Silna Polska w Europie

Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski uczestnikiem spotkania z ministrem energii Litwy Dainiusem Kreivysem

15 Marzec, 2021

Współpraca Polski i Litwy w obszarze energii to główny temat rozmów podczas spotkania ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki z ministrem energii Litwy Dainiusem Kreivysem. W wydarzeniu, które odbyło się 12 marca 2021 r., udział wzięli także pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Więcej w informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Informacja o spotkaniu ministra Piotra Naimskiego z prezesem firmy Westinghouse Electric Company

15 Marzec, 2021

Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski spotkał się dzisiaj z Patrickiem Fragmanem – prezesem firmy Westinghouse Electric Company, będącej czołowym amerykańskim dostawcą cywilnych technologii jądrowych.Rozmowa koncentrowała się na realizacji przyjętego przez rząd w październiku 2020 r. Polskiego Programu Energetyki Jądrowej oraz międzyrządowej umowy Polski i Stanów Zjednoczonych, która weszła w życie 24 lutego 2021 r.Zgodnie z postanowieniami umowy Polska i USA w ciągu najbliższych osiemnastu miesięcy opracują raport koncepcyjno-wykonawczy. Jego częścią będą wstępne prace inżynieryjno-organizacyjne przygotowane przez amerykańskie firmy, Westinghouse i Bechtel.

Międzyrządowa umowa ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie atomu – zatwierdzona!

02 Marzec, 2021

Kilka dni temu zakończył się proces zatwierdzania międzyrządowej umowy z USA ws. atomu – poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Zachęcamy do lektury materiału opublikowanego na portalu branżowym

Minister Piotr Naimski: Decyzja w sprawie partnera przy projekcie jądrowym możliwa na przełomie 2021 i 2022 r.

22 Luty, 2021

Media przywołują wypowiedzi ministra Piotra Naimskiego, według których rząd otrzyma wszelkie dane potrzebne do tego, by podjąć decyzję o wyborze partnera do budowy elektrowni jądrowej pod koniec 2021 r. lub na początku 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem

Spotkanie ministra Piotra Naimskiego z Aleshią Duncan i Kimberly Reed

10 Grudzień, 2020

Dziś odbyło się spotkanie Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, z Aleshią Duncan, zastępcą asystenta sekretarza ds. międzynarodowej polityki i współpracy jądrowej w Departamencie Energii Stanów Zjednoczonych, i z Kimberly Reed, prezes Exim Banku.

Tematem rozmowy była współpraca w sektorze energetycznym, w tym energetyki jądrowej, oraz w ramach Funduszu Trójmorza.

„Polska wobec wyzwania związanego z transformacją energetyczną. Budowanie partnerstwa z Włochami ”. Webinar z udziałem ministra Piotra Naimskiego

02 Grudzień, 2020

Potrzebujemy stałego i pewnego wytwarzania energii w Polsce. Fundamentem naszej strategii energetycznej jest niezależność surowcowa od krajów ościennych – podkreślił Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem wypowiedzi ministra opublikowanym na portalu Biznes Alert


Polsko-amerykańska umowa o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej – podpisana!

22 Październik, 2020

W ciągu 18 miesięcy czołowe amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej przeprowadzą prace przygotowawcze i projektowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce – to jedno z głównych postanowień polsko-amerykańskiej umowy, którą podpisał w imieniu rządu RP Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM.

Umowa dotyczy współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce.

Równolegle – oprócz prac przygotowawczych – przedstawiciele obu rządów, wspólnie z amerykańskimi instytucjami finansowymi, przygotują propozycje struktury finansowania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Rola Komitetu Sterującego

Całość prac koordynować będzie wspólny, polsko-amerykański Komitet Sterujący. W jego pracach przez najbliższe miesiące uczestniczyć będą przedstawiciele obu rządów, ale także agend i instytucji finansowych, oraz eksperci z doświadczeniem w realizacji strategicznych inwestycji w sektorze energetyki. Komitet przygotuje końcowy raport koncepcyjno-wykonawczy, który stanowić będzie podstawę dla polskiego rządu do decyzji o wyborze technologii oraz strategicznego partnera przy realizacji 20-letniego programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Polsko-amerykańska umowa – co jeszcze zawiera?

W perspektywie wieloletniej umowa definiuje całe spektrum obszarów współpracy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Dotyczy to zarówno wsparcia zaangażowanych podmiotów gospodarczych, jak i działań na poziomie rządowym. Działania te będą dotyczyć m.in.:

• regulacji, badań, szkolenia kadr,

• rozwoju łańcuchów dostaw,

• kampanii mających na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie cywilnej energetyki jądrowej,

• współpracy przy projektach w energetyce jądrowej w Europie.

Zawarta umowa wpisuje się w przygotowania do realizacji przyjętej 2 października 2020 r. przez rząd RP aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. W sierpniu tego roku projekt umowy został notyfikowany na podstawie artykułu 103 Traktatu EURATOM, a Komisja Europejska nie wniosła do niego uwag. Ze strony amerykańskiej umowa została podpisana przez sekretarza energii USA, Dana Brouilletta 19 października 2020 r. Umowa podlegać będzie zatwierdzeniu przez rząd i wejdzie w życie po wymianie not dyplomatycznych pomiędzy Polską i USA.

Spotkanie ministra Piotra Naimskiego z ambasadorem Danii w Polsce

20 Październik, 2020

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski spotkał się z ambasadorem Danii w Polsce Ole Toftem, aby omówić współpracę obu krajów w dziedzinie energii i klimatu.

Rozmowa była poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu, stałemu, zgodnemu z harmonogramem postępowi prac przy projekcie połączenia gazowego Baltic Pipe, aktualizacji Polskiego Programu Energii Jądrowej, a także współpracy polskich i duńskich firm przy budowie morskich farm wiatrowych na polskich wodach Morza Bałtyckiego.

Polska i Stany Zjednoczone podpisują międzyrządową umowę o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Komunikat

19 Październik, 2020

Sekretarz stanu w KPRM Piotr Naimski oraz sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Dan Brouillette podpisują strategiczną umowę o polsko-amerykańskiej współpracy w celu rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Trzydziestoletnia umowa to wzmocnienie strategicznego partnerstwa obu państw, dostęp do czystej energii, bezpieczeństwo dostaw, ale także długofalowy rozwój gospodarczy i znaczący skok technologiczny dla naszego kraju.

Polsko-amerykańska współpraca przy rozwoju programu energetyki jądrowej w Polsce.
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz sekretarz energii USA, Dan Brouillette omówili podpisanie umowy międzyrządowej o współpracy przy rozwoju programu energetyki jądrowej w Polsce. Ta trzydziestoletnia umowa jest bezprecedensowa i symbolizuje trwałą więź pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską w dziedzinie energii.

Podczas swojej wizyty w Warszawie, 6 lipca 2017 r. prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że „Ameryka gotowa jest pomagać Polsce oraz innym narodom europejskim dywersyfikować dostawców energii, aby nigdy już nie byli zakładnikami jednego tylko dostawcy, który był monopolistą”. Ta umowa jest spełnieniem tej obietnicy, jest szansą na wzmacnianie strategicznego partnerstwa obu państw w dziedzinie energii, przyczynia się do dywersyfikacji źródeł energii i uniezależnienia Polski od dostawców wykorzystujących energię jako narzędzie w relacjach międzynarodowych.

Postanowienia umowy.
Zgodnie z postanowieniami umowy, w ciągu 18 miesięcy Polska i USA przygotują wspólnie raport zawierający rezultaty prac przygotowawczych i projektowych wykonanych przez czołowe amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej oraz propozycję struktury finansowania programu. Raport będzie podstawą dla długofalowego zaangażowania USA, a dla rządu Polski do podjęcia decyzji o wyborze partnera przy realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.
W perspektywie wieloletniej, umowa definiuje obszary współpracy zarówno w ramach wsparcia zaangażowanych podmiotów gospodarczych, jak i działań na poziomie rządowym – poczynając od regulacji, badań, szkolenia kadr, poprzez rozwój łańcuchów dostaw, kampanie mające na celu wzrost świadomości społecznej, aż po współpracę przy projektach w energetyce jądrowej w Europie.


Ta historyczna umowa została podpisana przez sekretarza Brouilletta w dniu 19 października br. Umowa będzie niezwłocznie przesłana do Polski i jeszcze w tym tygodniu zostanie podpisana przez Ministra Naimskiego w Warszawie. Projekt umowy został wcześniej notyfikowany na podstawie artykułu 103 Traktatu EURATOM, a Komisja Europejska nie wniosła do niego uwag. Umowa podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Ministrów i wejdzie w życie po wymianie not dyplomatycznych pomiędzy Polską i USA.
Polsko-amerykańska umowa- szansa na rozwój i skok technologiczny.
Sekretarz Brouillette podkreślił trwałe zainteresowanie amerykańskiego przemysłu zaangażowaniem w czystą, stabilną i bezpieczną energetykę jądrową dla Polski w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Minister Naimski podkreślił natomiast, że dla Polski ta umowa oznacza zarówno dostęp do czystej energii jak i bezpieczeństwo dostaw, ale też szersze bezpieczeństwo geopolityczne, długofalowy rozwój gospodarczy i znaczący skok technologiczny.
„Stany Zjednoczone Ameryki w pełni wspierają Polskę w jej dążeniu do zwiększania bezpieczeństwa, w wymiarze krajowym i regionalnym, oraz własnej demokratycznej suwerenności” – podkreślił sekretarz Brouillette. „Administracja prezydenta Trumpa jest przekonana, że kluczem do bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw energii. Energetyka jądrowa zapewni Polsce czyste i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz wzmocni dywersyfikację i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Najbardziej zaawansowane rozwiązania w energetyce jądrowej muszą być elementem rozmów z naszymi sojusznikami w Europie i na świecie o tym jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne”.
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podkreślił, że dla Polski „ta umowa to nie tylko dostęp do czystej energii i bezpieczeństwo dostaw. Polska postrzega strategiczną współpracę z USA w szerszym kontekście. Chodzi o bezpieczeństwo geopolityczne, o warunki pozwalające na trwały wzrost gospodarczy i skok technologiczny, a także o stworzenie od podstaw całego sektora przemysłu w Polsce”.
„Ta umowa jest kluczowa z kilku powodów. Nie tylko wzmacnia polsko-amerykańskie relacje, ale też pokazuje światu, że Ameryka wraca do globalnej gry w dziedzinie energetyki jądrowej z najbardziej zaawansowanymi technologiami. Energetyka jądrowa nigdy nie była bezpieczniejszym, bardziej konkurencyjnym cenowo i elastyczniejszym źródłem energii niż dziś. Jesteśmy gotowi dostarczyć naszym partnerom technologie i finansowanie tak by zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne a przy tym ograniczyć zanieczyszczenie środowiska” – powiedziała amerykańska ambasador w Polsce, Georgette Mosbacher.
Ambasador RP w USA, Piotr Wilczek podkreślił, że „Polska chce by USA były jej strategicznym partnerem w tym programie. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do budowy, eksploatacji i bezpiecznego zakończenia cyklu życia nowoczesnych elektrowni jądrowych, to partnerstwo jest strategicznym wyborem na najbliższe 100 lat”.

List intencyjny w sprawie realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej – podpisany!

23 Wrzesień, 2020

Przedstawiciele Gaz-Systemu – spółki Skarbu Państwa nadzorowanej przez ministra Piotra Naimskiego, oraz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej.

Inwestycja umożliwi rozwój rynku LNG w naszej części Europy, a także wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Więcej w komunikacie Gaz-Systemu