Aktualności

Piotr Naimski z roboczą wizytą w Danii

29 listopada, 2017

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, odbył rozmowy w duńskim Ministerstwie Energii i Klimatu.

Jak informuje Ambasada RP w Kopenhadze:

Polityka energetyczna, w tym budowa połączenia gazowego Polski ze złożami na Norweskim Szelfie Kontynentalnym były przedmiotem rozmów Min. P. Naimskiego w Kopenhadze.

W dniu 29 listopada br. z wizytą w Kopenhadze przebywał Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Sekretarz Stanu w KPRM pan Piotr Naimski, który spotkał się ze Stałym Sektretarzem w duńskim Ministerstwie Energii, Klimatu i Zasobów panem Thomasem Egebo.

Tematem rozmów były kwestie polityki energetycznej, tak w wymiarze bilateralnym, jak i w kontekście dyskusji na forum UE. Dużo uwagi poświęcono stanowi prac nad projektem gazociągu Baltic Pipe, który połączy Polskę poprzez terytorium Danii ze złożami gazu na szelfie norweskim.

 

„Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu polskiego i duńskiego inwestora prace nad projektem Baltic Pipe postępują zgodnie z harmonogramem. Zróżnicowanie kierunków dostaw gazu dla regionu Bałtyku, Polski, ale też szerzej całej Europy Środkowej to podstawowy warunek, który musi zostać spełniony, abyśmy mogli mówić o konkurencyjnym rynku gazu w naszej części świata” – podkreślał Min. P. Naimski w rozmowach ze swoim duńskim odpowiednikiem.

 

Informację w języku angielskim znajdziecie Państwo tutaj

 

 

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nt. uchwały „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” (komunikat)

29 listopada, 2017

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Polityki informuje:

28 listopada 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym przedstawia program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa, obejmujący budowę nowej infrastruktury logistycznej oraz zmiany w strukturze infrastrukturalno-właścicielskiej sektora naftowego. Realizacja Polityki w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Głównymi przedsięwzięciami przewidzianymi Polityką są:

  1. Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk).

Za projektem przemawia dynamiczny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, będący wynikiem strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie. Istotna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego umożliwi jednoczesne zaspokajanie potrzeb rafinerii PKN ORLEN S.A. w Płocku i GRUPY LOTOS S.A. w Gdańsku oraz zapewni bezpieczeństwo tłoczeń w chwili zaistnienia awarii. Inwestycję wykona spółka PERN S.A.

  1. Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia.

Inwestycja, którą również wykona spółka PERN S.A., ma na celu poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego paliw z rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Poprzez wykorzystanie istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw.

  1. Zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej

Mając na względzie konieczność objęcia pełnej kontroli nad aktywami kluczowymi dla bezpieczeństwa paliwowego przez spółki ze 100% udziałem Skarbu Państwa, sprawnej realizacji inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa dostaw i magazynowania zapasów interwencyjnych oraz optymalizacji zarządzania istniejącymi aktywami logistycznymi ropy naftowej i paliw, Rada Ministrów przyjęła program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. W spółkach, których akcje w części należą do Skarbu Państwa, Skarb Państwa będzie dążył do realizacji programu działań poprzez wykonywanie praw ze swoich akcji.

Program zakłada, że:

* PKN ORLEN S.A. i GRUPA LOTOS S.A. skoncentrują się na swojej działalności podstawowej, tj. na produkcji oraz obrocie paliwami,

* podmiotem wiodącym w zakresie transportu rurociągowego oraz magazynowania ropy i paliw będzie PERN S.A.,

* podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań w zakresie gospodarki solankowej, poprzez zakup akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. oraz udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o., będzie OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Treść komunikatu za Polską Agencją Prasową

„Książka Historyczna Roku”. Wyróżnienie dla zbioru wspomnień „Harcerską drogą do niepodległości…”

23 listopada, 2017

Przygotowany przez dr Justynę Błażejowską zbiór wspomnień Piotra Naimskiego, Antoniego Macierewicza, Jana Olszewskiego i innych uczestników środowiska niepodległościowego w PRL „Harcerską drogą do niepodległości. Od »Czarnej Jedynki« do Komitetu Obrony Robotników. Nieznana historia KOR-u i KSS »KOR«” otrzymał wyróżnienie w konkursie Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego w kategorii najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków XX w.!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor plakatu: Wojciech Korkuć

Średnioterminowy kontrakt PGNiG z amerykańską spółką na dostawy gazu skroplonego jest kontraktem historycznym. Wywiad Piotra Naimskiego dla portalu wpolityce.pl

23 listopada, 2017

W wywiadzie dla portalu wpolityce.pl Piotr Naimski skomentował fakt podpisania przez PGNiG średnioterminowego kontraktu z amerykańską spółką na dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych. Uznał to za przełomowe z powodu ustanawiania nowych relacji pomiędzy producentami i dostawcami LNG do odbiorców europejskich.

Po raz pierwszy zawarty został kontrakt, w którym przyjęto europejskie zasady kształtowania cen tego surowca. Przez ostatnie wiele miesięcy było to przedmiotem negocjacji, a także rozważań i analizy po stronie amerykańskiej. Producenci i dostawcy, a także amerykański rynek finansowy przyzwyczajony jest bowiem do stosowania własnych standardów. I z tego punktu widzenia ten kontrakt jest precedensowy, on będzie wyznaczał dalsze rozmowy, negocjacje, a poza tym zapewne wpływał na kształt umów, które w przyszłości będą podpisywane. I to nie tylko na dostawy amerykańskiego LNG do Polski, ale również do innych krajów Europy. Dlatego mówimy o nim, że jest to kontrakt historyczny.

Dalej Piotr Naimski zwrócił uwagę na szerszy aspekt zawarcia umowy: Kontrakt wpisuje się w strategię uniezależniania Polski i Europy Środkowej od monopolu rosyjskiego dostawcy na dostawy gazu. Wykorzystanie polskiego gazoportu w Świnoujściu jest na najlepszym poziomie w porównaniu z innymi terminalami w Europie. Mamy teraz długoterminowe kontrakty, które mniej więcej w 60 procentach wyczerpują możliwości regazyfikacyjne instalacji. Pozostała część jest w tej chwili otwarta na podobne kontrakty do tego, który został podpisany z Amerykanami.

Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dzięki gazoportowi w Świnoujściu i Baltic Pipe będziemy mogli sprowadzić do Polski z Północy 16-17 miliardów metrów sześciennych gazu, co całkowicie uniezależni nas od surowca rosyjskiego.

Idziemy w stronę polską, a nie obcą. Strategia realizowana aktualnie przez rząd PiS prowadzi do pełnego uniezależnienia polskich odbiorców od monopolu dostaw gazu z Gazpromu. […] Odrabiamy długoletnie zaniedbania i zaległości spowodowane działaniem rządu SLD Millera w roku 2001, niekorzystnymi umowami podpisywanymi przez wicepremiera Pola w roku 2003 i skandalicznymi umowami zawartymi przez Waldemara Pawlaka w roku 2010 – zakończył Piotr Naimski.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem na portalu wpolityce.pl

Pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. Baltic Pipe

23 listopada, 2017

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. Baltic Pipe. Pracom tego gremium przewodniczy Piotr Naimski.

Książka „Harcerską drogą do niepodległości…” w rękach polskich harcerzy na Litwie

22 listopada, 2017

Dzięki ambasador RP w Wilnie Urszuli Doroszewskiej do harcerzy polskich na Litwie trafiła książka Justyny Błażejowskiej „Harcerską drogą do niepodległości. Od »Czarnej Jedynki« do Komitetu Obrony Robotników”, zawierająca wspomnienia m.in. Piotra Naimskiego.

Jak podaje Ambasada RP w Wilnie:

 

W dniu 22.11.2017 r. odbyło się spotkanie Ambasador RP na Litwie Pani Urszuli Doroszewskiej z przewodniczącym pwd. Związku Harcerzy Polskich na Litwie Pawłem Gilauskasem oraz naczelnikiem męskich drużyn harcerskich Ryszardem Gerasimem. Harcerze zaprezentowali bieżącą działalność Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz przedstawili plany przyszłorocznych przedsięwzięć. Omówiona została również realizacja wspólnych inicjatyw Ambasady RP na Litwie oraz ZHPnL.
Ambasador przekazała harcerzom książkę Justyny Błażejowskiej „Harcerską drogą do niepodległości. Od
»Czarnej Jedynki« do Komitetu Obrony Robotników”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Ambasada RP w Wilnie