Piotr Naimski do organizatorów i uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym” w Łodzi

26 kwietnia br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”.

 

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, w liście do organizatorów i uczestników nawiązał do Projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw:

Celem tego projektu ustawy jest umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu w zakresie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Dostawy gazu z importu realizowane są głównie na podstawie długoterminowego kontraktu zawartego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z Gazpromem, tzw. „kontraktu jamalskiego” wygasającego z końcem 2022 r. Efektem trwającego uzależnienia od dominującego dostawcy są ryzyka związane z możliwością wystąpienia ograniczeń albo przerw w dostawach gazu lub stosowania jego nierynkowych cen. Dlatego strategicznym celem rządu jest zapewnienie możliwości dostaw z alternatywnych do rosyjskiego źródeł gazu.

 

Realizacja powyższej strategii – podkreślił Piotr Naimski:

wymaga wykonania szeregu inwestycji, które z jednej strony umożliwią import gazu z nowych kierunków i źródeł, w tym poprzez światowy rynek LNG, a z drugiej zapewnią, że polski system przesyłowy będzie gotowy do przyjęcia i rozprowadzenia gazu na terytorium całego kraju. Projekt nowelizacji ustawy umożliwi wprowadzenie szeregu ułatwień w procesie inwestycyjnym, realizację programu inwestycji w infrastrukturę przesyłową gazu, w tym w szczególności budowę gazociągu Baltic Pipe i rozbudowę Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, w terminie do 2022 r.

Tym samym w 2022 r. możliwa będzie realna konkurencja cenowa na polskim rynku gazu. Jestem przekonany, że wyłącznie konkurencja oparta na zdrowej podstawie, jaką jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu, nie doprowadzi do monopolu jednego dostawcy.

Również na rynku elektroenergetycznym rząd podejmuje działania, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W lutym tego roku Komisja Europejska notyfikowała ustawę o rynku mocy, dzięki której przeprowadzimy modernizację polskiej energetyki opartej na krajowych zasobach, co przełoży się na stabilne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Równolegle prowadzimy działania inwestycyjne, mające na celu rozbudowę oraz modernizację sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. W celu efektywniejszego zarządzania systemem elektroenergetycznym rozwijamy mechanizmy służące zarządzaniu popytem. Wszystkie te działania przyczynią się do rozwoju rynku energii w Polsce przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Piotr Naimski do organizatorów i uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym” w Łodzi została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.