Silna Polska w Europie

Piotr Naimski w Kopenhadze. Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu Baltic Pipe

24 maja, 2018

Spółki Gaz-System i Energinet podpisały z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) trójstronną umowę na dofinansowanie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe w  ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Nastąpiło to podczas „Energy Infrastructure Forum” w  Kopenhadze.

 

W uroczystości złożenia podpisów uczestniczył Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz:

 

* Michał Kurtyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP 24,
* Lars Christian Lilleholt, minister energii, usług komunalnych i klimatu Danii,
* Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii,
* Dominique Ristori, dyrektor generalny DG Energy,
* Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor wewnętrznego rynku energii w DG Energy,
* Thomas Egebo, CEO w Energinet,
* Dirk Beckers, dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

 

Jak informuje Gaz-System:

25 stycznia 2018 r. propozycja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na przeprowadzenie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe została zaakceptowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach przeprowadzonego jeszcze w 2017 r. konkursu grantowego CEF Energy.

CEF jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz  telekomunikacji.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego UE dla projektu Baltic Pipe przyznanego w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi 33,1 mln EUR.

więcej..

Transatlantyckie spojrzenie na zapewnienie energetycznej przyszłości Europy

24 maja, 2018

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z konferencji „Securing Europe’s Energy Future: A Transatlantic View” („Transatlantyckie spojrzenie na zapewnienie energetycznej przyszłości Europy”), zorganizowanej 23 maja przez Atlantic Council i Ambasadę RP w Waszyngtonie. W wydarzeniu wzięli udział Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, i Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

 

* „Budowę Nord Stream 2 jednak da się powstrzymać? Padają mocne argumenty” (gazownictwo.wnp.pl)

* „Eksperci o Nord Stream 2: jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy” (polskieradio.pl)

* „W USA o Nord Stream 2: to zagrożenie bezpieczeństwa w Europie” (tvp.info)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy konferencji „Transatlantyckie spojrzenie na zapewnienie energetycznej przyszłości Europy”:

Piotr Wilczek, ambasador RP w Stanach Zjednoczonych,

Ron Johnson, senator (Partia Republikańska, Wisconsin),

Prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego,

Piotr Naimski, sekretarz stanu, KPRM,

Reinhard Buetikofer, poseł Parlamentu Europejskiego,

Sandra Oudkirk, zastępca asystenta sekretarza stanu ds. polityki międzynarodowej w energetyce, Biuro Zasobów Energetycznych, Departament Stanu USA,

prof. Brenda Shaffer, starszy doradca, Centrum ds. Światowej Energii, Rada Atlantycka,

dr Edward Chow, starszy doradca, Program Bezpieczeństwa Energetycznego i Narodowego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.

Prowadzący debatę:

ambasador Richard Morningstar, przewodniczący Założyciel, Centrum ds. Światowej Energii, Rada Atlantycka.

Amerykańscy rozmówcy Piotra Naimskiego

22 maja, 2018

Piotr Naimski przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jego rozmówcami byli dotychczas:

Wells Griffith – Special Assistant to the President for International Energy and Environment;

Elisabeth Millard – Principal DAS, Biuro ds. Europejskich, Departament Stanu;

Sandra Oudkirk – Deputy Assistant Secretary, Biuro Surowców Energetycznych, Departament Stanu.

Wizyta Piotra Naimskiego w Stanach Zjednoczonych

21 maja, 2018

W najbliższych dniach Piotr Naimski będzie przebywał w Waszyngtonie, gdzie 23 maja weźmie udział w konferencji „Securing Europe’s Energy Future: A Transatlantic View”, organizowanej przez Atlantic Council i tamtejszą Ambasadę RP.
Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Przekształcenia systemu energetycznego
2. Nord Stream 2
3. Rola gazu we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Europy
4. Relacje pomiędzy USA a Europą w zakresie energetyki.

Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Atlantic Council

Piotr Naimski w Bukareszcie na konferencji „Bucharest Security Conference Dialogues Romania – Poland Roundtable”

24 kwietnia, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przebywał w Bukareszcie, gdzie wziął udział w konferencji „Bucharest Security Conference Dialogues Romania – Poland Roundtable”. Tematem jego wystąpienia był projekt Baltic Pipe i sektor energetyczny w Polsce.

Jak czytamy w relacji Warsaw Institute: Minister Naimski podkreślił międzynarodową sytuację na rynku gazu ziemnego oraz opisał istniejące połączenia między krajami Europy Środkowej i Wschodniej, uwzględniając ich obecną i przyszłą przepustowość. Podkreślił również rolę gazociągów północ-południe w kontekście geopolitycznym. Piotr Naimski dodał, że polskie przedsiębiorstwa nieustannie pracują nad podniesieniem bezpieczeństwa informatycznego strategicznej infrastruktury energetycznej, przywołując przykład energetycznych CERTów (komputerowe zespoły reagowania kryzysowego). Zwrócił także uwagę na bardzo ważną rolę krajowych OSP (operatorów systemów przesyłowych) w bezpieczeństwie energetycznym kraju. Wypowiedzi Macieja Małeckiego dotyczyły nowego modelu zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi, będącymi w portfelu skarbu państwa. Opisane zostały również obecne działania polskiego rządu na rzecz zaprzestania procesu prywatyzacji kluczowych spółek Skarbu Państwa oraz sposobu repolonizacji systemu bankowego (50% udział Skarbu Państwa w sektorze bankowym).

Informacja o konferencji na stronie internetowej Warsaw Institute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie wizyty Piotra Naimskiego, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, w Stanach Zjednoczonych

29 marca, 2018

Piotr Naimski przebywał od 19 do 22 marca w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbył szereg spotkań. Wśród jego rozmówców znaleźli się m. in:

 

Dan Brouillette

Zastępca sekretarza Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Przed objęciem obecnej funkcji był senior vice president at United States Automobile Association (USAA), organizacji oferującej usługi finansowe dla osób służących w wojsku.

 

William Silkworth

Zastępca asystenta sekretarza stanu ds. dyplomacji energetycznej, dyrektor na Europę w Biurze Energii i Zasobów Naturalnych Departamentu Stanu. Podczas pracy w Biurze Spraw Gospodarczych i Biznesowych pełnił trzyletni mandat w Biurze Energii i Zasobów Naturalnych.

 

 

Matthew Haarsager

Doradca prezydenta ds. ekonomii globalnej i finansów. Od 1998 pracował w Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych, w którym zajmował się kwestiami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ponadto był przedstawicielem Skarbu USA dla Europy, Ameryki Południowej, Meksyku, a także – Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji. Wcześniej pracował na międzynarodowych rynkach kapitałowych w Nowym Jorku, Frankfurcie i Zurychu.

 

John Barrosso

Junior senator, w kongresie od 2007 r., Wyoming, republikanin. Członek Komisji ds. Energii i Zasobów Naturalnych, przewodniczący Komisji ds. Środowiska i Prac Publicznych, członek Komisji ds. Polityki Zagranicznej.

 

James Lankford

Junior senator od 2015 r. z Oklahomy, wcześniej w Izbie Reprezentantów od 2011 r., republikanin. Członek największej i najważniejszej komisji w Senacie (Comittee of Appropriations), która zajmuje się zatwierdzaniem wydatków elastycznych budżetu; członek Podkomisji ds. Energii. Ponadto – członek Komisji ds. Wywiadu, nadzorującej prace agencji wywiadowczych (cywilnych i militarnych).

 

Ron Johnson

Senator ze stanu Wisconsin, członek Partii Republikańskiej. Przewodniczący Senackiej Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs). Zasiada w Komisji Spraw Zagranicznych, ds. Budżetu oraz ds. Handlu, Nauki i Transportu. Przewodniczący podkomisji ds. Europy i współpracy w zakresie bezpieczeństwa regionalnego.

 

Paul Gosar

Od czterech kadencji w Kongresie w Izbie Reprezentantów, wybrany z Arizony. Członek Partii Republikańskiej. Zasiada w Komisji Izby ds. Zasobów Naturalnych, w której zajmuje stanowisko przewodniczącego Podkomisji ds. Energii z Zasobów Naturalnych i Minerałów, jak również – w Komisji Izby ds. Nadzoru i Reformy Rządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Barton

Członek Izby Reprezentantów od 1985 r., republikanin z Texasu, członek Tea Party. Jeden z głównych ekspertów republikańskich ds. energii. Długoletni członek Komisji ds. Energii i Handlu.

 

Steve Russell

Członek Izby Reprezentantów, republikanin z Oklahomy, członek Komitetu Sterującego Partii Republikańskiej, Komisji Nadzoru i Reformy Rządu, wiceprzewodniczący Podkomisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego oraz Komisji ds. Sił Zbrojnych. Emerytowany pułkownik, dowódca jednostki, która ujęła Saddama Husseina, autor książki “We got him! A Memoir of the Hunt and Capture of Saddam Hussein”.

 

John Shimkus

Członek Izby Reprezentantów od 1997 r., republikanin z Illinois. Zasiada w Komisji Energii i Handlu, w tym jako przewodniczący Podkomisji ds. Środowiska i Gospodarki.

 

Gene Green

Członek Izby Reprezentantów od 1993 r. z Teksasu, demokrata. Zasiada w Komisji Energii i Handlu, a także w Podkomisji ds. Energii, Środowiska, Zdrowia oraz Nadzoru.

 

Kevin Cramer

Członek Izby Reprezentantów od 2013 r., republikanin z Północnej Dakoty. Członek Komisji ds. Energii i Handlu, w tym Podkomisji Środowiska i Gospodarki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Morningstar

Dyrektor-założyciel i prezes Global Energy Center oraz dyrektor zarządu w Atlantic Council. Pełnił funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Azerbejdżanie w latach 2012-2014, w latach 1999-2001 był ambasadorem amerykańskim przy Unii Europejskiej. Senior adviser w Albright Stonebridge Group.

 

Jane Nakano

Senior fellow, Energy and National Security Program w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS). Specjalizuje się w polityce energetycznej Stanów Zjednoczonych, rynku globalnym i polityce dotyczącej gazu ziemnego, energii jądrowej i węgla, a także w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku.

 

Adam Siemiński

Kierownik katedry ds. Energii i geopolityki Jamesa Schlesingera w ramach Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Przed dołączeniem do Centrum, od czerwca 2012 r. do stycznia 2017 r. pełnił funkcję administratora amerykańskiej Agencji ds. Informacji Energetycznej (EIA). Od marca do maja 2012 r. był starszym dyrektorem ds. Energii i Środowiska w sztabie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Waszyngtonie.

 

Glen Howard

Prezydent Jamestown Foundation. Ekspert do spraw Kaukazu i Azji Środkowej.