Aktualności

Piotr Naimski na koncercie galowym zorganizowanym przez Fundację im. dr. Jerzego Masiora w Nowym Sączu

09 grudnia, 2017

Piotr Naimski wziął udział w koncercie, zorganizowanym w MCK „Sokół” w Nowym Sączu przez Fundację im. dr. Jerzego Masiora, kierowaną przez Józefa Kaczmarczyka. Podczas uroczystej gali wręczono nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym. Nominowane były osoby młode (do 25. roku życia), posiadające szczególny talent, których sukcesy pozytywnie wpływają na rozwój i promocję Nowego Sącza i regionu: Zuzanna Homoncik, Irena Michalska, Marcelina Pietruszka, Magdalena Pikuła, Justyna Sokulska, Karol Lis, Michał Zięba.

Zwyciężyła śpiewaczka Magdalena Pikuła. Piotr Naimski ufundował i wręczył nagrodę publiczności, przyznaną Zuzannie Homoncik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Sylwester Adamczyk

Tutaj znajdziecie Państwo informacje o Fundacji.

 

 

 

Piotr Naimski został Świętym Mikołajem

09 grudnia, 2017

Piotr Naimski uczestniczył w finale akcji „Zostań Świętym Mikołajem”, organizowanej co roku przez senatora Stanisława Koguta i jego Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Prezenty otrzymało ponad 1200 dzieci (niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących) z regionu powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego.

Piotr Naimski odczytał list prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego do senatora Stanisława Koguta.
Fot. Krzysztof Gryzło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak czytamy na profilu FB senatora Stanisława Koguta: Zostań Świętym Mikołajem to kolejna XIV edycja, którą jak co roku organizuje Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, to inicjatywa polegający na zorganizowaniu prezentów świątecznych dla najbardziej potrzebujących dzieci. W tym celu została przeprowadzona zbiórka zabawek wśród dzieci z regionu. Oprócz zebranych zabawek w przygotowywanych paczkach znajdowały się również słodycze, książki, zeszyty, owoce oraz inne przedmioty podarowane przez sponsorów. W tym roku obdarowaliśmy ponad 1200 dzieci (niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących) z regionu powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego. Jak co roku dzieci na spotkanie ze św. Mikołajem zostały przywiezione i odwiezione do domów. Aby akcja w pełni się powiodła konieczne było zaangażowanie w nią wielu ludzi „dobrego serca”: wolontariuszy, samorządowców, dzieci, rodziców i oczywiście sponsorów. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za wsparcie naszej akcji.

Dyżur poselski Piotra Naimskiego w Nowym Sączu

09 grudnia, 2017

Piotr Naimski pełnił dziś dyżur w swoim biurze poselskim w Nowym Sączu.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”

06 grudnia, 2017

Rada Ministrów zaakceptowała kilka dni temu uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, przedłożoną przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej”.

Jak czytamy na stronie internetowej Kancelarii Premiera Rady Ministrów:

 

„Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” przedstawia program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. Chodzi o budowę nowej infrastruktury logistycznej oraz zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym. Realizacja Polityki w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Głównymi przedsięwzięciami przewidzianymi w dokumencie są:

Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk)

Za projektem przemawia dynamiczny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, wynikający ze strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie. Istotna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego umożliwi jednoczesne zaspokajanie potrzeb rafinerii PKN ORLEN S.A. w Płocku i GRUPY LOTOS S.A. w Gdańsku oraz zapewni bezpieczeństwo tłoczeń w chwili zaistnienia awarii. Inwestycję wykona spółka PERN S.A.

Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia

Inwestycja, którą również wykona spółka PERN S.A., ma poprawić bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego paliw z rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Dzięki wykorzystaniu istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw.

Zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej

Mając na względzie konieczność objęcia pełnej kontroli nad aktywami kluczowymi dla bezpieczeństwa paliwowego przez spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, sprawnej realizacji inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa dostaw i magazynowania zapasów interwencyjnych oraz optymalizacji zarządzania istniejącymi aktywami logistycznymi ropy naftowej i paliw, Rada Ministrów przyjęła program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. W spółkach, których akcje w części należą do Skarbu Państwa, dążyć się będzie do realizacji programu działań przez wykonywanie praw ze swoich akcji. Program zakłada, że:

* PKN ORLEN S.A. i GRUPA LOTOS S.A. skoncentrują się na swojej działalności podstawowej, tj. produkcji oraz obrocie paliwami;

* podmiotem wiodącym, jeśli chodzi o transport rurociągowy oraz magazynowanie ropy i paliw będzie PERN S.A.;

* podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej, poprzez zakup akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. oraz udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o., będzie OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Śniadanie prasowe z Piotrem Naimskim

04 grudnia, 2017

Dziś rano odbyło się spotkanie Piotra Naimskiego z przedstawicielami mediów.

Obszerną relację z konferencji podaje Polska Agencja Prasowa:

Naimski: PGNiG zabukował przepustowość Baltic Pipe za 8,1 mld zł

Omówienie wypowiedzi znajdziecie Państwo m.in. na następujących portalach:

* BiznesAlert.pl:

Naimski: Nie ma sporu Polski z Danią. Dyskusja o granicach nie wpłynie na Baltic Pipe

Umowy przesyłowe dla Baltic Pipe na przełomie roku

*Money.pl:

Krok bliżej do niezależności od Rosji. Polska rezerwuje przepustowość Baltic Pipe

* Niezalezna.pl:

PGNiG zabukował przepustowość Baltic Pipe za ponad 8 mld złotych!

* Bankier.pl:

Naimski: Ciech, jako spółka prywatna, będzie płacił za solankę według zasad rynkowych

Piotr Naimski: Gazociąg Baltic Pipe rozpocznie pracę 20 października 2022 roku

04 grudnia, 2017

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreśla, że gazociąg łączący Polskę ze złożami gazu na Szelfie Norweskim rozpocznie pracę 20 października 2022 r. Według wypowiedzi ministra wszystkie podmioty zaangażowane w Baltic Pipe muszą być pewne, że ten projekt będzie realizowany. To bardziej deklaracja skierowana na dyscyplinowanie wewnątrz kraju niż przeznaczona na zewnątrz. Mobilizować nie trzeba członków rządu, ponieważ wszyscy popierają budowę tego gazociągu. Deklaracja stanowi sygnał dla spółek, wykonawców i podwykonawców.

Wypowiedź Piotra Naimskiego za: www.biznesalert.pl