Silna Polska w Europie

„Polska wobec wyzwania związanego z transformacją energetyczną. Budowanie partnerstwa z Włochami ”. Webinar z udziałem ministra Piotra Naimskiego

02 grudzień, 2020

Potrzebujemy stałego i pewnego wytwarzania energii w Polsce. Fundamentem naszej strategii energetycznej jest niezależność surowcowa od krajów ościennych – podkreślił Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem wypowiedzi ministra opublikowanym na portalu Biznes Alert


Polsko-amerykańska umowa o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej – podpisana!

22 październik, 2020

W ciągu 18 miesięcy czołowe amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej przeprowadzą prace przygotowawcze i projektowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce – to jedno z głównych postanowień polsko-amerykańskiej umowy, którą podpisał w imieniu rządu RP Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM.

Umowa dotyczy współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce.

Równolegle – oprócz prac przygotowawczych – przedstawiciele obu rządów, wspólnie z amerykańskimi instytucjami finansowymi, przygotują propozycje struktury finansowania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Rola Komitetu Sterującego

Całość prac koordynować będzie wspólny, polsko-amerykański Komitet Sterujący. W jego pracach przez najbliższe miesiące uczestniczyć będą przedstawiciele obu rządów, ale także agend i instytucji finansowych, oraz eksperci z doświadczeniem w realizacji strategicznych inwestycji w sektorze energetyki. Komitet przygotuje końcowy raport koncepcyjno-wykonawczy, który stanowić będzie podstawę dla polskiego rządu do decyzji o wyborze technologii oraz strategicznego partnera przy realizacji 20-letniego programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Polsko-amerykańska umowa – co jeszcze zawiera?

W perspektywie wieloletniej umowa definiuje całe spektrum obszarów współpracy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Dotyczy to zarówno wsparcia zaangażowanych podmiotów gospodarczych, jak i działań na poziomie rządowym. Działania te będą dotyczyć m.in.:

• regulacji, badań, szkolenia kadr,

• rozwoju łańcuchów dostaw,

• kampanii mających na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie cywilnej energetyki jądrowej,

• współpracy przy projektach w energetyce jądrowej w Europie.

Zawarta umowa wpisuje się w przygotowania do realizacji przyjętej 2 października 2020 r. przez rząd RP aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. W sierpniu tego roku projekt umowy został notyfikowany na podstawie artykułu 103 Traktatu EURATOM, a Komisja Europejska nie wniosła do niego uwag. Ze strony amerykańskiej umowa została podpisana przez sekretarza energii USA, Dana Brouilletta 19 października 2020 r. Umowa podlegać będzie zatwierdzeniu przez rząd i wejdzie w życie po wymianie not dyplomatycznych pomiędzy Polską i USA.

Spotkanie ministra Piotra Naimskiego z ambasadorem Danii w Polsce

20 październik, 2020

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski spotkał się z ambasadorem Danii w Polsce Ole Toftem, aby omówić współpracę obu krajów w dziedzinie energii i klimatu.

Rozmowa była poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu, stałemu, zgodnemu z harmonogramem postępowi prac przy projekcie połączenia gazowego Baltic Pipe, aktualizacji Polskiego Programu Energii Jądrowej, a także współpracy polskich i duńskich firm przy budowie morskich farm wiatrowych na polskich wodach Morza Bałtyckiego.

Polska i Stany Zjednoczone podpisują międzyrządową umowę o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Komunikat

19 październik, 2020

Sekretarz stanu w KPRM Piotr Naimski oraz sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Dan Brouillette podpisują strategiczną umowę o polsko-amerykańskiej współpracy w celu rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Trzydziestoletnia umowa to wzmocnienie strategicznego partnerstwa obu państw, dostęp do czystej energii, bezpieczeństwo dostaw, ale także długofalowy rozwój gospodarczy i znaczący skok technologiczny dla naszego kraju.

Polsko-amerykańska współpraca przy rozwoju programu energetyki jądrowej w Polsce.
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz sekretarz energii USA, Dan Brouillette omówili podpisanie umowy międzyrządowej o współpracy przy rozwoju programu energetyki jądrowej w Polsce. Ta trzydziestoletnia umowa jest bezprecedensowa i symbolizuje trwałą więź pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską w dziedzinie energii.

Podczas swojej wizyty w Warszawie, 6 lipca 2017 r. prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że „Ameryka gotowa jest pomagać Polsce oraz innym narodom europejskim dywersyfikować dostawców energii, aby nigdy już nie byli zakładnikami jednego tylko dostawcy, który był monopolistą”. Ta umowa jest spełnieniem tej obietnicy, jest szansą na wzmacnianie strategicznego partnerstwa obu państw w dziedzinie energii, przyczynia się do dywersyfikacji źródeł energii i uniezależnienia Polski od dostawców wykorzystujących energię jako narzędzie w relacjach międzynarodowych.

Postanowienia umowy.
Zgodnie z postanowieniami umowy, w ciągu 18 miesięcy Polska i USA przygotują wspólnie raport zawierający rezultaty prac przygotowawczych i projektowych wykonanych przez czołowe amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej oraz propozycję struktury finansowania programu. Raport będzie podstawą dla długofalowego zaangażowania USA, a dla rządu Polski do podjęcia decyzji o wyborze partnera przy realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.
W perspektywie wieloletniej, umowa definiuje obszary współpracy zarówno w ramach wsparcia zaangażowanych podmiotów gospodarczych, jak i działań na poziomie rządowym – poczynając od regulacji, badań, szkolenia kadr, poprzez rozwój łańcuchów dostaw, kampanie mające na celu wzrost świadomości społecznej, aż po współpracę przy projektach w energetyce jądrowej w Europie.


Ta historyczna umowa została podpisana przez sekretarza Brouilletta w dniu 19 października br. Umowa będzie niezwłocznie przesłana do Polski i jeszcze w tym tygodniu zostanie podpisana przez Ministra Naimskiego w Warszawie. Projekt umowy został wcześniej notyfikowany na podstawie artykułu 103 Traktatu EURATOM, a Komisja Europejska nie wniosła do niego uwag. Umowa podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Ministrów i wejdzie w życie po wymianie not dyplomatycznych pomiędzy Polską i USA.
Polsko-amerykańska umowa- szansa na rozwój i skok technologiczny.
Sekretarz Brouillette podkreślił trwałe zainteresowanie amerykańskiego przemysłu zaangażowaniem w czystą, stabilną i bezpieczną energetykę jądrową dla Polski w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Minister Naimski podkreślił natomiast, że dla Polski ta umowa oznacza zarówno dostęp do czystej energii jak i bezpieczeństwo dostaw, ale też szersze bezpieczeństwo geopolityczne, długofalowy rozwój gospodarczy i znaczący skok technologiczny.
„Stany Zjednoczone Ameryki w pełni wspierają Polskę w jej dążeniu do zwiększania bezpieczeństwa, w wymiarze krajowym i regionalnym, oraz własnej demokratycznej suwerenności” – podkreślił sekretarz Brouillette. „Administracja prezydenta Trumpa jest przekonana, że kluczem do bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw energii. Energetyka jądrowa zapewni Polsce czyste i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz wzmocni dywersyfikację i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Najbardziej zaawansowane rozwiązania w energetyce jądrowej muszą być elementem rozmów z naszymi sojusznikami w Europie i na świecie o tym jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne”.
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podkreślił, że dla Polski „ta umowa to nie tylko dostęp do czystej energii i bezpieczeństwo dostaw. Polska postrzega strategiczną współpracę z USA w szerszym kontekście. Chodzi o bezpieczeństwo geopolityczne, o warunki pozwalające na trwały wzrost gospodarczy i skok technologiczny, a także o stworzenie od podstaw całego sektora przemysłu w Polsce”.
„Ta umowa jest kluczowa z kilku powodów. Nie tylko wzmacnia polsko-amerykańskie relacje, ale też pokazuje światu, że Ameryka wraca do globalnej gry w dziedzinie energetyki jądrowej z najbardziej zaawansowanymi technologiami. Energetyka jądrowa nigdy nie była bezpieczniejszym, bardziej konkurencyjnym cenowo i elastyczniejszym źródłem energii niż dziś. Jesteśmy gotowi dostarczyć naszym partnerom technologie i finansowanie tak by zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne a przy tym ograniczyć zanieczyszczenie środowiska” – powiedziała amerykańska ambasador w Polsce, Georgette Mosbacher.
Ambasador RP w USA, Piotr Wilczek podkreślił, że „Polska chce by USA były jej strategicznym partnerem w tym programie. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do budowy, eksploatacji i bezpiecznego zakończenia cyklu życia nowoczesnych elektrowni jądrowych, to partnerstwo jest strategicznym wyborem na najbliższe 100 lat”.

List intencyjny w sprawie realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej – podpisany!

23 wrzesień, 2020

Przedstawiciele Gaz-Systemu – spółki Skarbu Państwa nadzorowanej przez ministra Piotra Naimskiego, oraz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej.

Inwestycja umożliwi rozwój rynku LNG w naszej części Europy, a także wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Więcej w komunikacie Gaz-Systemu

Umowa o współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie rozwoju cywilnej technologii jądrowej

15 sierpień, 2020

Przy okazji wizyty amerykańskiego sekretarza stanu Michaela Pompeo pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski, parafował umowę o współpracy Polski i USA w dziedzinie rozwoju cywilnej technologii jądrowej. Umowa pozwoli Polsce korzystać z doświadczenia Stanów Zjednoczonych, zarówno sektora rządowego, jak i amerykańskich przedsiębiorstw, w rozwoju polskiego programu rozwoju energetyki jądrowej.

Komunikat KPRM


Przez Platformę Obywatelską latami przepłacaliśmy za rosyjski gaz

06 lipiec, 2020

Gdy słyszę o Trybunale Stanu, od razu przychodzą mi na myśl lata przepłacania za rosyjski gaz. Dziś udało się odzyskać jakieś 6 mld zł. To trzy razy tyle, ile wynosi koszt przekopu Mierzei Wiślanej, na którym tak bardzo Rafał Trzaskowski chciałby zaoszczędzić – mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”.

Jubileuszowa, 100. dostawa LNG do terminala w Świnoujściu. Uroczystość z udziałem ministra Piotra Naimskiego

03 lipiec, 2020

Oddanie do użytku w 2016 r. terminala LNG w Świnoujściu pozwoliło realnie rozpocząć proces zmniejszania zależności Polski od rosyjskiego dostawcy gazu. Baltic Pipe i korytarz Północ-Południe to kolejne elementy bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – podkreślił w swoim przemówieniu Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Dzisiejsza jubileuszowa 100. dostawa LNG jest dowodem dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw surowca, która pozwoli Polsce pełnić wiodącą rolę w regionie Europy Środkowej, zwiększając bezpieczeństwo sąsiadów i umożliwiając rozwój całego rynku.

Komunikat Gaz-Systemu

Wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w Białym Domu dotyczyła m.in. bezpieczeństwa energetycznego Polski

25 czerwiec, 2020

Część wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w Białym Domu dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na rolę ministra Piotra Naimskiego.

Ale to, proszę Państwa, także współpraca gospodarcza, to także współpraca militarna. Może najpierw o tej gospodarczej. Tak jak mówił Pan Prezydent przed chwilą, rozwijamy ją w zakresie energetyki, budowania bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj, trzeba powiedzieć, Stany Zjednoczone współdziałają w zakresie tworzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, lecz także Europy Środkowej. Pan Prezydent wspomniał przed chwilą o krajach Trójmorza. Tak, dzisiaj wszystkie inwestycje, które są w Polsce realizowane, czyli rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, gdzie zwiększamy jego pojemność o 2,5 miliarda metrów sześciennych, planowana przez nas budowa kolejnego gazoportu w porcie w Gdańsku, wszystko to służy temu, aby móc odbierać gaz skroplony i zapewniać jego dostawy nie tylko dla Polski, lecz także dla krajów Europy Środkowej, które w znakomitej swojej większości cały czas jeszcze są uzależnione od Rosji, i stworzenie rzeczywistej alternatywy, a więc dywersyfikacji dostaw, ma dla ich bezpieczeństwa znaczenie kluczowe. Dziękuję, Panie Prezydencie, za tę współpracę. Mam nadzieję że będziemy ją nadal rozwijali. Dzisiaj te dostawy są zapewnione do 2023 roku, ale wiem, że będziemy zawierali w tym zakresie dalsze kontrakty, tym bardziej że zapotrzebowanie z całą pewnością będzie się zwiększało.

Ale to także, proszę Państwa, współpraca w zakresie energetyki konwencjonalnej i nuklearnej. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa między rządami Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwi podjęcie prac projektowych związanych z wielkim projektem wprowadzenia konwencjonalnej energii nuklearnej dla produkcji energii elektrycznej w naszym kraju. Podmioty, które będą w tym brały udział już w tej chwili są wytypowane. Uzgodnienia są bardzo daleko posunięte. Z polskiej strony te negocjacje od dawna już prowadzi pan minister Piotr Naimski. Obecnie konkludują one właśnie w zawarcie stosownej umowy międzyrządowej, czego można się spodziewać w najbliższym czasie.

Wspólne oświadczenie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda J. Trumpa

25 czerwiec, 2020

Fragment oświadczenia prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda J. Trumpa dotyczy współpracy w dziedzinie energii:

Podkreślając fakt, że bezpieczeństwo energetyczne jest tożsame z bezpieczeństwem narodowym, Polska i Stany Zjednoczone będą promować dywersyfikację energetyczną, wolny rynek energii oraz wzmocnioną współpracę.
Wyrażamy szczególne zadowolenie z naszego partnerstwa jeśli chodzi o dostawy dla Polski amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także rozpoczęcia nowego rozdziału w naszej współpracy energetycznej poprzez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora cywilnej energii jądrowej.

Polska i Stany Zjednoczone ponawiają swoje wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza, która usprawni połączenia energetyczne, transportowe i wymianę informacji w regionie dzięki przejrzystym, rynkowym oraz uczciwym inwestycjom, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego oraz umocnienia wartości demokratycznych. Jesteśmy dumni z przeznaczenia znaczących funduszy na rzecz wdrożenia tej ważnej inicjatywy oraz wzywamy innych, aby przyłączyli się do nas.

Całe oświadczenie znajduje się na stronie internetowej Prezydenta RP