Aktualności

Piotr Naimski na Forum Ekonomicznym w Krynicy na temat źródeł kryzysu współczesnej Europy

06 września, 2017

Piotr Naimski na Forum Ekonomicznym w Krynicy mówił o konieczności integracji energetycznej państw Trójmorza. Posługiwał się argumentami zarówno ekonomicznymi, jak i politologicznymi. Ostrzegał przed rozpadem Europy.

Wypowiedzi ministra podajemy za portalem BiznesAlert:

– Korzystając z debaty na panelu poświęconym Trójmorzu chciałbym sięgnąć do istoty tego projektu. W Unii Europejskiej sytuacja jest głęboko kryzysowa. Jest to kryzys wielowarstwowy, dotyczy wielu dziedzin życia współczesnej Europy. Jest to nade wszystko kryzys tożsamościowy w głębokim sensie tego słowa. Przyczyny są złożone, leżą w odchodzeniu państw europejskich od korzeni, od wartości, od podstaw, z których wyrastała Europa. Wynikały one z najgłębszych tradycji chrześcijaństwa i antyku, o czym może za rzadko mówimy.

– Wyjątkowo wartościowa cecha narodów europejskich to ich zróżnicowanie. Kulturowe, sposobu życia codziennego, cywilizacyjne, językowe. Te różnice są nieraz bardzo odległe, są w Europie niektóre języki tak odmienne, że aby się porozumieć potrzebne są specjalistyczne studia, zwykle konieczny jest trzeci język. Ale właśnie to zróżnicowanie stanowiło o sile Europy .

– Dziś to zróżnicowanie jest od Zachodu Europy usuwane, w Unii Europejskiej postępuje proces zaniku tożsamości. Narody europejskie przetrwały wojny i tragiczne wydarzenia, jednak przetrwały dzięki swojej wewnętrznej sile. Być może dziś z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej może pochodzić szansa dla całej Europy. Być może jest to przypadek, ale to w naszym regionie zachowuje się jeszcze to zróżnicowanie, zachowują się narodowa tożsamość, świadomość, religia, zwyczaje. Jeżeli będziemy mogli naszą szansę wykorzystać, to tym razem dzięki naszej części Europy uda się przezwyciężyć ten głęboki kryzys. Tak trzeba rozumieć sens koncepcji Trójmorza.

Fot. Sylwester Adamczyk

Wypowiedzi dla mediów Piotra Naimskiego na Forum Ekonomicznym w Krynicy

05 września, 2017

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami dla mediów Piotra Naimskiego na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

BiznesAlert:

Naimski: Polska nie jest zainteresowana importem energii

Biznes.pap:

W Polsce jest miejsce na kilka gazowych bloków regulacyjnych – Naimski

Puls Biznesu:

Naimski: po 2022 r. satysfakcjonujący poziom dywersyfikacji źródeł gazu

Money.pl:

Naimski: Nie jesteśmy zainteresowani importem energii elektrycznej

Naimski: Chcemy rozbudować połączenie gazowe z Ukrainą do 6-7 mld m3

Forsal.pl:

Naimski: Polska po 2022 roku nie będzie sprowadzać gazu z Rosji w takiej formule jak obecnie

Cire.pl:

Naimski: w Polsce jest miejsce na kilka gazowych bloków regulacyjnych

 

Piotr Naimski na Forum Ekonomicznym w Krynicy

05 września, 2017

Piotr Naimski bierze udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Podczas jednego z paneli podkreślił (wypowiedzi podajemy za portalem BiznesAlert):

– Współpraca energetyczna to najtrudniejsze zadanie dla Trójmorza. Najbliżej jesteśmy sytuacji, w której w regionie będziemy mieli zróżnicowane źródła dostaw gazu. To da się zrobić w dającym się przewidzieć czasie. Koledzy z Chorwacji zapewniają nas, że w ciągu dwóch lat zostanie uruchomiony terminal Krk. Świnoujście jest już funkcjonującym gazoportem. W sobotę wpłynie kolejny statek z Norwegii. Podjęliśmy decyzję o rozbudowie i to zostanie dokonane w krótkim czasie.

– Nasz projekt budowy gazociągu do Danii i pól norweskich jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Akurat dzisiaj została rozpoczęta druga faza open season, a pierwsza zakończyła się sukcesem. W perspektywie kilku lat będziemy mogli powiedzieć, że zrealizowaliśmy strategiczny projekt zróżnicowania dostaw gazu do Europy. – Inaczej jest w zakresie energii elektrycznej i ropy. Polska jest w dość szczęśliwej sytuacji, bo może sprowadzić surowiec z morza, czyli praktycznie rzecz biorąc mamy zdywersyfikowane całkowicie źródła. To nie jest oczywiste u naszych partnerów w Trójmorzu. To będzie trudniejsze.

– Infrastruktura drogowa to Via Carpathia, czyli odcinek S19 w Polsce. Powstają odcinki do Łotwy i Estonii. Połączenie drogowe północ-południe zostanie zbudowane w przewidywalnym czasie.

– Jeżeli współpraca między Adriatykiem, Czarnym Morzem i Bałtykiem będzie w stanie nawiązać współpracę w różnorodności, to będzie wkład naszego Trójmorza w naprawę Europy.

Fot. Sylwester Adamczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 lat Elektrowni Rożnów. Wypowiedź Piotra Naimskiego dla TVP Kraków

05 września, 2017

Zachęcamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez TVP Kraków poświęconego elektrowni wodnej w Rożnowie, która obchodzi właśnie 75-lecie oddania do użytku.

Piotr Naimski powiedział o zbiorniku rożnowskim:

To jest magazyn energii. [Ten] zbiornik wodny jest magazynem energii i w razie konieczności można zwiększyć pobór energii elektrycznej z Rożnowa w tych momentach, kiedy potrzebujemy jej szczególnie dużo w krajowym systemie.

Obchody z okazji 75. rocznicy oddania do użytku elektrowni wodnej w Rożnowie z udziałem Piotra Naimskiego

04 września, 2017

Piotr Naimski wziął udział w konferencji „Zbiornik Rożnowski – jego funkcje, problemy i perspektywy” zorganizowanej 4 września z okazji 75. rocznicy oddania do użytku elektrowni wodnej w Rożnowie. Wygłosił przemówienie, a potem wysłuchał referatów i wystąpień tematycznych. Uczestniczył w uroczystości odznaczenia pracowników, a następnie wysłuchał występu artystycznego Tomasza Wolaka.  Na koniec zwiedził elektrownię. W prezencie otrzymał okolicznościową publikację książkową i… bardzo sympatycznego „Tauronka”!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat elektrowni wodnej w Rożnowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msza św. na Hali Łabowskiej w intencji ks. Władysława Gurgacza z udziałem Piotra Naimskiego

02 września, 2017

Tak jak w każdą pierwszą sobotę września od dziewiętnastu lat, Piotr Naimski uczestniczył w odprawionym na Hali Łabowskiej nabożeństwie w intencji skazanego i zamordowanego przez komunistów księdza Władysława Gurgacza SJ – kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej i jego żołnierzy. Kazanie wygłosił tradycyjnie ks. Henryk Michalak z Warszawy. Odbył się także uroczysty Apel Poległych. Piotr Naimski złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym naszych niezłomnych bohaterów zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

 

Fot. Sylwester Adamczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W relacji z uroczystości opublikowanej na facebooku Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie czytamy:

Po raz dziewiętnasty na Halę Łabowską w Beskidzie Sądeckim przybyła w sobotę 2 września 2017 roku grupa kilkuset osób, by oddać hołd ks. Władysławowi Gurgaczowi i żołnierzom Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN). Organizatorem uroczystości była fundacja „Osądź mnie Boże” im. ks. Władysława Gurgacza TJ i PPAN. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Henryk Michalak. We Mszy Świętej uczestniczyli m.in: posłanki Barbara Bartuś i Anna Paluch, poseł Piotr Naimski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marcin Żal, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jan Kosiorowski, radni: Marian Ryba, Wiesław Pióro i Franciszek Kaleta. Obecni byli również krewni żołnierzy PPAN, w tym m. in. siostrzenica i siostrzeniec ks. Gurgacza Maria Kuczma i Stanisław Gruszka oraz Barbara i Józef Koral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy pomniku ks. Gurgacza została zaciągnięta warta honorowa, a salwę honorową po apelu poległych oddali żołnierze kompani reprezentacyjnej Straży Granicznej. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa z Rzeszowa. Na uroczystości były obecne liczne poczty sztandarowe oraz grupa rekonstrukcyjna „Żandarmeria”. Podczas uroczystości zostali awansowani Żołnierze Wyklęci: mjr Zbigniew Obtułowicz, kpt Józef Haza. Obydwaj zostali również uhonorowani medalami „Za zasługi dla obronności kraju”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przemówieniu okolicznościowym na zakończenie uroczystości pani Zuzanna Kurtyka pytała: „Skąd u młodych ludzi z PPAN ta siła do walki z ograniczeniem sumień? Jak wychować Polaków, by w chwili próby zachowali się godnie?”. Powiedziała też, że do obecności na uroczystościach na Hali Łabowskiej wzywa siła idei, siła tych czystych, uczciwych ludzi, którzy choć młodzi, gotowi byli oddać bezinteresownie swój czas dla Ojczyzny. Dodała też, że postać ks. Gurgacza trzeba ludziom z całej Polski przybliżyć, dzięki czemu może stać się kapelanem wszystkich Żołnierzy Wyklętych.