Kontakt

Możliwy poprzez Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej działające przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.