Aktualności

Piotr Naimski w drugą rocznicę śmierci Jana Olszewskiego: Uczynił z niepodległości Polski cel swojego działania

07 Luty, 2021

Jan Olszewski był żywym wcieleniem tradycji niepodległościowych z pierwszej połowy XX wieku. Zawsze kierował się ku celowi ostatecznemu i maksymalnemu, czyli ku niepodległości. Działania Jego rządu stały się poważnym zagrożeniem dla tych, którzy z trudnego okresu transformacji uczynili sobie źródło dochodów, a czasem bogactwa, i tych, którzy chcieli utrzymania Polski w sferze strategicznych wpływów Rosji – podkreślił w wywiadzie dla portalu Dzieje.pl Piotr Naimski, w 1992 r. szef Urzędu Ochrony Państwa.

Zachęcamy do lektury całego wywiadu


Najdłuższa linia elektroenergetyczna na Dolnym Śląsku – gotowa

04 Luty, 2021

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły 155-kilometrowy ciąg liniowy o napięciu 400 kV, który połączył stacje elektroenergetyczne Mikułowa przy zachodniej granicy kraju i Pasikurowice niedaleko Wrocławia. Koszt inwestycji to pół miliarda zł. Ukończona linia energetyczna wysokiego napięcia  jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu przesyłowego. To część dużego planu inwestycyjnego PSE, którego realizacja pozwoli na przygotowanie naszej energetyki na nadchodzące wyzwania związane z transformacją energetyczną, a także wzmocni niezawodność dostaw energii – powiedział minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Więcej w komunikacie PSE

Badania dna Morza Bałtyckiego w ramach budowy Harmony Link

03 Luty, 2021

Rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego w ramach budowy Harmony Link, nowego połączenia morskiego między Polską a Litwą. To jedna z największych inwestycji w infrastrukturę przesyłową w naszej części Europy. Projekt jest realizowany przez PSE i Litgrid, operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej w Polsce i na Litwie.

Zachęcamy do lektury komunikatu PSE

O co chodzi. Minister Piotr Naimski gościem programu Tadeusza Płużańskiego

02 Luty, 2021

Zachęcamy do obejrzenia programu z udziałem ministra Piotra Naimskiego

Uchwała w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 20140 r.” przyjęta przez Radę Ministrów

02 Luty, 2021

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. wyznacza ramy transformacji energetycznej w naszym kraju. Opiera się na trzech filarach. Są to: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza.

Więcej w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Mamy już wszystkie potrzebne rury do budowy gazociągu podmorskiego Baltic Pipe!

02 Luty, 2021

To łącznie 23 tys. rur o długości 12,2 m i średnicy 900 mm każda. Do ich wyprodukowania użyto 140 tys. ton stali.

Sadźmy, przyjacielu, róże… Uroczystości pogrzebowe śp. Hanny Łączyńskiej

29 Styczeń, 2021

29 stycznia odbyło się ostatnie pożegnanie śp. Hanny Łączyńskiej…

Sadźmy, przyjacielu, róże!

Długo jeszcze, długo światu

Szumieć będą śnieżne burze:

Sadźmy je przyszłemu latu!

Seweryn Goszczyński, „Przy sadzeniu róż”

Dialog energetyczny między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest korzystny dla obu stron. Jesteśmy otwarci na kontynuowanie go z nową administracją amerykańską. Minister Piotr Naimski gościem PR 24

29 Styczeń, 2021

Zachęcamy do wysłuchania audycji z udziałem ministra Piotra NaimskiegoGarść najważniejszych informacji o gazociągu, który połączy podmorską część Baltic Pipe z Krajowym Systemem Przesyłowym

28 Styczeń, 2021

Strategiczna linia 400 kV relacji Kozienice-Miłosna z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych!

27 Styczeń, 2021

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna. Inwestycja jest realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne konsekwentnie realizują plan rozwoju sieci przesyłowej w Polsce. Uzyskana decyzja to ważny krok dla inwestycji mającej związek z bezpieczeństwem dostaw dla mieszkańców stolicy – powiedział minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Komunikat PSE