Bezpieczeństwo Energetyczne

Umowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych z izraelskim operatorem systemu przesyłowego i dystrybucyjnego Israel Electric Corporation Limited

30 stycznia, 2018

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz izraelski operator systemu przesyłowego i dystrybucyjnego Israel Electric Corporation Limited podpisali 29 stycznia w Hajfie porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym.
PSE to spółka Skarbu Państwa podlegająca pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, którym jest Piotr Naimski.

Według informacji podanych do wiadomości publicznej: Na mocy porozumienia, strony zobowiązały się do wzajemnej pomocy w zakresie walki z cyberzagrożeniami, wymiany doświadczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przewidziane jest też wspólne przeprowadzanie badań związanych z tą tematyką i dzielenie się wiedzą o bieżących zagrożeniach oraz podejmowanie innych działań w walce z cyberprzestępcami. Celem współpracy ma być stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego obu przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie szybkiego wykrywania zagrożeń i skutecznej walki z nimi. Ważnym elementem ma być również wymiana informacji o zagrożeniach i podatnościach na ataki cybernetyczne, a także realizacja wspólnych projektów oraz opracowywanie scenariuszy przeciwdziałania występowaniu sytuacji krytycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Podpisanie umów przesyłowych finalizuje procedurę Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

30 stycznia, 2018

Komunikat Gaz-Systemu z 30 stycznia 2018 r.:

Uzyskanie pozytywnego wyniku testu ekonomicznego wraz ze spełnieniem  pozostałych warunków wynikających z Regulaminu Open Season 2017 pozwoliły operatorom systemów przesyłowych, tj. GAZ-SYSTEM oraz Energinet na zawarcie Umów Przesyłowych  z uczestnikami rynku, którym przydzielona została przepustowość projektu Baltic Pipe.

Cały komunikat do przeczytania tutaj

Gaz-System to spółka Skarbu Państwa, podlegająca pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrowi Naimskiemu.

Rozpoczęto procedury w sprawie lokalizacji gazociągu Baltic Pipe

29 stycznia, 2018

Gaz-System informuje o złożeniu do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie i Słupsku wniosków o wydanie decyzji administracyjnych uzgadniających warunki układania i utrzymywania podmorskiego gazociągu Baltic Pipe.

Złożone 24 i 25 stycznia 2018 r. dokumenty obejmują korytarze o szerokości 1 km określone dla trzech alternatywnych wariantów przebiegu gazociągu w polskich obszarach morskich.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Gaz-Systemu

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu Baltic Pipe w ramach CEF Energy 2017

29 stycznia, 2018

Jak informuje Gaz-System,

projekt Baltic Pipe otrzymał dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).  Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej zaakceptowały 25 stycznia 2018 r.  państwa członkowskie UE.

W ramach ogłoszonego w 2017 r. przez Komisję Europejską, konkursu  grantowego CEF Energy, przyznano wsparcie dla projektu o znaczeniu wspólnotowym PCI 8.3: Połączenie międzysystemowe Polska-Dania [obecnie nazwane Baltic Pipe] na działanie pod nazwą: Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe  aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”. Powyższe działanie będzie realizowane przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego, tj.: GAZ-SYSTEM  i Energinet.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Gaz-System, tutaj

Rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z szefową rządu Norwegii dotycząca współpracy energetycznej

25 stycznia, 2018

Jednym z głównych tematów rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z premier Erną Solberg podczas Forum Ekonomicznego w Davos była współpraca energetyczna.

Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

Szef polskiego rządu omówił z norweską premier sytuację Polaków w Norwegii.  Rozmawiali również o współpracy energetycznej, w szczególności o wykorzystaniu polskich koncesji norweskiego szelfu, obecności PGNiG w Norwegii oraz projekcie Baltic Pipe. Podczas spotkania premierzy podkreślili rolę NATO dla zapewnienia bezpieczeństwa w tej części Europy.

Rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Królestwa Danii Larsem Løkke Rasmussenem na temat Baltic Pipe

25 stycznia, 2018

Podczas kolejnego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Królestwa Danii Larsem Løkke Rasmussenem.

Według informacji podanych przez KPRM:

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat realizacji stanu prac nad gazociągiem Baltic Pipe. Premierzy rozmawiali o roli gazociągu dla środkowoeuropejskiego rynku energii oraz roli gazu dla bezpieczeństwa w regionie. Gazociąg Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, który ma połączyć polski i duński system przesyłowy z systemem norweskim. Dzięki tej inwestycji powstanie nowy korytarz dostaw gazu na rynku europejskim.