Bezpieczeństwo Energetyczne

Porozumienie o współpracy Polskiego LNG z amerykańskim Delfin LNG

27 marca, 2018

Polskie LNG, spółka zależna Gaz-Systemu, podlegającemu pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrowi Naimskiemu, podpisała porozumienie o współpracy z amerykańskim Delfin LNG.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

Wizyta Piotra Naimskiego w Stanach Zjednoczonych

22 marca, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, poseł, przebywał z kilkudniową wizytą w Stanach Zjednoczonych.

19 marca na III Transatlantyckim Forum Bezpieczeństwa Energetycznego w Houston w Texasie wygłosił otwierające przemówienie  „Bezpieczeństwo energetyczne Europy w punkcie krytycznym”.

Jak podaje ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie: Polska delegacja, w skład której wchodzą przedstawiciele rządu i firmy GAZ-SYSTEM, uczestniczy w Transatlantic Energy Security Forum w Houston i spotka się z przedstawicielami firm amerykańskich z sektora gazowego.

22 marca odbyła się w Waszyngtonie konferencja „Rozbudowa i rozwój infrastruktury gazowej na świecie”.
Piotr Naimski wraz z ministrem energii Litwy, Žygimantasem Vaičiūnasem, poprowadził panel „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Europy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staniemy się hubem gazowym. Piotr Naimski na XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie

13 marca, 2018

Piotr Naimski wziął udział w XI Forum Europa – Ukraina, które odbyło się w Rzeszowie. Uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Jak złamać dominację rosyjskich dostawców? Zmiany na rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Relacja z wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Sejmu RP

Wypowiedzi Piotra Naimskiego podajemy za portalem BiznesAlert:

– Europa ma częściowo wspólną politykę energetyczną, ale nadal za bezpieczeństwo energetyczne odpowiadają rządy państw członkowskich, a nie Komisja Europejska czy inna instytucja europejska. Po drugie, mamy różnice regionalne jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych.

– Z punktu widzenia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu Unia Europejska powinna być zadowolona, ponieważ pozyskuje surowiec z szelfu norweskiego, Rosji i Afryki Północnej. Wielu polityków w Berlinie, Paryżu i Europie Zachodniej nie dostrzega, że w innych miejscach w Europie jest zupełnie inna sytuacja, to znaczy jeden dostawca, Gazprom zajmuje dominującą pozycję. Konsekwentnie dąży do tego, aby ją ugruntować.

 

– Dywersyfikacja dostaw gazu do Europy wymaga świadomości, że klienci na kontynencie kupują od Gazpromu ok. 180 mld m sześć. rocznie, co stanowi 30-40 procent zapotrzebowania europejskiego. W Polsce od Gazpromu kupujemy ok. 10 mld m sześc. i to oznacza, że jesteśmy uzależnieni od jednego dostawcy. Podobna sytuacja jest na Słowacji, Węgrzech i innych państwach regionu.

– Oprócz zróżnicowania szlaków dostaw ważna jest dywersyfikacja dostawców.

– Przez ostatnie lata nasz system przesyłowy był nastawiony na handel ze wschodu na zachód. Dzięki realizacji projektu Baltic Pipe nastąpi strategiczne przestawienie kierunku przesyłu gazu na północ-południe. W 2022 r., gdy wygaśnie kontrakt z Gazpromem, będziemy mieli infrastrukturę gotową do tego, aby ten kontrakt zastąpić dostawami z innych kierunków.

– Polska chce reeksportować gaz spoza Rosji. Nie jest zainteresowana wzmacnianiem Gazpromu.

– Przebudowa systemu przesyłowego przewiduje m.in. interkonektory z Ukrainą, Słowacją, Czechami i Litwą.

 

– Budowa połączenia ze Słowacją ma zakończyć się na przełomie 2021 i 2022 r. To o tyle ważne, że połączy Polskę ze Słowacją, a ta jest połączona z Węgrami. W ten sposób powstanie trzecia droga, z północy na południe, oprócz dwóch: kontrolowanej przez Rosję i Niemcy oraz tej nadzorowanej przez Rosję i Ukrainę. Ma to strategiczne znacznie. Możemy stać się hubem gazowym. Najpierw należy zbudować infrastrukturę, a następnie w oparciu o nią budować hub.

– Projekt tzw. pieremyczki (czyli gazociągu mającego przesyłać rosyjski gaz przez polskie terytorium z pominięciem Ukrainy) był sprzeczny ze strategią uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu. Nie byliśmy i nie jesteśmy zainteresowani budową infrastruktury przesyłowej z Rosji, co oznacza ugruntowywanie jej dominującej pozycji w regionie.

– Nie mamy żadnego przychodu z przesyłu 30 mld m sześc. rosyjskie gazu rocznie. Na mocy porozumienia międzyrządowego dochód spółki EuroPolGaz jest ograniczony do 21 mln złotych rocznie. To oznacza, że tranzyt gazu z Rosji na zachód jest praktycznie za darmo.

Fot. Kancelaria Sejmu RP

Piotr Naimski: Realizacja rządowej polityki dla infrastruktury energetycznej w sektorze naftowym zwiększy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju

07 marca, 2018

PERN i PKN ORLEN podpisały 6 marca 2018 r. porozumienia w sprawie realizacji inwestycji, przewidzianych w Polityce Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, przyjętej przez Radę Ministrów 28 listopada 2017 r. z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego. PERN zobowiązał się do budowy nowego odcinka rurociągu paliwowego pomiędzy Boronowem a Trzebinią oraz zwiększenia możliwości dostaw rurociągowych paliw w kierunku Warszawy. Równocześnie spółki uzgodniły modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy Podziemnym Magazynem Ropy i Paliw w Górze, a rafinerią w Płocku.

Jak podkreślił Piotr Naimski: Po wprowadzeniu pakietów paliwowego, energetycznego i transportowego, dziś podejmujemy kolejny krok w celu uporządkowania logistyki ropy naftowej i paliw w Polsce. Realizacja rządowej polityki dla infrastruktury energetycznej w sektorze naftowym wzmocni rolę państwa w zarządzaniu aktywami sektora paliwowo-energetycznego, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na temat porozumienia, opublikowanym na portalu BiznesAlert

Piotr Naimski: Wyzwaniem na następne stulecie jest dotrzymanie kroku i konkurencyjności w wyścigu technologicznym

06 marca, 2018

Piotr Naimski był gościem telewizyjnego programu pisma „Rzeczpospolita” – „Rzecz o biznesie”. Powiedział m.in., że:

* Wyzwaniem dla Polski na następne stulecie jest dotrzymanie kroku i konkurencyjności w wyścigu technologicznym. Obecnie mamy do czynienia z rewolucją technologiczną w bardzo wielu dziedzinach. To dotyczy także sposobów i bezpieczeństwa dostaw energii.

* Pomimo zamierzonego łączenia PKN Orlen z Grupą Lotos, Lotos jako marka zostanie zachowany. Jego pozycja na Pomorzu nie zmniejszy się, rafineria będzie pracowała.

 

* Nie ma niebezpieczeństwa odłączania odbiorców od sieci z powodu zimy. Magazyny gazu w połowie są pełne, zostało 50 proc. rezerwy. Możemy też przez gazoport w Świnoujściu sprowadzić dodatkowe ilości gazu. Przepustowość instalacji jest na razie wykorzystywana w 60 proc. przez kontrakty długoterminowe.

* Byliśmy nawet w stanie pomóc sąsiadom. Sprzedaliśmy Ukrainie gaz w trybie interwencyjnym, ponieważ Rosjanie obniżyli im ciśnienie w gazociągach.

* Projekt Baltic Pipe jest w fazie dojrzałej. PGNiG podpisało 15-letnie umowy przesyłowe, więc pieniądze zostały położone na stole. Na samą budowę przewidziane są 2 pełne sezony, 24-25 miesięcy. Inwestycja będzie gotowa jesienią 2022 r.

* Oprócz prowadzenia inwestycji na morzu (w ramach realizacji projektu Baltic Pipe), przebudowujemy w Polsce cały system przesyłowy z kierunku wschód-zachód na północ-południe.

* Zlikwidowanie problemu smogu systemowo to bardzo trudna rzecz. Nie nastąpi to w wyniku kilku decyzji w 2 lata. Trują nas kominy, gdyż często pali się śmieciami, co wynika z biedy. Wiele osób w Polsce nie stać na dobre paliwo. Ogrzewają domy tym, co mają pod ręką. Wprowadzamy pilotażowy program. Zapłacimy z funduszy publicznych za termomodernizację domów, które tego wymagają, a właścicieli na to nie stać. Będziemy też wspierali wymianę pieców. Wszystko to razem wymaga jeszcze edukacji.

Zachęcamy do obejrzenia programu z udziałem Piotra Naimskiego

Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem wypowiedzi Piotra Naimskiego:

Piotr Naimski: Musimy dotrzymać kroku konkurencji w wyścigu technologicznym

Naimski: Polski system odporny na mrozy

Naimski potwierdza: Marka Lotos zostanie utrzymana

#RZECZoBIZNESIE: Piotr Naimski: Spodziewamy się nowych rekordów zapotrzebowania na energię

Piotr Naimski: Pozwolenia na budowę gazociągu między Polską a Litwą możemy spodziewać się w maju

28 lutego, 2018

W wystąpieniu sejmowym Piotr Naimski podkreślił, że pozwolenia na budowę gazociągu między Polską a Litwą (GIPL) można spodziewać się w maju.

Wypowiedzi pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej przytacza Polska Agencja Prasowa:

* Wskazania i decyzje lokalizacyjne w większości przypadków prawie na całej długości trasy zostały już wydane.

* GIPL wpisuje się w politykę faktycznego przyłączania do Unii Europejskiej systemów gazowych krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.

* Po pewnych korektach trasy gazociągu, wynikających z technicznych przesłanek, harmonogram inwestycji jest zatwierdzony, ustalony. Porozumienia pomiędzy Gaz-Systemem i operatorem litewskim, a także z odpowiednimi agentami Komisji Europejskiej (projekt otrzyma dofinansowanie z funduszy CEF) – zostały podpisane.

* Gazociąg będzie przebiegać w większości przez województwo podlaskie, łącznie – przez 28 gmin.

* Inwestycja zakończy się w 2021 r., co jest skoordynowane z naszymi pracami nad głównym projektem – Baltic Pipe.

* Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Nie ma specjalnych kłopotów. Kwestie środowiskowe, które jak zwykle stanowią przeszkodę, pokonuje inwestor, czyli Gaz-System.

* Koszt budowy na terenie województwa podlaskiego to około 1 mld zł. Z funduszu CEF mamy dofinansowanie w wysokości około 240 mln euro, co pokrywa w dość znacznym stopniu koszty inwestycji.

* Dodatkowe finansowanie będzie pochodziło z wpłat zainteresowanych krajów na zasadzie mechanizmu transgranicznej alokacji kosztów. W związku z tym częściowo będą to fundusze pochodzące z Litwy, Łotwy i Estonii. Środki uzupełni własny fundusz Gaz-Systemu.