Bezpieczeństwo Energetyczne

Piotr Naimski na COP24 w Katowicach

11 grudnia, 2018

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wziął udział w Kongresie Energy 24 – czyli Wyzwania Transformacji Energetycznej, zorganizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w związku z COP24. Obecny był również wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja Baltic Pipe jest realizowana co do dnia zgodnie z harmonogramem. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Współpraca z Duńczykami i Norwegami układa się bardzo dobrze

10 grudnia, 2018

Zachęcamy do obejrzenia wypowiedzi Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, dla Telewizji wPolsce.

Materiał znajduje się tutaj

Gazoport w Świnoujściu zostanie rozbudowany!

04 grudnia, 2018

Podczas spotkania z dziennikarzami Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, poinformował, że do końca roku zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę terminala do odbioru LNG w Świnoujściu. Moc regazyfikacyjna zostanie zwiększona z 5 do 7,5 mld m. sześc. gazu.

 

Omówienie wypowiedzi Piotra Naimskiego:

Gazoport w Świnoujściu. Przetarg na rozbudowę jeszcze w tym roku

Piotr Naimski: do końca roku przetarg na rozbudowę terminala LNG

Naimski: Do końca roku przetarg na rozbudowę terminala LNG

Agencja Reuters informuje o decyzjach inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe

30 listopada, 2018

The Polish and Danish gas grid operators have taken a final investment decision to build a gas pipeline linking Poland to Norwegian fields via Danish territory and the Baltic Sea, Poland’s state-owned Gaz-System said on Friday.

Cały materiał, tutaj

Konferencja prasowa poświęcona decyzjom inwestycyjnym dla projektu Baltic Pipe

30 listopada, 2018

Zachęcamy do obejrzenia konferencji prasowej, która odbyła się z udziałem Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, poświęconej decyzjom inwestycyjnym dla projektu Baltic Pipe. Znajdziecie ją Państwo tutaj

 

W konferencji uczestniczyli również Krzysztof Tchórzewski – minister energii oraz Morten Bæk – stały sekretarz w Ministerstwie Energii, Klimatu i Usług Komunalnych Królestwa Danii, a także Tomasz Stępień – prezes zarządu OGP Gaz-System S.A. i Thomas Egebo, prezes zarządu Energinet SOV.

 

 

Piotr Naimski podkreślił m.in.:

Od tego momentu będziemy mówili o Baltic Pipe jako w 100 proc. dojrzałym projekcie, który zmienił się w inwestycję, co do której decyzje zostały podjęte. Czeka nas jeszcze dużo pracy. Następny etap to uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń środowiskowych i lokalizacyjnych. Przed nami jeszcze półtora roku przygotowań, ale operatorzy mogą od tego momentu podejmować zasadnicze decyzje związane z wydawaniem pieniędzy. Budowa odcinka podmorskiego pod Bałtykiem zacznie się wiosną 2020 roku. Będziemy mieli dwa lata, do 2022 roku, na dokończenie budowy.

Decyzje inwestycyjne dla projektu Baltic Pipe

30 listopada, 2018

Warszawa, 30 listopada 2018 r.

Decyzje inwestycyjne dla projektu Baltic Pipe.

 

W dniu 30 listopada 2018 r. inwestorzy – polski operator systemu przesyłowego gazowego OGP GAZ-SYSTEM S.A. oraz duński operator systemu przesyłowego Energinet SOV – powiadomili się wzajemnie o podjętych pozytywnych decyzjach inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe. Tym samym weszła w życie podpisana przez operatorów umowa o budowie gazociągu. Umowa ta reguluje wzajemne zobowiązania inwestorów, m.in. w zakresie uzyskania pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu oraz oddania do użytku wszystkich jego elementów do dnia 1 października 2022 r. Inwestorzy określili również główne postanowienia przyszłych umów dotyczących funkcjonowania gazociągu.

Kolejnym istotnym etapem realizacji projektu Baltic Pipe będzie złożenie przez inwestorów wniosków o wydanie decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę gazociągu. Pierwsze z nich zostaną przekazane do właściwych organów w Polsce, Danii i Szwecji w pierwszym kwartale 2019 r.

 

Baltic Pipe to projekt inwestycyjny mający na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfem Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego. Jego realizacja pozwoli wypełnić strategię rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i budowy konkurencyjnego rynku tego surowca.

Projekt posiada przyznany przez Komisję Europejską status „Projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania” (PCI). Status ten jest przyznawany projektom infrastrukturalnym realizującym cele polityki energetycznej UE. Projekt otrzymał dotychczas łącznie dofinansowanie unijne w wysokości 51.4 mln EUR w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsaw, November 30, 2018

Investment decisions for the Baltic Pipe project

On 30 November 2018 investors – Polish OGP GAZ-SYSTEM S.A and Danish Energinet SOV – officially announced that they have taken positive investment decisions on the implementation of the Baltic Pipe project.

Adoption of positive investment decisions results in entering into force of the construction agreement concluded between operators. Construction agreement regulates the mutual obligations of investors, regarding, among others, obtaining permits necessary to implement the project and putting into service all its elements until October 1, 2022. Investors also agreed on the main provisions of future agreements regarding the operation of the gas pipeline.

The next important stage of the implementation of the Baltic Pipe project will be submitting applications for environmental decisions and construction permits for the gas pipeline. The first of them will be filed to the competent authorities in Poland, Denmark and Sweden in the first quarter of 2019.

The Baltic Pipe Project is recognized by the European Commission as a ‘Project of Common Interest’ (PCI). This status is granted to projects that strengthen the European internal energy market by reaching the EU’s energy policy objectives. The project already received EU financial support of EUR 51.4 million from the Connecting Europe Facility (CEF).