Aktualności

Wizyta Piotra Naimskiego w Sztokholmie. Rozmowy o Baltic Pipe

23 stycznia, 2018

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przebywał dziś z wizytą w Sztokholmie, gdzie spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i Energii Emilem Högbergiem, dyrektorem generalnym ds. energii w Ministerstwie Środowiska i Energii Robertem Andrén, dyrektorem generalnym ds. administracyjnych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Innowacji Fredrikiem Ahlén oraz ambasadorem ds. energii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikaelem Erikssonem.
Rozmowy dotyczyły polsko-szwedzkiej współpracy w zakresie europejskiego rynku energii oraz projektu gazociągu Baltic Pipe.

 

 

 

Na zdjęciu razem z Piotrem Naimskim ambasador Polski w Szwecji Wiesław Tarka.

Piotr Naimski o nowelizacji specustawy terminalowej

16 stycznia, 2018

Według Piotra Naimskiego głównym celem nowelizacji tzw. specustawy terminalowej będzie przystosowanie systemu gazowego do odbioru dostaw z północy. To ona między innymi pozwoli na nieprzedłużanie kontraktu jamalskiego na dostawy gazu z Rosji.

Wypowiedzi dla Informacyjnej Agencji Radiowej przytacza portal inwestycje.pl:

* specustawa pomoże w budowie połączenia gazowego Baltic Pipe z Norwegią przez Danię;

* surowiec trzeba nie tylko doprowadzić do polskiego wybrzeża, ale także rozprowadzić po kraju. Na razie polski system przesyłu jest dostosowany do odbioru gazu ze wschodu. Przebudowa pozwoli odbierać duże ilości surowca z północy – zarówno z gazoportu, jak i ze Skandynawii;

* propozycje zmian mają służyć ułatwieniu przygotowań do inwestycji. Chodzi o uzyskanie różnego rodzaju pozwoleń oraz regulacje spraw środowiskowych czy własnościowych. To one zajmują najwięcej czasu.

  • w dokumentach dołączonych do propozycji zapisano, że rząd nie chce przedłużyć wygasającego z końcem 2022 r. kontraktu jamalskiego.

Otwarcie nowo wybudowanej linii przesyłowej 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów oraz dwóch rozbudowanych stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć

15 stycznia, 2018

15 stycznia 2018 r. w Kozienicach odbyła się z udziałem Piotra Naimskiego uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej linii przesyłowej 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów oraz dwóch stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć rozbudowanych w celu wyprowadzenia mocy z nowego, 1075-megawatowego bloku Elektrowni Kozienice. Inwestycje, zrealizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mają zapewnić bezpieczne dostawy energii elektrycznej odbiorcom w centralnej i wschodniej Polsce. Łączny koszt tych przedsięwzięć to 450 mln zł.

Jak podkreślił Piotr Naimski w swoim wystąpieniu: Wymiana wyeksploatowanych linii, stanowiących szkielet sieci elektroenergetycznych, jest dla nas priorytetem. Dzięki inwestycjom w nowoczesne linie najwyższych napięć Krajowy System Elektroenergetyczny jest bezpieczny. Zapewnione są bowiem możliwości sprawnego reagowania zarówno w sytuacji szczytowego zapotrzebowania na moc, jak i w przypadku awarii wywołanych anomaliami pogodowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSE informują na swojej stronie internetowej: Dotychczasowy układ sieci przesyłowej nie zapewniał niezawodnego wyprowadzenia mocy z rozbudowanej elektrowni, dlatego też PSE zaplanowały szereg inwestycji sieciowych, których realizacja pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału kozienickiej elektrowni i wyprowadzenie mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w szczególności wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Warszawy i północno – wschodniego obszaru kraju. Do niedawna wschodnia część Mazowsza, w tym cały region Siedlec, zasilany był jedną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice – Siedlce, która pracowała maksymalnie na  napięciu nie wyższym niż 110 kV. Ograniczało to w istotny sposób możliwości przyłączenia do sieci odbiorców indywidualnych oraz zakładów przemysłowych. Obecnie przyjętym w PSE standardem jest zasilanie takich obszarów przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami o napięciu 400 kV.

Piotr Naimski na Koncercie Noworocznym dla Sądeczan

13 stycznia, 2018

Piotr Naimski miał wielką przyjemność wysłuchania Koncertu Noworocznego dla Sądeczan, który  odbył się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. W programie znajdowały się uwertury, arie operowe i operetkowe, piosenki z musicali, utwory muzyki rozrywkowej, w wykonaniu:

Hanny Okońskiej (sopran), Tadeusza Szlenkiera (tenor), Natalii Zabrzeskiej (sopran), Damiana Aleksandra, Ireneusza Wyrwy (organy), Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu pod dyrekcją ppłk. SG dr. hab. Stanisława Strączka i mjr. SG Leszka Mieczkowskiego.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Koncerty Noworoczne dla Sądeczan”, dokumentująca 25 lat Koncertów Noworocznych w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, które są organizowane wspólnie z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Wkrótce (w dniach 8-13 lutego 2018 r.) będzie miał miejsce XVII Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego „Fun and Classic”.

Fot. MCK SOKÓŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe Rzemiosła Diecezji Tarnowskiej z udziałem Piotra Naimskiego

13 stycznia, 2018

Piotr Naimski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rzemiosła Diecezji Tarnowskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa dr. Andrzeja Jeża, zorganizowanym przez Izbę Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz sądecki Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

Fot. Sylwester Adamczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski na spotkaniu opłatkowym sądeckiego Klubu „Gazety Polskiej”

13 stycznia, 2018

W spotkaniu świąteczno-noworocznym Klubu „Gazety Polskiej” w Nowym Sączu wziął udział Piotr Naimski, który złożył najlepsze życzenia sądeckim klubowiczom.