Okręg Sądecko-Podhalański

Bezpłatne porady prawne w biurze poselskim Piotra Naimskiego w Nowym Sączu

28 września, 2017

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w biurze poselskim Piotra Naimskiego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Porad prawnych udzielają prawnicy z Kancelarii Adwokackiej mecenasa Jarosława Suwały w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od 14.30 do 16.00.

Obowiązują zgłoszenia telefoniczne – bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się. Numer telefonu i informacje o godzinach pracy biura poselskiego znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT.

25 lat działalności Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Życzenia od Piotra Naimskiego

20 września, 2017

W tym roku Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. W związku z tym Piotr Naimski złożył na ręce prezesa Grzegorza Przybyły życzenia dla wszystkich członków tego Stowarzyszenia, aby jako przedstawiciele władz samorządowych, a przede wszystkim jako naturalni liderzy w swoich lokalnych społecznościach, cieszyli się szacunkiem i zaufaniem ich mieszkańców. […] Aby pracując na rzecz rozwoju swoich wiosek, przyczyniali się do rozwoju całej naszej Ojczyzny i do zachowania naszych pięknych tradycji. Podróżując po Małopolsce widać jak z roku na rok pięknieją nasze wsie – oby uczucie satysfakcji płynące z własnego udziału w tym procesie zawsze towarzyszyło uczestnikom tegorocznego jubileuszu!

Rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę i Światowy Dzień Sybiraka. Obchody w Nowym Sączu

17 września, 2017

W związku z rocznicą sowieckiej agresji na Polskę (17 września 1939 r.) i Światowym Dniem Sybiraka odbyły się w Nowym Sączu uroczystości polegające na złożeniu kwiatów pod symbolicznym pomnikiem Sybiraków Ziemi Sądeckiej na cmentarzu komunalnym i Mszy św. w ich intencji, odprawionej w kościele św. Kazimierza.

Piotra Naimskiego reprezentowała dyrektor biura poselskiego Magdalena Majka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski na Forum Ekonomicznym w Krynicy na temat źródeł kryzysu współczesnej Europy

06 września, 2017

Piotr Naimski na Forum Ekonomicznym w Krynicy mówił o konieczności integracji energetycznej państw Trójmorza. Posługiwał się argumentami zarówno ekonomicznymi, jak i politologicznymi. Ostrzegał przed rozpadem Europy.

Wypowiedzi ministra podajemy za portalem BiznesAlert:

– Korzystając z debaty na panelu poświęconym Trójmorzu chciałbym sięgnąć do istoty tego projektu. W Unii Europejskiej sytuacja jest głęboko kryzysowa. Jest to kryzys wielowarstwowy, dotyczy wielu dziedzin życia współczesnej Europy. Jest to nade wszystko kryzys tożsamościowy w głębokim sensie tego słowa. Przyczyny są złożone, leżą w odchodzeniu państw europejskich od korzeni, od wartości, od podstaw, z których wyrastała Europa. Wynikały one z najgłębszych tradycji chrześcijaństwa i antyku, o czym może za rzadko mówimy.

– Wyjątkowo wartościowa cecha narodów europejskich to ich zróżnicowanie. Kulturowe, sposobu życia codziennego, cywilizacyjne, językowe. Te różnice są nieraz bardzo odległe, są w Europie niektóre języki tak odmienne, że aby się porozumieć potrzebne są specjalistyczne studia, zwykle konieczny jest trzeci język. Ale właśnie to zróżnicowanie stanowiło o sile Europy .

– Dziś to zróżnicowanie jest od Zachodu Europy usuwane, w Unii Europejskiej postępuje proces zaniku tożsamości. Narody europejskie przetrwały wojny i tragiczne wydarzenia, jednak przetrwały dzięki swojej wewnętrznej sile. Być może dziś z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej może pochodzić szansa dla całej Europy. Być może jest to przypadek, ale to w naszym regionie zachowuje się jeszcze to zróżnicowanie, zachowują się narodowa tożsamość, świadomość, religia, zwyczaje. Jeżeli będziemy mogli naszą szansę wykorzystać, to tym razem dzięki naszej części Europy uda się przezwyciężyć ten głęboki kryzys. Tak trzeba rozumieć sens koncepcji Trójmorza.

Fot. Sylwester Adamczyk

Wypowiedzi dla mediów Piotra Naimskiego na Forum Ekonomicznym w Krynicy

05 września, 2017

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami dla mediów Piotra Naimskiego na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

BiznesAlert:

Naimski: Polska nie jest zainteresowana importem energii

Biznes.pap:

W Polsce jest miejsce na kilka gazowych bloków regulacyjnych – Naimski

Puls Biznesu:

Naimski: po 2022 r. satysfakcjonujący poziom dywersyfikacji źródeł gazu

Money.pl:

Naimski: Nie jesteśmy zainteresowani importem energii elektrycznej

Naimski: Chcemy rozbudować połączenie gazowe z Ukrainą do 6-7 mld m3

Forsal.pl:

Naimski: Polska po 2022 roku nie będzie sprowadzać gazu z Rosji w takiej formule jak obecnie

Cire.pl:

Naimski: w Polsce jest miejsce na kilka gazowych bloków regulacyjnych

 

Piotr Naimski na Forum Ekonomicznym w Krynicy

05 września, 2017

Piotr Naimski bierze udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Podczas jednego z paneli podkreślił (wypowiedzi podajemy za portalem BiznesAlert):

– Współpraca energetyczna to najtrudniejsze zadanie dla Trójmorza. Najbliżej jesteśmy sytuacji, w której w regionie będziemy mieli zróżnicowane źródła dostaw gazu. To da się zrobić w dającym się przewidzieć czasie. Koledzy z Chorwacji zapewniają nas, że w ciągu dwóch lat zostanie uruchomiony terminal Krk. Świnoujście jest już funkcjonującym gazoportem. W sobotę wpłynie kolejny statek z Norwegii. Podjęliśmy decyzję o rozbudowie i to zostanie dokonane w krótkim czasie.

– Nasz projekt budowy gazociągu do Danii i pól norweskich jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Akurat dzisiaj została rozpoczęta druga faza open season, a pierwsza zakończyła się sukcesem. W perspektywie kilku lat będziemy mogli powiedzieć, że zrealizowaliśmy strategiczny projekt zróżnicowania dostaw gazu do Europy. – Inaczej jest w zakresie energii elektrycznej i ropy. Polska jest w dość szczęśliwej sytuacji, bo może sprowadzić surowiec z morza, czyli praktycznie rzecz biorąc mamy zdywersyfikowane całkowicie źródła. To nie jest oczywiste u naszych partnerów w Trójmorzu. To będzie trudniejsze.

– Infrastruktura drogowa to Via Carpathia, czyli odcinek S19 w Polsce. Powstają odcinki do Łotwy i Estonii. Połączenie drogowe północ-południe zostanie zbudowane w przewidywalnym czasie.

– Jeżeli współpraca między Adriatykiem, Czarnym Morzem i Bałtykiem będzie w stanie nawiązać współpracę w różnorodności, to będzie wkład naszego Trójmorza w naprawę Europy.

Fot. Sylwester Adamczyk