Piotr Naimski w Kopenhadze. Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu Baltic Pipe

Spółki Gaz-System i Energinet podpisały z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) trójstronną umowę na dofinansowanie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe w  ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Nastąpiło to podczas „Energy Infrastructure Forum” w  Kopenhadze.

 

W uroczystości złożenia podpisów uczestniczył Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz:

 

* Michał Kurtyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP 24,
* Lars Christian Lilleholt, minister energii, usług komunalnych i klimatu Danii,
* Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii,
* Dominique Ristori, dyrektor generalny DG Energy,
* Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor wewnętrznego rynku energii w DG Energy,
* Thomas Egebo, CEO w Energinet,
* Dirk Beckers, dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

 

Jak informuje Gaz-System:

25 stycznia 2018 r. propozycja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na przeprowadzenie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe została zaakceptowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach przeprowadzonego jeszcze w 2017 r. konkursu grantowego CEF Energy.

CEF jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz  telekomunikacji.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego UE dla projektu Baltic Pipe przyznanego w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi 33,1 mln EUR.

Wcześniej, w 2015 r. projekt Baltic Pipe otrzymał wsparcie finansowe w ramach programu CEF na prace analityczne oraz opracowanie studium wykonalności.

Projektowi Baltic Pipe 24 listopada 2017 r. przyznany został status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI – Project of Common Interest) w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP). Status PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej projekt został uwzględniony na listach PCI przyjętych kolejno w 2013 r. oraz w 2015 r.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne, Silna Polska w Europie wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Piotr Naimski w Kopenhadze. Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu Baltic Pipe została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.