Aktualności

Dyżur Piotra Naimskiego w Nowym Sączu

07 października, 2017

Piotr Naimski pełnił przed południem i po południu dyżur w swoim biurze poselskim w Nowym Sączu.

Uroczystość odsłonięcia w Nowym Sączu z udziałem Piotra Naimskiego tablicy poświęconej Prezydentowi RP śp. Lechowi Kaczyńskiemu

07 października, 2017

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński
W tym budynku w latach 1991-1993 jako poseł Porozumienia Centrum przyjmował wyborców śp. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
Upamiętniają: senator RP Stanisław Kogut oraz parlamentarzyści PiS”.
Tablica o takiej treści została odsłonięta z udziałem Piotra Naimskiego na budynku przy ul. Pijarskiej 17 w Nowym Sączu.

Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odczytał list wystosowany przez premier Beatę Szydło w związku z tą uroczystością. Ich organizatorem był senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Jakub Adamczyk / Krzysztof Gryzło

Wizyta Piotra Naimskiego w siedzibie PSE

07 października, 2017

W piątek Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, złożył wizytę w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, mieszczącej się w Konstancinie-Jeziornej.

 

Jak czytamy w komunikacie PSE z 7 października z godziny 21.00:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że zakończyły usuwanie skutków awarii, które były wynikiem przejścia orkanu Ksawery. Dzięki wytężonej pracy Zespołów Eksploatacji Sieci, po niespełna 48 godzinach, wszystkie linie najwyższych napięć zostały przywrócone do pracy.

Komunikat Ministra Energii z 6 października 2017 z godziny 21:30

06 października, 2017

Minister Energii i Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że po intensywnych, trwających nieprzerwanie 24 godziny wspólnych pracach operatora systemu przesyłowego (PSE) i operatorów systemów dystrybucyjnych (ENEA, TAURON oraz PGE), wznowione zostały dostawy energii elektrycznej do ponad 1,175 mln. odbiorców. Obecnie wszystkie wysiłki służb energetycznych skupiają się na przywróceniu zasilania ok. 225 tys. odbiorców pozostającym wciąż bez prądu.

Pomimo ogromnej skali zniszczeń, dzięki skutecznemu i bardzo szybkiemu działaniu  pracowników służb eksploatacyjnych operatorów systemów, dostawy energii zostały przywrócone w mniej niż 24 godziny do większości odbiorców.

W wyniku prac naprawczych zostały już uruchomione:

1. linia 400 kV relacji Joachimów-Trębaczów,

2. 14 z 17 uszkodzonych linii o napięciu 220 kV,

3. 100 z 119 uszkodzonych linii o napięciu 110 kV.

Operatorzy systemów kontynuują prace usuwania uszkodzeń celem jak najszybszego przywrócenia dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców.

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z 6 października 2017 z godziny 19:40

06 października, 2017

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przez ostatnie 20 godziny intensywnie pracowały nad usunięciem skutków silnego wiatru, który wystąpił w nocy z 5 na 6 października i spowodował uszkodzenie infrastruktury przesyłowej PSE: jednej linii o napięciu 400 kV oraz 17 linii o napięciu 220 kV.

Operator systemu przesyłowego (PSE) informuje, iż przywrócił do pracy linię o napięciu 400 kV relacji Joachimów-Trębaczów oraz 14 z 17 uszkodzonych linii o napięciu 220 kV.

Linie, które pozostają do naprawy nie są limitujące dla dostaw energii do odbiorców końcowych i przywracania zasilania, ich uruchomienie planowane jest na 7 października.

Komunikat Ministra Energii z 6 października 2017 z godziny 13:20

06 października, 2017

Minister Energii i Polskie Sieci Elektroenergetyczne w nawiązaniu do komunikatów z 5 października z godz. 22:25 i 23:15 informują, że trwają intensywne prace nad usuwaniem awarii w sieciach elektroenergetycznych oraz ich skutków w postaci przerw w dostawach energii elektrycznej. Silnym wiatr w nocy z 5 na 6 października spowodował uszkodzenie 1 linii o napięciu 400 kV, 17 linii o napięciu 220 kV, oraz 119 linii o napięciu 110 kV. Awarii uległo wiele linii średniego i niskiego napięcia. W wyniku tego przerwy w dostawach energii elektrycznej dotknęły ponad 1,4 mln odbiorców.

Operator systemu przesyłowego (PSE) oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych (ENEA, TAURON oraz PGE) dokonują obecnie niezbędnych napraw infrastruktury służącej do dostarczania energii elektrycznej. Przywrócono już do pracy linię o napięciu 400 kV relacji Joachimów-Trębaczów oraz 48 linii o napięciu 110 kV. W zakresie pozostałych linii trwają operacje załączania ich do pracy po usunięciu uszkodzenia lub likwidacji uszkodzeń. W wyniku skoordynowanych działań operatorów systemów dla ponad 850 tys. odbiorców zostały już wznowione dostawy energii elektrycznej.

O rozwoju sytuacji Minister Energii i PSE będą informować w kolejnych komunikatach.