Życzenia Piotra Naimskiego z okazji Dnia Energetyka

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przekazał podziękowania i życzenia uczestnikom obchodów Dnia Energetyka, aby ich ciężka praca przyniosła im satysfakcję zawodową wynikającą ze stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, będącego podstawą polskiej gospodarki.

Jak podkreślił w specjalnym liście:

Coroczne spotkania polskiej branży energetycznej zawsze rodzą pytania o jej stan i kierunki rozwoju. Powiedzieć, że sektor elektroenergetyczny przechodzi dzisiaj dynamiczną zmianę, to jak nic nie powiedzieć. Skala wyzwań stojąca przed energetykami jest tym większa, że przeobrażenia dokonują się na wielu płaszczyznach – technologicznej, społecznej i regulacyjnej, na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Rewolucja OZE, energetyka rozproszona, Smart Grid, prosumenci, integracja europejskiego rynku energii, wzrosty szczytowego zapotrzebowania na energię, zmiany klimatyczne – z tymi wszystkimi zadaniami dzisiaj i w bliskiej przyszłości będzie musiał mierzyć się Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego.

Następnie nawiązał do misji Polskich Sieci Elektroenergetycznych, którą jest zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, realizacja programu inwestycyjnego głównie w zakresie rozwoju linii 400 kV, zaangażowanie w budowę europejskiego rynku energii elektrycznej poprzez aktywny udział w pracach instytucji tworzących rozwiązania dla rynku energii w Polsce i Unii Europejskiej.

Piotr Naimski wspomniał także o staraniach na rzecz rozbudowy infrastruktury o znaczeniu międzynarodowym, co znalazło wyraz w złożeniu wniosku do ENTSO-E o synchronizację Litwy, Łotwy i Estonii z europejskim systemem elektroenergetycznym. Spółka podejmuje również działania na polu międzynarodowym na rzecz wzmocnienia ochrony sieci elektroenergetycznej przed jednym z największych zagrożeń dla każdej nowoczesnej gospodarki, tj. atakami cybernetycznymi. Wyrazem tego będą m.in. wspólne ćwiczenia z amerykańskimi partnerami w listopadzie br.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Życzenia Piotra Naimskiego z okazji Dnia Energetyka została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.