porozumienia zadeklarowały prowadzenie regularnego dialogu z udziałem administracji i ekspertów obu państw w obszarach związanych w szczególności z cyberbezpieczeństwem, energią atomową, paliwami kopalnymi i infrastrukturą energetyczną.

Zawarte pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi  Porozumienie o strategicznej współpracy w obszarze energii (z j. ang.: Memorandum of Understanding between the United States and the Republic of Poland on a U.S.-Poland Strategic Dialogue on Energy) stanowi realizację wspólnego oświadczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa wydanego w Waszyngtonie 18 września 2018 r. Właśnie wówczas głowy obu państw zapowiedziały powołanie polsko-amerykańskiego dialogu energetycznego.

 

Zgodnie z podpisanym dokumentem spotkania eksperckie mają odbywać się zamiennie w Polsce i USA, a pierwsze z nich planowane jest już na początku 2019 r.

Podpisanie Porozumienia o strategicznym dialogu w obszarze energii poprzedziło spotkanie delegacji amerykańskiej i polskiej poświęcone Terminalowi LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Obok Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotra Naimskiego i Sekretarza Energii USA Ricka Perry’ego w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele spółek: Polskie LNG, operatora gazoportu, oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, właściciela Polskiego LNG, a także Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher z zespołem.

 

Podczas spotkania Minister Piotr Naimski i Sekretarz Energii USA Rick Perry odnieśli się także do planów i oczekiwań obu krajów w zakresie rozwoju międzynarodowego rynku energii, potrzeby wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państw regionu, jak również konieczności efektywnego stawiania czoła wyzwaniom identyfikowanym w sektorze energetycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta Piotra Naimskiego w Stanach Zjednoczonych

02 listopada, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przebywał w Waszyngtonie (od 29 do 30 października).

Jego rozmówcami byli:

– w Departamencie Stanu: Matthew Boyse, Deputy Assistant Secretary,

– w Atlantic Council: David Livingston, Deputy Director w Atlantic Council’s Global Energy Center,

– w Departamencie Energii: Ted Garrish, Assistant Secretary, oraz Andrea Lockwood, Deputy Assistant Secretary,

– w Narodowej Radzie Bezpieczństwa: Wells Griffith, Principal Deputy Assistant Secretary for International Affairs,

– w Departamencie Stanu: Colin Cleary, Director for Energy Diplomacy for Europe, Western Hemisphere and Africa,

– w Departamencie Skarbu: Marshall Billingslea, Assistant Secretary of the Treasury.

Rozmowy dotyczyły współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie energii i bezpieczeństwa energetycznego, traktowanego jako ważny element bezpieczeństwa państwa.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Warsaw Institute Foundation, pierwszy polski geopolityczny think tank w Waszyngtonie

22 października, 2018

The Warsaw Institute Foundation założony został w czerwcu 2018 r. w stanie Virginia. To bliźniacza organizacja działającej w Polsce Fundacji Warsaw Institute. Jej eksperci spotykają się z amerykańskimi instytucjami, przedstawiając im polski punkt widzenia na geopolitykę, ład międzynarodowy, politykę historyczną, bezpieczeństwo energetyczne i militarne oraz stosunek Polski do Rosji Władimira Putina. – Działania The Warsaw Institute Foundation ukierunkowane są także na budowę konsensusu wokół relacji politycznych, kulturowych i gospodarczych Polski z USA.

 

 

 

 

 

 

Established in June 2018 in Virginia, The Warsaw Institute Foundation is a twin organization to the Poland-based Warsaw Institute. Its experts hold regular meetings with American institutions, which constitutes an excellent occasion to depict a Polish perspective on such important issues as geopolitics, international order, historical policy, energy and military security as well as the Polish attitude towards Putin’s Russia. “All activities of our association are essentially aimed at setting up a consensus around politics, cultural and economic relations between Poland and the United States”

Piotr Naimski na konferencji „The Future of Energy Summit”

02 października, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w konferencji „The Future of Energy Summit”, zorganizowanej w Londynie przez Bloomberg New Energy Finance.

Powiedział m.in., że:

* Dzięki gazociągowi Baltic Pipe zmienią się ustalone od dawna kierunki przesyłu gazu ziemnego, z osi wschód-zachód na północ-południe, wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo energetyczne Polski.

* Projekt Baltic Pipe doprowadzi do tak potrzebnej dywersyfikacji, nie tylko poprzez zwiększenie dostępnych kierunków dostaw gazu, ale również dzięki zapewnieniu nowych źródeł importu. Projekt ten ma pierwszoplanowe znaczenie dla wzmocnienia naszej suwerenności.

* Projekt Baltic Pipe jest priorytetowy dla polskiego rządu i polskiej polityki energetycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapowiedź wizyty Piotra Naimskiego w Londynie

01 października, 2018

Piotr Naimski w najbliższym czasie będzie przebywał w Londynie. Oto komunikat w tej sprawie:

W dniu 2 października 2018 r. Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, weźmie udział w wydarzeniu „The Future of Energy Summit” organizowanym przez Bloomberg New Energy Finance. Szczyt jest miejscem spotkań przedstawicieli świata polityki, przedsiębiorstw energetycznych oraz finansów od 2008 roku.

W ramach wydarzenia o godz. 10:45 Pan Minister Piotr Naimski udzieli plenarnego wywiadu pt. „Polskie perspektywy transformacji energetycznej”, który poprowadzi redaktor Bloomberg New Energy Finance, Will Kennedy.

Miejsce: Intercontinental Hotel Park Lane Mayfair London, W17 7QY.

Dziedzictwo Ronalda Reagana i Świętego Jana Pawła II. Konferencja w Waszyngtonie z udziałem Piotra Naimskiego

26 września, 2018

Piotr Naimski był uczestnikiem konferencji poświęconej dziedzictwu Ronalda Reagana i Świętego Jana Pawła II „Ronald Reagan & John Paul II. The Partnership that Changed the World”.

Przytoczmy fragment jego wystąpienia:

Ronalda Reagana nazywano krzyżowcem. Był nim. Był nim w tym sensie, że swoje decyzje i działania wywodził z wiary w Boga. I z przekonania, że „imperium zła” też istnieje. To przekonanie stało się zapewne podstawą sojuszu Prezydenta USA z Papieżem, który temu imperium odbierał poddanych przywracając im nadzieję i poczucie godności. Spotkali się.

Jan Paweł II tłumaczył narodom świata, że wolność ma źródło w Ewangelii i w Bogu i jest przyrodzonym prawem każdego. Ronald Reagan postanowił dbać o wolność narodów w praktyce. To nie było proste powiedzieć w początkach lat 80., że celem jest doprowadzenie do upadku Związku Sowieckiego. W dodatku droga pokojową!

Obydwaj byli odważni. Byli też wizjonerami i byli konsekwentni. Byli romantykami w tym polskim znaczeniu mistycznego romantyzmu, ale jednocześnie byli ostrożni, świadomi zagrożeń i… często praktyczni. Byli cierpliwi, umieli czekać. I zachowali w tym wszystkim poczucie humoru. Ważne jest, żeby przywódcy umieli zachować poczucie humoru. […]

Zwyciężyli. Zniewolone narody Środkowej Europy wybiły się na niepodległość, upadł komunizm w Rosji. Mogło wydawać się w latach 1989-1990, że świat wolności zatriumfował nad „imperium zła”. Także w tym metafizycznym sensie. Wydawało się, że bułhakowowski Behemot nie będzie już szalał w Moskwie. Błąd! Minęło ponad ćwierć wieku od wydawało się ostatecznego zwycięstwa Zachodniej Cywilizacji nad Wschodnią Satrapią. I co? Mamy kłopot! […]

Jan Paweł II i Ronald Reagan weszli do historii w czasach kryzysu. Wydawało się w latach 70-tych, że komunizm zwycięża na wszystkich frontach, Związek Sowiecki triumfował, terroryzm wspierany z Moskwy zagrażał zachodnim demokracjom. A jednak poradzili sobie z tym. Niestety ten sukces uśpił ich następców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Donald Trump o Baltic Pipe…

26 września, 2018

Z wypowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na forum ONZ w Nowym Jorku:

Poleganie na pojedynczym zagranicznym dostawcy energii naraża dane państwo na szantaż i zastraszenie. Dlatego gratulujemy takim krajom europejskim jak Polska budowy bałtyckiego gazociągu, który uniezależnia ją od Rosji w zaspokajaniu potrzeb energetycznych. […] W Polsce wielki naród staje w obronie swej niepodległości, bezpieczeństwa i suwerenności.