Silna Polska W Europie | Piotr Naimski - Part 2

Silna Polska w Europie

Pozytywna decyzja inwestycyjna dotycząca budowy gazowego połączenia Polska-Litwa. Uroczyste podpisanie umowy z udziałem Piotra Naimskiego

24 maja, 2018

Operatorzy gazowych systemów przesyłowych z Polski i Litwy podpisali umowę Connection Agreement regulującą prawne, biznesowe i techniczne aspekty inwestycji. Zawarcie umowy stanowi faktyczne wspólne zobowiązanie stron do budowy tego interkonektora.

 

Uroczystość odbyła się 24 maja 2018 r. w Kopenhadze, podczas „Energy Infrastructure Forum”. Wziął w niej udział Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Jak podaje Gaz-System:

Projekt GIPL ma na celu integrację rynków gazowych państw bałtyckich z jednolitym rynkiem gazu Unii Europejskiej, dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a także podniesienie bezpieczeństwa dostaw gazu do państw regionu. Projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z kluczowych w zakresie infrastruktury, umożliwiającej wdrożenie mechanizmów solidarności energetycznej oraz zapewniającej bezpieczeństwo dostaw o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE. 

Budowa międzysystemowego połączenia Polska – Litwa znalazła się po raz kolejny na europejskiej liście projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI – Project of Common Interest), opublikowanej 24 listopada 2017 r. przez Komisję Europejską.  Prace przygotowawcze w ramach projektu uzyskały najwyższą możliwą wysokość pomocy finansowej UE (z instrumentu  CEF) dopuszczalną dla prac studialnych, czyli 50 procent. Z całkowitej kwoty ponad 10 milionów euro 2,5 miliona euro przypadło spółce Amber Grid, a 7,6 miliona euro otrzymał GAZ-SYSTEM.

Natomiast na prace budowlane ze środków UE, w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), przyznano projektowi współfinansowanie do wysokości maksymalnie 266,4 mln euro. Z całkowitej kwoty dofinansowania, spółce Amber Grid przypadło prawie 58 milionów euro, natomiast GAZ-SYSTEM otrzymał ponad 208 milionów euro.

więcej..

Piotr Naimski w Kopenhadze. Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu Baltic Pipe

24 maja, 2018

Spółki Gaz-System i Energinet podpisały z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) trójstronną umowę na dofinansowanie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe w  ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Nastąpiło to podczas „Energy Infrastructure Forum” w  Kopenhadze.

 

W uroczystości złożenia podpisów uczestniczył Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz:

 

* Michał Kurtyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP 24,
* Lars Christian Lilleholt, minister energii, usług komunalnych i klimatu Danii,
* Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii,
* Dominique Ristori, dyrektor generalny DG Energy,
* Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor wewnętrznego rynku energii w DG Energy,
* Thomas Egebo, CEO w Energinet,
* Dirk Beckers, dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

 

Jak informuje Gaz-System:

25 stycznia 2018 r. propozycja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na przeprowadzenie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe została zaakceptowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach przeprowadzonego jeszcze w 2017 r. konkursu grantowego CEF Energy.

CEF jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz  telekomunikacji.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego UE dla projektu Baltic Pipe przyznanego w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi 33,1 mln EUR.

więcej..

Transatlantyckie spojrzenie na zapewnienie energetycznej przyszłości Europy

24 maja, 2018

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z konferencji „Securing Europe’s Energy Future: A Transatlantic View” („Transatlantyckie spojrzenie na zapewnienie energetycznej przyszłości Europy”), zorganizowanej 23 maja przez Atlantic Council i Ambasadę RP w Waszyngtonie. W wydarzeniu wzięli udział Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, i Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

 

* „Budowę Nord Stream 2 jednak da się powstrzymać? Padają mocne argumenty” (gazownictwo.wnp.pl)

* „Eksperci o Nord Stream 2: jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy” (polskieradio.pl)

* „W USA o Nord Stream 2: to zagrożenie bezpieczeństwa w Europie” (tvp.info)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy konferencji „Transatlantyckie spojrzenie na zapewnienie energetycznej przyszłości Europy”:

Piotr Wilczek, ambasador RP w Stanach Zjednoczonych,

Ron Johnson, senator (Partia Republikańska, Wisconsin),

Prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego,

Piotr Naimski, sekretarz stanu, KPRM,

Reinhard Buetikofer, poseł Parlamentu Europejskiego,

Sandra Oudkirk, zastępca asystenta sekretarza stanu ds. polityki międzynarodowej w energetyce, Biuro Zasobów Energetycznych, Departament Stanu USA,

prof. Brenda Shaffer, starszy doradca, Centrum ds. Światowej Energii, Rada Atlantycka,

dr Edward Chow, starszy doradca, Program Bezpieczeństwa Energetycznego i Narodowego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.

Prowadzący debatę:

ambasador Richard Morningstar, przewodniczący Założyciel, Centrum ds. Światowej Energii, Rada Atlantycka.

Amerykańscy rozmówcy Piotra Naimskiego

22 maja, 2018

Piotr Naimski przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jego rozmówcami byli dotychczas:

Wells Griffith – Special Assistant to the President for International Energy and Environment;

Elisabeth Millard – Principal DAS, Biuro ds. Europejskich, Departament Stanu;

Sandra Oudkirk – Deputy Assistant Secretary, Biuro Surowców Energetycznych, Departament Stanu.

Wizyta Piotra Naimskiego w Stanach Zjednoczonych

21 maja, 2018

W najbliższych dniach Piotr Naimski będzie przebywał w Waszyngtonie, gdzie 23 maja weźmie udział w konferencji „Securing Europe’s Energy Future: A Transatlantic View”, organizowanej przez Atlantic Council i tamtejszą Ambasadę RP.
Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Przekształcenia systemu energetycznego
2. Nord Stream 2
3. Rola gazu we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Europy
4. Relacje pomiędzy USA a Europą w zakresie energetyki.

Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Atlantic Council

Piotr Naimski w Bukareszcie na konferencji „Bucharest Security Conference Dialogues Romania – Poland Roundtable”

24 kwietnia, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przebywał w Bukareszcie, gdzie wziął udział w konferencji „Bucharest Security Conference Dialogues Romania – Poland Roundtable”. Tematem jego wystąpienia był projekt Baltic Pipe i sektor energetyczny w Polsce.

Jak czytamy w relacji Warsaw Institute: Minister Naimski podkreślił międzynarodową sytuację na rynku gazu ziemnego oraz opisał istniejące połączenia między krajami Europy Środkowej i Wschodniej, uwzględniając ich obecną i przyszłą przepustowość. Podkreślił również rolę gazociągów północ-południe w kontekście geopolitycznym. Piotr Naimski dodał, że polskie przedsiębiorstwa nieustannie pracują nad podniesieniem bezpieczeństwa informatycznego strategicznej infrastruktury energetycznej, przywołując przykład energetycznych CERTów (komputerowe zespoły reagowania kryzysowego). Zwrócił także uwagę na bardzo ważną rolę krajowych OSP (operatorów systemów przesyłowych) w bezpieczeństwie energetycznym kraju. Wypowiedzi Macieja Małeckiego dotyczyły nowego modelu zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi, będącymi w portfelu skarbu państwa. Opisane zostały również obecne działania polskiego rządu na rzecz zaprzestania procesu prywatyzacji kluczowych spółek Skarbu Państwa oraz sposobu repolonizacji systemu bankowego (50% udział Skarbu Państwa w sektorze bankowym).

Informacja o konferencji na stronie internetowej Warsaw Institute