Aktualności

Kartka z kalendarza Baltic Pipe

21 Luty, 2021

Rekordowy rok! Kolejne najwyższe w historii Polski zapotrzebowanie na energię elektryczną

12 Luty, 2021

Dziś o 10.45 odnotowaliśmy najwyższe w historii zapotrzebowanie na energię elektryczną – 27 617 MW. Bezpieczne dostawy były możliwe dzięki konwencjonalnym elektrowniom węglowym.

Dziękuję wszystkim pracownikom sektora energetycznego.

Piotr Naimski

Sekretarz stanu w KPRM

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Nie zwalniamy tempa. Mamy już pozwolenie na budowę trzeciego zbiornika w gazoporcie w Świnoujściu

11 Luty, 2021

11 lutego 2021 r. wojewoda zachodniopomorski wydał spółce Polskie LNG – Grupa Kapitałowa Gaz-System decyzję o pozwoleniu na budowę nowego zbiornika skroplonego gazu ziemnego o pojemności 180 tysięcy metrów sześciennych. Zwiększy on możliwości handlowe terminala LNG w Świnoujściu oraz poprawi elastyczność pracy całej instalacji.

Więcej w komunikacie Gaz-Systemu

Rozbudowa Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu stanowi element większego planu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM, tzw. Bramy Północnej, w ramach której polski system gazowy ma zostać przygotowany do odwrócenia kierunku zasilania z relacji wschód-zachód, na kierunek północny. W skład Bramy wchodzą również projekty: Baltic Pipe oraz Korytarz Północ-Południe, a także szereg inwestycji towarzyszących. Powstanie Bramy Północnej jest nierozerwalnie powiązane z Programem Rozbudowy – ich łączna realizacja pozwoli na znaczny wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Zielone światło dla rozpoczęcia budowy rurociągu Boronów – Trzebinia, inwestycji kluczowej dla południa Polski

11 Luty, 2021

PERN, spółka nadzorowana przez ministra Piotra Naimskiego, uzyskał ostatnie dla części liniowej pozwolenie na budowę rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Tym samym zakończył etap kompletowania zgód administracyjnych.

Dzięki inwestycji nastąpi ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami, co przełoży się na mniejszą liczbę autocystern, a w efekcie na mniej spalin i hałasu, tak uciążliwych dla okolicznych mieszkańców. Przedłużenie istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw PKN ORLEN S.A. w Trzebini poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa.

Więcej w komunikacie PERN

Homilia wygłoszona przez ks. prof. Waldemara Chrostowskiego w kolejną miesięcznicę tragedii nad Smoleńskiem

10 Luty, 2021

Minister Piotr Naimski: Mamy program zbudowania sześciu reaktorów jądrowych w ciągu 20 lat. Zaczyna się teraz, a skończy w 2043 r.

08 Luty, 2021

Zachęcamy do obejrzenia programu z udziałem Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRP, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej:

Omówienie wypowiedzi:

W Polsce byli ludzie, którzy nie chcieli, by transformacja ustrojowa, polityczna, gospodarcza doprowadziła do niepodległości. Piotr Naimski i Antoni Macierewicz gośćmi programu „Polski punkt widzenia” w Telewizji Trwam

08 Luty, 2021

Powodem odwołania rządu Jana Olszewskiego był jego opór wobec tego, by Polska pozostała na zawsze kondominium, zawieszona w szarej strefie bezpieczeństwa pomiędzy wschodem rosyjskim i zachodem – powiedział Piotr Naimski w programie „Polski punkt widzenia” poświęconym osobie śp. Premiera.

Myśl niepodległościowa to nie tylko przemyślane, intelektualne działanie, ale także dziedzictwo.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania:

Omówienie wypowiedzi

Obowiązek i Niepodległość… Uroczystości na Powązkach z udziałem ministra Piotra Naimskiego i marszałka seniora Antoniego Macierewicza w drugą rocznicę śmierci Premiera Jana Olszewskiego

07 Luty, 2021

Piotr Naimski w drugą rocznicę śmierci Jana Olszewskiego: Uczynił z niepodległości Polski cel swojego działania

07 Luty, 2021

Jan Olszewski był żywym wcieleniem tradycji niepodległościowych z pierwszej połowy XX wieku. Zawsze kierował się ku celowi ostatecznemu i maksymalnemu, czyli ku niepodległości. Działania Jego rządu stały się poważnym zagrożeniem dla tych, którzy z trudnego okresu transformacji uczynili sobie źródło dochodów, a czasem bogactwa, i tych, którzy chcieli utrzymania Polski w sferze strategicznych wpływów Rosji – podkreślił w wywiadzie dla portalu Dzieje.pl Piotr Naimski, w 1992 r. szef Urzędu Ochrony Państwa.

Zachęcamy do lektury całego wywiadu


Najdłuższa linia elektroenergetyczna na Dolnym Śląsku – gotowa

04 Luty, 2021

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły 155-kilometrowy ciąg liniowy o napięciu 400 kV, który połączył stacje elektroenergetyczne Mikułowa przy zachodniej granicy kraju i Pasikurowice niedaleko Wrocławia. Koszt inwestycji to pół miliarda zł. Ukończona linia energetyczna wysokiego napięcia  jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu przesyłowego. To część dużego planu inwestycyjnego PSE, którego realizacja pozwoli na przygotowanie naszej energetyki na nadchodzące wyzwania związane z transformacją energetyczną, a także wzmocni niezawodność dostaw energii – powiedział minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Więcej w komunikacie PSE