Bezpieczeństwo Energetyczne

Piotr Naimski na Akademii Górnicz-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

31 maja, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, był gościem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na zaproszenie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu wygłosił otwarty wykład na Studiach Podyplomowych „Zarządzenie w przemyśle naftowym i górniczym” w ramach przedmiotu „Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List Piotra Naimskiego do uczestników „Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej”

23 maja, 2019

Znaczenie Morza Bałtyckiego dla współpracy energetycznej pomiędzy położonymi nad nim państwami istotnie wzrosło w ostatnich latach. Polska zaangażowana jest m.in. w realizację Bramy Północnej, na którą składają się projekt Baltic Pipe oraz rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu. Ponadto trwają już prace przygotowawcze do realizacji projektu Harmony Link – połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą pod Morzem Bałtyckim, projektów morskich farm wiatrowych, czy projektu budowy Terminala pływającego FSRU w Gdańsku.

Nasze inwestycje energetyczne na Bałtyku mają wymiar międzynarodowy. Po pierwsze, wzmocnią one bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, lecz także całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Państw Bałtyckich. Po drugie, realizowane są w bezpośredniej współpracy z innymi państwami, takimi jak Dania, Norwegia, Szwecja czy Litwa. Wreszcie w ich realizację zaangażowana jest Komisja Europejska, która niedawno zdecydowała o znaczącym wsparciu finansowym projektu Baltic Pipe. Realizacja tych projektów sprzyja kształtowaniu dobrych relacji politycznych i gospodarczych z naszymi partnerami.

Inwestycje energetyczne na Morzu Bałtyckim stanowią istotny element polskiej polityki energetycznej. Jestem również przekonany, że istnieje w Polsce ponadpartyjny konsensus co do potrzeby ich realizacji.

Warto również zaznaczyć, że projekty te są ze sobą spójne, bez realizacji niektórych z nich utrudniona byłaby realizacja pozostałych. W szczególności mam na myśli projekt Bramy Północnej, który pozwoli nam w 2023 r. na pełne uniezależnienie od dostaw gazu ziemnego od monopolistycznego dostawcy. To zaś otworzy drogę do wzrostu znaczenia energetyki gazowej w naszym kraju, która stanowić będzie doskonałe zabezpieczenie dla planowanych na Bałtyku morskich farm wiatrowych.

więcej..

Kolejna decyzja środowiskowa dla projektu w ramach programu Baltic Pipe!

17 maja, 2019

Jak informuje spółka Gaz-System w komunikacie, jest kolejna decyzja środowiskowa dla projektu w ramach programu Baltic Pipe.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 17 maja 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przez GAZ-SYSTEM przedsięwzięcia pn. „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa”. To jeden z pięciu projektów realizowanych w ramach inwestycji Baltic Pipe na terenie Polski.

Gazociąg łączący gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie liczył ok. 85-90 km, jego nominalna średnica wyniesie 900 mm (gazociąg lądowy od Zespołu Zaporowego w Niechorzu do Terminalu Odbiorczego) i 1000 mm (gazociąg lądowy od Terminalu Odbiorczego do Tłoczni Gazu Goleniów), a ciśnienie robocze 12 MPa i 8,4 MPa.

Gazociąg zostanie wybudowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Trasa projektowanego gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie przebiegać następująco:

więcej..

Za rok rozpocznie się podmorski etap budowy Baltic Pipe. Wywiad Piotra Naimskiego dla Polskiego Radia 24

15 maja, 2019

W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, stwierdził, że budowa podmorskiego odcinka Baltic Pipe rozpocznie się w maju albo czerwcu 2020 r. Przewidziane są na nią dwa lata. Zgodnie harmonogramem inwestycja będzie gotowa do 1 października 2022 r.

Jak podkreślił minister,

umowy między inwestorami są podpisane i wdrożone, umowa między Polską i Danią jest podpisana i ratyfikowana, umowa między Danią i Norwegią jest podpisana i wdrożona. PGNiG zapewniło sobie przepustowość, czyli możliwość przesyłania gazu nowopowstającym gazociągiem, badania środowiskowe zostały skończone, wnioski o pozwolenia środowiskowe i pozwolenia na budowę zostały złożone.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Piotrem Naimskim:

 

Ukończymy nasze strategiczne projekty dywersyfikujące źródła i kierunki dostaw gazu przed upływem długoterminowego kontraktu rosyjskiego. Wypowiedź Piotra Naimskiego dla Telewizji Republika

14 maja, 2019

W wypowiedzi dla Telewizji Republika Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślił, że harmonogram Baltic Pipe jest realizowany dokładnie co do tygodnia. Równocześnie rozbudowywany jest gazoport w Świnoujściu. Zapadła również decyzja o postawieniu w Gdańsku pływającego terminala do odbioru skroplonego gazu. Według wypowiedzi ministra:

* Nasze strategiczne projekty dywersyfikujące źródła i kierunki dostaw gazu zostaną ukończone przed upływem długoterminowego kontraktu rosyjskiego.

* Kiedy uzyskamy możliwość bezpiecznych dostaw [innych niż ze Wschodu] będziemy mogli zdecydować się na ewentualną budowę elektrowni wykorzystujących gaz jako paliwo. Do tej pory nie robiliśmy tego w Polsce, aby nie zwiększać uzależnienia energetyki od Rosji.

* Mamy w naszym projekcie strategicznym budowę połączeń międzysystemowych – pomiędzy polskim systemem, a systemem przesyłowym naszych sąsiadów.

* Realizacja tych wszystkich projektów spowoduje, że Polska będzie miejscem, z którego nasi sąsiedzi będą mogli czerpać zaopatrzenie dla siebie.

* Długoterminowe kontrakty na gaz podpisane przez PGNiG z amerykańskimi dostawcami są korzystne finansowo.

 

Zachęcamy do lektury omówienia całej wypowiedzi Piotra Naimskiego

Piotr Naimski na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

14 maja, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wziął udział w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Globalny rynek LNG”. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące perspektywy LNG na rynku światowym, zmian w strukturze wykorzystania paliw, rozwoju infrastruktury (gazoporty, flota, instalacje zgazowania), importu LNG jako obszaru współpracy Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, roli i miejsca UE na globalnym rynku LNG.

Według Piotra Naimskiego dostawy amerykańskiego gazu i współpraca energetyczna Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej dadzą nowy impuls transatlantyckim stosunkom, które są fundamentalne dla bezpieczeństwa globalnego, szczególnie dla wspólnoty Zachodu.

 

Omówienie wypowiedzi znajdziecie Państwo na portalu BiznesAlert, zachęcamy do lektury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarność regionalna w dziedzinie zaopatrzenia w energię to sprawa fundamentalna. Radio Maryja cytuje wypowiedź Piotra Naimskiego

08 maja, 2019

Według przywołanej przez Radio Maryja wypowiedzi Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej:

Solidarność regionalna w dziedzinie zaopatrzenia w energię, dążenia do suwerenności energetycznej jest fundamentalna. To, co my robimy: Baltic Pipe, terminale LNG, współpraca z firmami ze Stanów Zjednoczonych przy sprowadzaniu LNG do regionu, współpraca z Norwegią i eksploatacja złóż na szelfie norweskim, tworzenie dostępu do alternatywnych źródeł energii nowymi drogami transportowymi. To jest coś, co jest rzeczywiście fundamentem, warto o tym rozmawiać, planować i myśleć o tym w sposób strategiczny.

Wizyta Piotra Naimskiego w gazoporcie w Świnoujściu

08 maja, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, złożył wizytę w gazoporcie w Świnoujściu. Odbyła się tam rozmowa z ministrem energii Litwy Žygimantasem Vaičiūnasem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltic Pipe i terminal w Świnoujściu to dwa elementy konstytutywne dla dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Piotr Naimski na konferencji Gazterm XXII w Międzyzdrojach

07 maja, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, powiedział podczas konferencji Gazterm XXII w Międzyzdrojach, że budowa Baltic Pipe jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Całkowicie według planu przebiega również rozbudowa gazoportu.

Jak podkreślił minister, Baltic Pipe i terminal w Świnoujściu to dwa elementy konstytutywne dla dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Przypomniał o negatywnej roli Sojuszu Lewicy Demokratycznej i premiera Leszka Millera, który kilkanaście lat temu odstąpił od realizacji umowy gazowej z Norwegią, zawartej 3 września 2001 r., i tym samym pozbawił Polskę możliwości pozyskania dostaw surowca innego niż rosyjski: Kiedy w 2001 r. prawie doprowadziliśmy z Piotrem Woźniakiem do skutku projekt połączenia z Norwegią, ten projekt został zatrzymany przez partię postkomunistyczną. Wygrała wybory, zdobyła większość i wolała gaz z Rosji. Miarą zwiększającego się bezpieczeństwa w Polsce jest to, że ta partia dziś praktycznie nie istnieje na scenie politycznej.

 

Szerokie omówienie wystąpienia Piotra Naimskiego znajdziecie Państwo na portalu BiznesAlert

Do obejrzenia – wystąpienie Piotra Naimskiego na OSE Gdańsk

07 maja, 2019

Dostępne do obejrzenia od dzisiaj wystąpienie inauguracyjne Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, na VII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE Gdańsk: