Aktualności

Podpisanie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe. Komunikat pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego

11 grudnia, 2018

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski informuje:

 

We wtorek, podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Lars Christian Lilleholt, Minister Energii, Klimatu i Usług Komunalnych Danii, podpisali umowę w sprawie projektu Baltic Pipe.

W związku z tym, że część projektu Baltic Pipe, która będzie realizowana i finansowana przez polskiego operatora systemu przesyłowego gazowego znajdzie się na terytorium Danii oraz w jej wyłącznej strefie ekonomicznej, konieczne stało się określenie na poziomie umowy międzynarodowej statusu i prawnych ram funkcjonowania tej części infrastruktury.

 

 

Zawarcie umowy pomiędzy Polską i Danią zapewni, że operator polskiego systemu przesyłowego gazowego będzie pełnić również funkcję operatora systemu przesyłowego gazowego na części gazociągu znajdującej się poza terytorium Polski, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uprawniony będzie do zatwierdzenia taryfy operatora uwzględniającej poniesione przez niego koszty na realizację, utrzymanie i eksploatację tej części gazociągu oraz tłoczni gazu Everdrup.

W umowie strony potwierdziły również, że będą wspierać inwestorów w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został on ukończony do dnia 1 października 2022 roku. Tym samym umowa stanowi jednoznaczny wyraz poparcia obu państw dla realizacji tego połączenia. Umowa wymaga ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

 

Baltic Pipe to projekt inwestycyjny mający na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfem Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego. Jego realizacja pozwoli wypełnić strategię rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i budowy konkurencyjnego rynku tego surowca.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe – podpisana!

11 grudnia, 2018

Dziś na COP24 w Katowicach doszło do podpisania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe. Rząd Polski i Danii zobowiązały się do udzielenia niezbędnego wsparcia inwestorom projektu oraz stworzenia odpowiednich ram prawnych funkcjonowania przyszłej infrastruktury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COP24. Spotkanie z ministrem energii, użyteczności publicznej i klimatu Królestwa Danii Larsenem Christianem Lilleholtem

11 grudnia, 2018

W Pawilonie Duńskim na COP24 odbywa się spotkanie bilateralne ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego z ministrem energii, użyteczności publicznej i klimatu Królestwa Danii Larsenem Christianem Lilleholtem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski na COP24 w Katowicach

11 grudnia, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wziął udział w Kongresie Energy 24 – czyli Wyzwania Transformacji Energetycznej, zorganizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w związku z COP24. Obecny był również wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja Baltic Pipe jest realizowana co do dnia zgodnie z harmonogramem. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Współpraca z Duńczykami i Norwegami układa się bardzo dobrze

10 grudnia, 2018

Zachęcamy do obejrzenia wypowiedzi Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, dla Telewizji wPolsce.

Materiał znajduje się tutaj

Barbórka pracowników Gaz-Systemu

04 grudnia, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w Barbórce pracowników Gaz-Systemu.