Bezpieczeństwo Energetyczne

Kartka z kalendarza Baltic Pipe

21 Luty, 2021

Rekordowy rok! Kolejne najwyższe w historii Polski zapotrzebowanie na energię elektryczną

12 Luty, 2021

Dziś o 10.45 odnotowaliśmy najwyższe w historii zapotrzebowanie na energię elektryczną – 27 617 MW. Bezpieczne dostawy były możliwe dzięki konwencjonalnym elektrowniom węglowym.

Dziękuję wszystkim pracownikom sektora energetycznego.

Piotr Naimski

Sekretarz stanu w KPRM

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Nie zwalniamy tempa. Mamy już pozwolenie na budowę trzeciego zbiornika w gazoporcie w Świnoujściu

11 Luty, 2021

11 lutego 2021 r. wojewoda zachodniopomorski wydał spółce Polskie LNG – Grupa Kapitałowa Gaz-System decyzję o pozwoleniu na budowę nowego zbiornika skroplonego gazu ziemnego o pojemności 180 tysięcy metrów sześciennych. Zwiększy on możliwości handlowe terminala LNG w Świnoujściu oraz poprawi elastyczność pracy całej instalacji.

Więcej w komunikacie Gaz-Systemu

Rozbudowa Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu stanowi element większego planu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM, tzw. Bramy Północnej, w ramach której polski system gazowy ma zostać przygotowany do odwrócenia kierunku zasilania z relacji wschód-zachód, na kierunek północny. W skład Bramy wchodzą również projekty: Baltic Pipe oraz Korytarz Północ-Południe, a także szereg inwestycji towarzyszących. Powstanie Bramy Północnej jest nierozerwalnie powiązane z Programem Rozbudowy – ich łączna realizacja pozwoli na znaczny wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Zielone światło dla rozpoczęcia budowy rurociągu Boronów – Trzebinia, inwestycji kluczowej dla południa Polski

11 Luty, 2021

PERN, spółka nadzorowana przez ministra Piotra Naimskiego, uzyskał ostatnie dla części liniowej pozwolenie na budowę rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Tym samym zakończył etap kompletowania zgód administracyjnych.

Dzięki inwestycji nastąpi ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami, co przełoży się na mniejszą liczbę autocystern, a w efekcie na mniej spalin i hałasu, tak uciążliwych dla okolicznych mieszkańców. Przedłużenie istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw PKN ORLEN S.A. w Trzebini poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa.

Więcej w komunikacie PERN

Minister Piotr Naimski: Mamy program zbudowania sześciu reaktorów jądrowych w ciągu 20 lat. Zaczyna się teraz, a skończy w 2043 r.

08 Luty, 2021

Zachęcamy do obejrzenia programu z udziałem Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRP, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej:

Omówienie wypowiedzi:

Najdłuższa linia elektroenergetyczna na Dolnym Śląsku – gotowa

04 Luty, 2021

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły 155-kilometrowy ciąg liniowy o napięciu 400 kV, który połączył stacje elektroenergetyczne Mikułowa przy zachodniej granicy kraju i Pasikurowice niedaleko Wrocławia. Koszt inwestycji to pół miliarda zł. Ukończona linia energetyczna wysokiego napięcia  jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu przesyłowego. To część dużego planu inwestycyjnego PSE, którego realizacja pozwoli na przygotowanie naszej energetyki na nadchodzące wyzwania związane z transformacją energetyczną, a także wzmocni niezawodność dostaw energii – powiedział minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Więcej w komunikacie PSE

Badania dna Morza Bałtyckiego w ramach budowy Harmony Link

03 Luty, 2021

Rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego w ramach budowy Harmony Link, nowego połączenia morskiego między Polską a Litwą. To jedna z największych inwestycji w infrastrukturę przesyłową w naszej części Europy. Projekt jest realizowany przez PSE i Litgrid, operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej w Polsce i na Litwie.

Zachęcamy do lektury komunikatu PSE

O co chodzi. Minister Piotr Naimski gościem programu Tadeusza Płużańskiego

02 Luty, 2021

Zachęcamy do obejrzenia programu z udziałem ministra Piotra Naimskiego

Uchwała w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 20140 r.” przyjęta przez Radę Ministrów

02 Luty, 2021

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. wyznacza ramy transformacji energetycznej w naszym kraju. Opiera się na trzech filarach. Są to: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza.

Więcej w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów






Mamy już wszystkie potrzebne rury do budowy gazociągu podmorskiego Baltic Pipe!

02 Luty, 2021

To łącznie 23 tys. rur o długości 12,2 m i średnicy 900 mm każda. Do ich wyprodukowania użyto 140 tys. ton stali.