Aktualności

Budowa słowackiej części transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu Polski i Słowacji – rozpoczęta!

18 września, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz premier Słowacji Peter Pellegrini uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia budowy gazowego połączenia międzysystemowego polsko-słowackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak podaje Gaz-System w dzisiejszym komunikacie:

 

W miejscowości Veľké Kapušany 18 września 2018 roku odbyła się ceremonia oficjalnego rozpoczęcia budowy słowackiej części transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu Polski i Słowacji. W uroczystości udział wzięli m.in Premier Republiki Słowackiej Peter Pellegrini, Minister Gospodarki Republiki Słowackiej Peter Žiga, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, Dyrektor Generalny Eustream Rastislav Ňukovič oraz Prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień. Planowany interkonektor połączy tłocznię gazu w słowackiej miejscowości Veľké Kapušany z węzłem gazu w miejscowości Strachocina w Polsce. Projekt wspólnie realizują GAZ-SYSTEM oraz słowacki EUSTREAM.

 

„Realizacja tej inwestycji stanowi ważny element strategii inwestycyjnej GAZ-SYSTEM. Wdrażamy kompleksowy program dywersyfikacji, który ma zapewnić Polsce zróżnicowanie tras i kierunków dostaw gazu. Chcemy także łączyć rynki, by dostawcy i odbiorcy działający w naszym regionie mieli dostęp do różnych źródeł gazu” – podkreślił Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Prezes Tomasz Stępień zaznaczył także, że budowa interkonektora między Polską i Słowacją wpisuje się w priorytetową koncepcję infrastrukturalną Unii Europejskiej, tj. realizację tzw. Korytarza Północ–Południe. – „Dzięki jej wdrożeniu kraje naszego regionu uzyskają bezpośredni dostęp do nowych źródeł dostaw gazu z kierunku północnego, takich jak np. Terminal LNG w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe – powiedział. – Przyczyni się to do budowy bezpiecznego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej” – dodał.

 

Także minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, podkreślił kluczowe znaczenie połączenia gazowego między Polską a Słowacją dla budowy niezależnego i konkurencyjnego rynku w gazu w regionie. – „Cieszę się, że nasi słowaccy partnerzy dostrzegają znaczenie, jakie dla bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego naszego regionu ma dywersyfikacja źródeł dostaw tego surowca. Jestem przekonany, że ta inwestycja przyniesie wymierne korzyści zarówno Polsce, jak i Słowacji” – zaznaczył.

 

 

Rastislav Ňukovič, prezes Eustream zwrócił uwagę, że budowa polsko-słowackiego połączenia gazowego to przykład doskonałej współpracy obu krajów i firm. – „Budowany interkonektor stworzy nowe możliwości handlu gazem, które będą korzystne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję naszym partnerom biznesowym i wszystkim zainteresowanym stronom za pomoc w realizacji tej ważnej europejskiej inwestycji o znaczeniu wspólnotowym” – powiedział.

 

 

Na budowie gazociągu DN 1000

18 września, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu, na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 relacji Strachocina – Pogórska Wola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat dotyczący porozumienia w sprawie synchronizacji systemów przesyłowych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej

18 września, 2018

W dniu 28 czerwca 2018 roku Przewodniczący Komisji Europejskiej wraz z Prezydent Litwy oraz Premierami Polski, Łotwy i Estonii podpisali porozumienie polityczne („Political Roadmap”) dotyczące synchronizacji systemów przesyłowych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

 

W związku z zawartymi w porozumieniu ustaleniami, w dniu 14 września 2018 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla do spraw planu działania w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (HLG BEMIP), w której Polskę reprezentuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Podczas spotkania organizacja Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E) przedstawiła wyniki przeprowadzonej analizy częstotliwościowej.

Wyniki analizy wskazują, iż wariant synchronizacji wybrany przez przywódców politycznych w czerwcu 2018 roku – oparty na istniejącej dwutorowej linii napowietrznej prądu przemiennego LitPol Link pomiędzy Polską a Litwą wraz z planowanym do budowy kablem podmorskim prądu stałego (HVDC) pomiędzy Polską a Litwą – jest możliwy do zrealizowania przy uzasadnionym poziomie kosztów. Grupa Wysokiego Szczebla zgodziła się z jednym z głównych wniosków z analizy, iż przyjęty wariant synchronizacji gwarantuje bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich na poziomie wymaganym w systemie Europy kontynentalnej, pod warunkiem wdrożenia zidentyfikowanych rozwiązań technicznych i środków zaradczych.

 

Po potwierdzeniu, że wszystkie techniczne, finansowe oraz harmonogramowe warunki wstępne zostały spełnione, Grupa Wysokiego Szczebla wyraziła kierunkową zgodę na formalne rozpoczęcie procedury rozszerzenia systemu elektroenergetycznego Europy kontynentalnej.

Kolejne spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla zostało zaplanowane w pierwszym kwartale 2019 roku, przed podpisaniem przez operatorów systemów elektroenergetycznych umowy określającej warunki przyłączenia, zawierającej przygotowywany przez operatorów i ENTSO-E zbiór wymagań do wdrożenia w przyłączanym systemie, gwarantujących bezpieczną pracę systemów po synchronizacji.

 

 

Komisja Europejska zadeklarowała swoje pełne wsparcie dla realizacji projektu synchronizacji systemów państw bałtyckich. Grupa Wysokiego Szczebla będzie kontynuować monitorowanie procesu.

Rozpoczęcie projektu gazyfikacji Szczawnicy i gmin ościennych. Uroczystość z udziałem Piotra Naimskiego

15 września, 2018

Dzisiaj odbyła się w Szczawnicy z udziałem Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uroczystość rozpoczęcia budowy gazociągu, który podłączy do sieci gazowej miasto i gminę Szczawnicę, a także gminy Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem.

Zostanie ukończony w 2022 r.

Piotr Naimski podkreślił, że gazyfikacja gmin w powiatach tatrzańskich to konsekwentna i realna inwestycja w rozwój terenów, które czasami czekały na gazyfikację przez dziesięciolecia. Według jego wypowiedzi inwestycja to również realizacja rządowej strategii, prowadzącej do oczyszczenia powietrza w Polsce, co okazuje się szczególnie istotne dla takich miejsc, jak Szczawnica, która jest miejscowością uzdrowiskową.

Relację z wydarzenia przeczytacie Państwo na portalu cire.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Jakub Adamczyk

Spotkanie polskiej delegacji z duńskim ministrem ds. klimatu i energii Larsem Christianem Lilleholtem

10 września, 2018

W poniedziałek 9 września doszło do spotkania Piotra Naimskiego, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z duńskim ministrem ds. klimatu i energii Larsem Christianem Lilleholtem. Tematem rozmowy były wspólne projekty w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Więcej informacji tutaj

Grafika za: https://twitter.com/BalticPipe_PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski na konferencji Ensuring Security of Supply and Green Energy Transition w Kopenhadze

10 września, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, i Krzysztof Tchórzewski, minister energii, wzięli udział w konferencji Ensuring Security of Supply and Green Energy Transition w Kopenhadze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypowiedzi Piotra Naimskiego podajemy za portalem BiznesAlert:

 

– Bezpieczeństwo energetyczne Europy oznacza bezpieczeństwo wszystkich krajów unijnych. To od państw zależy zapewnienie tego bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy myśleć o bezpieczeństwie dla Europy, musimy rozmawiać o kooperacji, o solidarności i projektach wspólnego zainteresowania. Są idee i działania na tym poziomie współpracy, które są owocne. Przykładem może być Baltic Pipe uznany za projekt istotny dla całej Unii Europejskiej.

– Nie brakuje problemów. Solidarność jest czymś cennym. Powinniśmy być tego świadomi. Powinniśmy tworzyć możliwości do współpracy. Solidarność nie polega tylko na dążeniu do pieniędzy i realizacji indywidualnych celów poszczególnych krajów, ale na utrzymaniu ducha europejskiego. Mamy z tym [w Europie] duże trudności. Jeśli spojrzeć na rosyjsko-niemiecką inwestycję na Bałtyku widzimy, że solidarność została odłożona na bok. Nie jest to projekt w interesie wielu krajów europejskich, ale może [w interesie] trzech czy czterech z nich. Jednak jest możliwe kontynuowanie tego projektu wbrew interesom pozostałych państw. W sprawie dyrektywy gazowej odczuwany jest brak solidarności w Unii Europejskiej.

– Musimy podejść do tego problemu na różny sposób. Być może nie rozwiąże tego problemu jedno działanie czy podpisany dokument. Być może zapewni to współpraca krajów, sąsiadów a czasem dalszych od siebie, rozumienie nie tylko interesów, czasem witalnych, ale także rozumienie cudzych interesów. Baltic Pipe to jeden z najlepszych tego przykładów. Z tego powodu ten projekt jest moim zdaniem istotny nie tylko dla Polski, Danii i Norwegii, ale i dla wspierania duchu solidarności oraz współpracy w Europie.