Aktualności

Niech Boże Narodzenie będzie źródłem nadziei…

23 Grudzień, 2020

Komentarz ministra Piotra Naimskiego w związku z toczącą się wymianą zdań w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w Bełchatowie

03 Grudzień, 2020

W związku z toczącą się wymianą zdań w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w Bełchatowie zalecam zapoznanie się z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej przyjętym uchwałą Rady Ministrów 2 października 2020 roku.

W szczególności na stronach 15 i 16 tego dokumentu mówi się o możliwych i najbardziej prawdopodobnych lokalizacjach dla elektrowni jądrowych. Wśród zalecanych na drugim miejscu po nadmorskich jest Bełchatów, co oznacza, że w 20-letnim programie budowy sześciu reaktorów Bełchatów jest bardzo poważnie brany pod uwagę.

Polsko-amerykańska umowa o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej – podpisana!

22 Październik, 2020

W ciągu 18 miesięcy czołowe amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej przeprowadzą prace przygotowawcze i projektowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce – to jedno z głównych postanowień polsko-amerykańskiej umowy, którą podpisał w imieniu rządu RP Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM.

Umowa dotyczy współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce.

Równolegle – oprócz prac przygotowawczych – przedstawiciele obu rządów, wspólnie z amerykańskimi instytucjami finansowymi, przygotują propozycje struktury finansowania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Rola Komitetu Sterującego

Całość prac koordynować będzie wspólny, polsko-amerykański Komitet Sterujący. W jego pracach przez najbliższe miesiące uczestniczyć będą przedstawiciele obu rządów, ale także agend i instytucji finansowych, oraz eksperci z doświadczeniem w realizacji strategicznych inwestycji w sektorze energetyki. Komitet przygotuje końcowy raport koncepcyjno-wykonawczy, który stanowić będzie podstawę dla polskiego rządu do decyzji o wyborze technologii oraz strategicznego partnera przy realizacji 20-letniego programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Polsko-amerykańska umowa – co jeszcze zawiera?

W perspektywie wieloletniej umowa definiuje całe spektrum obszarów współpracy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Dotyczy to zarówno wsparcia zaangażowanych podmiotów gospodarczych, jak i działań na poziomie rządowym. Działania te będą dotyczyć m.in.:

• regulacji, badań, szkolenia kadr,

• rozwoju łańcuchów dostaw,

• kampanii mających na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie cywilnej energetyki jądrowej,

• współpracy przy projektach w energetyce jądrowej w Europie.

Zawarta umowa wpisuje się w przygotowania do realizacji przyjętej 2 października 2020 r. przez rząd RP aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. W sierpniu tego roku projekt umowy został notyfikowany na podstawie artykułu 103 Traktatu EURATOM, a Komisja Europejska nie wniosła do niego uwag. Ze strony amerykańskiej umowa została podpisana przez sekretarza energii USA, Dana Brouilletta 19 października 2020 r. Umowa podlegać będzie zatwierdzeniu przez rząd i wejdzie w życie po wymianie not dyplomatycznych pomiędzy Polską i USA.

Spotkanie ministra Piotra Naimskiego z ambasadorem Danii w Polsce

20 Październik, 2020

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski spotkał się z ambasadorem Danii w Polsce Ole Toftem, aby omówić współpracę obu krajów w dziedzinie energii i klimatu.

Rozmowa była poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu, stałemu, zgodnemu z harmonogramem postępowi prac przy projekcie połączenia gazowego Baltic Pipe, aktualizacji Polskiego Programu Energii Jądrowej, a także współpracy polskich i duńskich firm przy budowie morskich farm wiatrowych na polskich wodach Morza Bałtyckiego.

Polska i Stany Zjednoczone podpisują międzyrządową umowę o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Komunikat

19 Październik, 2020

Sekretarz stanu w KPRM Piotr Naimski oraz sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Dan Brouillette podpisują strategiczną umowę o polsko-amerykańskiej współpracy w celu rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Trzydziestoletnia umowa to wzmocnienie strategicznego partnerstwa obu państw, dostęp do czystej energii, bezpieczeństwo dostaw, ale także długofalowy rozwój gospodarczy i znaczący skok technologiczny dla naszego kraju.

Polsko-amerykańska współpraca przy rozwoju programu energetyki jądrowej w Polsce.
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz sekretarz energii USA, Dan Brouillette omówili podpisanie umowy międzyrządowej o współpracy przy rozwoju programu energetyki jądrowej w Polsce. Ta trzydziestoletnia umowa jest bezprecedensowa i symbolizuje trwałą więź pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską w dziedzinie energii.

Podczas swojej wizyty w Warszawie, 6 lipca 2017 r. prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że „Ameryka gotowa jest pomagać Polsce oraz innym narodom europejskim dywersyfikować dostawców energii, aby nigdy już nie byli zakładnikami jednego tylko dostawcy, który był monopolistą”. Ta umowa jest spełnieniem tej obietnicy, jest szansą na wzmacnianie strategicznego partnerstwa obu państw w dziedzinie energii, przyczynia się do dywersyfikacji źródeł energii i uniezależnienia Polski od dostawców wykorzystujących energię jako narzędzie w relacjach międzynarodowych.

Postanowienia umowy.
Zgodnie z postanowieniami umowy, w ciągu 18 miesięcy Polska i USA przygotują wspólnie raport zawierający rezultaty prac przygotowawczych i projektowych wykonanych przez czołowe amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej oraz propozycję struktury finansowania programu. Raport będzie podstawą dla długofalowego zaangażowania USA, a dla rządu Polski do podjęcia decyzji o wyborze partnera przy realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.
W perspektywie wieloletniej, umowa definiuje obszary współpracy zarówno w ramach wsparcia zaangażowanych podmiotów gospodarczych, jak i działań na poziomie rządowym – poczynając od regulacji, badań, szkolenia kadr, poprzez rozwój łańcuchów dostaw, kampanie mające na celu wzrost świadomości społecznej, aż po współpracę przy projektach w energetyce jądrowej w Europie.


Ta historyczna umowa została podpisana przez sekretarza Brouilletta w dniu 19 października br. Umowa będzie niezwłocznie przesłana do Polski i jeszcze w tym tygodniu zostanie podpisana przez Ministra Naimskiego w Warszawie. Projekt umowy został wcześniej notyfikowany na podstawie artykułu 103 Traktatu EURATOM, a Komisja Europejska nie wniosła do niego uwag. Umowa podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Ministrów i wejdzie w życie po wymianie not dyplomatycznych pomiędzy Polską i USA.
Polsko-amerykańska umowa- szansa na rozwój i skok technologiczny.
Sekretarz Brouillette podkreślił trwałe zainteresowanie amerykańskiego przemysłu zaangażowaniem w czystą, stabilną i bezpieczną energetykę jądrową dla Polski w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Minister Naimski podkreślił natomiast, że dla Polski ta umowa oznacza zarówno dostęp do czystej energii jak i bezpieczeństwo dostaw, ale też szersze bezpieczeństwo geopolityczne, długofalowy rozwój gospodarczy i znaczący skok technologiczny.
„Stany Zjednoczone Ameryki w pełni wspierają Polskę w jej dążeniu do zwiększania bezpieczeństwa, w wymiarze krajowym i regionalnym, oraz własnej demokratycznej suwerenności” – podkreślił sekretarz Brouillette. „Administracja prezydenta Trumpa jest przekonana, że kluczem do bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw energii. Energetyka jądrowa zapewni Polsce czyste i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz wzmocni dywersyfikację i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Najbardziej zaawansowane rozwiązania w energetyce jądrowej muszą być elementem rozmów z naszymi sojusznikami w Europie i na świecie o tym jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne”.
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podkreślił, że dla Polski „ta umowa to nie tylko dostęp do czystej energii i bezpieczeństwo dostaw. Polska postrzega strategiczną współpracę z USA w szerszym kontekście. Chodzi o bezpieczeństwo geopolityczne, o warunki pozwalające na trwały wzrost gospodarczy i skok technologiczny, a także o stworzenie od podstaw całego sektora przemysłu w Polsce”.
„Ta umowa jest kluczowa z kilku powodów. Nie tylko wzmacnia polsko-amerykańskie relacje, ale też pokazuje światu, że Ameryka wraca do globalnej gry w dziedzinie energetyki jądrowej z najbardziej zaawansowanymi technologiami. Energetyka jądrowa nigdy nie była bezpieczniejszym, bardziej konkurencyjnym cenowo i elastyczniejszym źródłem energii niż dziś. Jesteśmy gotowi dostarczyć naszym partnerom technologie i finansowanie tak by zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne a przy tym ograniczyć zanieczyszczenie środowiska” – powiedziała amerykańska ambasador w Polsce, Georgette Mosbacher.
Ambasador RP w USA, Piotr Wilczek podkreślił, że „Polska chce by USA były jej strategicznym partnerem w tym programie. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do budowy, eksploatacji i bezpiecznego zakończenia cyklu życia nowoczesnych elektrowni jądrowych, to partnerstwo jest strategicznym wyborem na najbliższe 100 lat”.

List intencyjny w sprawie realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej – podpisany!

23 Wrzesień, 2020

Przedstawiciele Gaz-Systemu – spółki Skarbu Państwa nadzorowanej przez ministra Piotra Naimskiego, oraz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej.

Inwestycja umożliwi rozwój rynku LNG w naszej części Europy, a także wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Więcej w komunikacie Gaz-Systemu

Przewiert pod Wisłą w ramach budowy gazowego Korytarza Północ-Południe – zakończony!

17 Wrzesień, 2020

Przekroczenie Wisły jest częścią budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola – Tworzeń w ramach realizacji programu Korytarza Północ-Południe.

Budowa Korytarza Północ-Południe umożliwi transport zwiększonych ilości gazu z Terminala LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe w kierunku południowym i wschodnim. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwe będą dostawy błękitnego paliwa na potrzeby nowych odbiorców zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich.

Więcej w komunikacie Gaz-Systemu

Środowisko, klimat i energia młodzieży może służyć Bogu i Ojczyźnie

09 Wrzesień, 2020

„Energia w pytaniach i odpowiedziach” to tytuł wywiadu zawartego w publikacji naukowej „Środowisko, klimat i energia młodzieży w służbie Bogu i Ojczyźnie”. Rozmowę Piotrem Naimskim, sekretarzem stanu w KPRM, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej przeprowadziła Kamila Ciupińska, redaktor naczelna miesięcznika „Wzrastanie”.

Projekt nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej, przygotowywany przez ministra Piotra Naimskiego

08 Wrzesień, 2020

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pozwala na przygotowanie i realizację inwestycji polegających na budowie linii najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów niezbędnych do eksploatacji wyżej wymienionych linii – strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – w szczególnym trybie. Doświadczenia zabrane w okresie 5 lat stosowania wyżej wymienionej ustawy wykazały, że jest ona narzędziem usprawniającym i przyśpieszającym proces przygotowywania i realizacji inwestycji. Analiza przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wykazała również, że konieczna jest weryfikacja niektórych z nich, celem ich doprecyzowania lub zmiany pod kątem nowych wyzwań. Powyższe ma doprowadzić do dalszego usprawniania procedury przygotowywania i realizacji inwestycji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły przygotowanego przez ministra Piotra Naimskiego projektu nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej znajdziecie Państwo tutaj

O jednej z wielu MEGAinwestycji realizowanych przez PERN, spółkę Skarbu Państwa nadzorowaną przez ministra Piotra Naimskiego

08 Wrzesień, 2020

Więcej w komunikacie PERN-u