Bezpieczeństwo Energetyczne

Spotkanie z Piotrem Naimskim, 12 listopada, godz. 18.00, ul. Wilcza 9, Warszawa. ZAPRASZAMY!

09 listopad, 2022

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Piotrem Naimskim.

Szanowni Państwo,

20 lipiec, 2022

Korzystam z tej formy, by zawiadomić Państwa, iż z dniem 20 lipca otrzymałem dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i „wszystko blokuję”. Nie pierwsza to w moim dość długim już życiu dymisja. Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję Szefa UOP. Wtedy Wałęsa wyrzucał mnie rękoma tymczasowego premiera Pawlaka.

Przy tej okazji chciałbym powiedzieć Państwu, że Baltic Pipe, który został zbudowany przez nadzorowany przeze mnie z ramienia Skarbu Państwa Gaz-System będzie oddany do eksploatacji w październiku a uroczystość z tym związania odbędzie się 27 września w szczecińskiej filharmonii. Śmiem twierdzić, że zbudowanie tego połączenia Polski z norweskimi złożami gazu jest jednym z ważniejszych sukcesów politycznych i ekonomicznych osiągniętych przez nasz kraj w minionym trzydziestoleciu. Założona wtedy na Polskę przez Rosję gazowa pętla zostaje w tym roku zrzucona. Rosja nie będzie mogła szantażować nas zakręcaniem „gazowego kurka”. Wojna Rosji z Ukrainą i użycie przez Rosjan szantażu energetycznego wobec całej Europy pokazują, jak ważne to jest dla bezpieczeństwa kraju.

Dziękuję wszystkim, którzy bezpośrednio lub pośrednio przyczynili się do realizacji projektu Baltic Pipe. To dziesiątki, a nawet setki osób, wiele instytucji państwowych i samorządowych, koledzy z Gaz-System, moje „biuro pełnomocnika” i rozumiejący wagę projektu wykonawcy. Wszystkich nie sposób tu wymienić, ale wszystkim serdecznie dziękuję. To była wielka rzecz móc z Wami pracować. Nie ukrywam, że odczuwam satysfakcję z tego, co udało nam się razem dokonać. Mam nadzieję, że projekty przez nas prowadzone, a  będące jeszcze w realizacji, na czele z budową elektrowni atomowej, będą równie konsekwentnie realizowane już bez mojego udziału.

Po 30 latach relacje gazowe między Polską i Rosją dobiegły końca. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 30 lat działali na rzecz odzyskania przez Polskę swobody w wyborze dostawców gazu

23 maj, 2022

13 maja br. rząd Premiera Morawieckiego przyjął Uchwałę w sprawie wypowiedzenia Porozumienia między rządem polskim i rządem rosyjskim dotyczącego budowy gazociągu jamalskiego przez Polskę i dostaw rosyjskiego gazu do Polski.

W styczniu 1992 roku będąc Szefem UOP w rządzie Jana Olszewskiego uczestniczyłem w sporządzaniu listy przygotowywanych do zamknięcia fabryk na skutek obniżenia ilości gazu dostarczanego z Rosji.

Po 30 latach mam satysfakcję z udziału w ostatnim etapie uwalniania Polski od rosyjskiego monopolu gazowego. W 2006 roku byłem sekretarzem stanu w rządzie PIS odpowiedzialnym za rozpoczęcie budowy gazoportu w Świnoujściu. W 2016 roku za rządów Zjednoczonej Prawicy w gazoporcie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyjęliśmy pierwsze handlowe transporty skroplonego gazu /LNG/.

W październiku tego roku uruchomimy w założonym 6 lat temu terminie gazociąg BALTIC PIPE łączący Polskę ze złożami gazu na norweskim szelfie.

Zbudowaliśmy gazociąg łączący Polskę z litewską Kłajpedą, kończymy interkonektor gazowy ze Słowacją.

W 2019 roku zarząd PGNiG z prezesem Piotrem Grzegorzem Woźniakiem formalnie zapowiedział koniec długoterminowego kontraktu z Gazpromem 31 grudnia 2022 roku.

27 kwietnia br. Gazprom przerwał dostawy z obowiązującego jeszcze kontraktu łamiąc swoje zobowiązania. Dzięki już uruchomionym inwestycjom Gaz-System, niemal pełnym magazynom gazu i nowym kontraktom zakupowym PGNiG odbiorcy gazu w Polsce są bezpieczni. Po 30 latach relacje gazowe między Polską i Rosją dobiegły końca. Rosyjski szantaż gazowy, używanie dostaw gazu jako narzędzia politycznych nacisków nie będzie więcej możliwe. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 30 lat działali na rzecz odzyskania przez Polskę swobody w wyborze dostawców gazu rozumiejąc, że bezpieczeństwo energetyczne to kwestia fundamentalna dla niepodległości naszego kraju. Mam nadzieję, że ci, który w okresie minionych 30 lat starali się utrzymać zależność surowcową Polski od Rosji nigdy więcej nie będą już mogli tego robić. Przez ostatnie 30 lat Ci pierwsi często mi pomagali ci drudzy szkodzili Polsce.

Relacja z konferencji z okazji połączenia systemów przesyłowych Polski i Litwy

22 październik, 2021

Minister Piotr Naimski: Systemy przesyłowe Polski i Litwy udało się połączyć dzięki poświęceniu polityków w obu krajach. Jesteśmy świadkami początku głębszej, lepszej współpracy pomiędzy naszymi krajami. Współpraca ta, głęboko zakorzeniona w historii naszych krajów, może być przykładem dla innych w Europie. Widzimy, co dzieje się teraz na rynkach energii w Europie. Dlatego połączenie naszych systemów przesyłowych gazu pomoże rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem dostaw. Projekt ten wpisuje się w polską strategię dywersyfikacji dostaw gazu. Terminal LNG w Kłajpedzie jest partnerem terminalu LNG w Świnoujściu. Razem z gazociągiem Baltic Pipe sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi. To bardzo ważny moment dla współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie energii, ale nie tylko – dotyczy to bezpieczeństwa, jak również normalnej, codziennej współpracy.

„Złoty spaw” na gazociągu Polska-Litwa! Zaawansowanie prac budowlanych na polskim odcinku sięga ponad 90 proc.

22 październik, 2021

22 października br. spółki Gaz-System i Amber Grid na granicy Polski z Litwą wykonały symboliczny „złoty spaw” na gazociągu, który łączy systemy gazowe obu krajów.

Łączymy gazowe systemy przesyłowe Polski i Litwy i w przyszłym roku popłynie tędy gaz. GIPL zakończy gazową izolację państw bałtyckich i ułatwi swobodny wybór dostawcy, jak również zakup surowca po konkurencyjnych, rynkowych cenach. Ten interkonektor to także ważny element strategii dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Wraz z realizowanymi przez Gaz-System inwestycjami takimi jak Baltic Pipe, rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu i interkonektor ze Słowacją pomoże Polsce i innym krajom naszego regionu uniezależniać swoje gospodarki od dyktatu rosyjskiego monopolisty” – powiedział minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.
GIPL, który włącza „wyspę” energetyczną państw bałtyckich i Finlandię w jednolity unijny rynek gazu, jest w końcowej fazie budowy. Niezależność energetyczna jest wzmacniana dzięki silnemu powiązaniu z kontynentem europejskim. Od dziesięcioleci na ogólnym obrazie naszej infrastruktury energetycznej brak było powiązania między Litwą a Polską. Dzięki większym źródłom dostaw gazu będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność dostaw gazu, będziemy mogli zdecydować, skąd pozyskiwać zasoby energetyczne i będziemy mogli bardziej elastycznie reagować na zmiany cen na rynku gazu. GIPL otworzy również możliwości dalszego korzystania z terminalu LNG w Kłajpedzie, a w przyszłości będzie on przystosowany do przesyłu ekologicznego wodoru zielonego – powiedział Dainius Kreivys, minister energii Litwy.

Więcej w komunikacie Gaz-SystemuPodmorska część Baltic Pipe już wciągnięta na duński brzeg!

21 październik, 2021

Zakończyła się operacja wciągania podmorskiej części Baltic Pipe na ląd w Danii. Gazociąg został przeciągnięty za pomocą stalowej liny przez wydrążony tunel o długości 1 km u wybrzeża Faxe. W prace zaangażowany był statek Castoro 10, który sfinalizuje ułożenie ostatniego odcinka na morzu.

Minister Piotr Naimski gościem TV Republika

19 październik, 2021

Castoro 10 rozpoczął prace związane z układaniem ostatniego odcinka gazociągu Baltic Pipe na dnie Morza Bałtyckiego

18 październik, 2021

Zostało ok. 19,5 km z ok. 274 km trasy. Pozostałą część ułożyły już wcześniej dwa inne statki: Castorone oraz Castoro Sei.

Nie zwalniamy tempa i robimy swoje. Przewiert Direct Pipe realizowany w ramach projektu Baltic Pipe już gotowy

15 październik, 2021

Zakończył się liczący 980 m przewiert Direct Pipe pod rzeką Krąpiel, będący częścią budowy pierwszego etapu gazociągu Goleniów – Lwówek, czyli najdłuższego elementu Baltic Pipe. Prace trwały od początku września w miejscowości Strachocin.

.

Kończący się w przyszłym roku kontrakt na dostawy gazu z Gazpromem nie będzie przedłużany. Baltic Pipe zapewni równoważną ilość surowca. Minister Piotr Naimski gościem radia Wnet

14 październik, 2021

Zachęcamy do wysłuchania audycji lub przeczytania omówienia wypowiedzi