Aktualności

Informacja dotycząca programu energetyki jądrowej

01 lipiec, 2021

Zgodnie z postanowieniami polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej w sprawie rozwoju programu cywilnej energetyki jądrowej amerykańska Agencja Rozwoju Handlu (US Trade and Development Agency) finansuje prace inżynieryjno-organizacyjne, które zostaną wykonane przez dwie amerykańskie firmy Westinghouse Electric i Bechtel. Rozpoczęte dzisiaj podpisaniem umów realizacyjnych prace firm amerykańskich potrwają 12 miesięcy i będą podstawą do decyzji rządu o wyborze strategicznego partnera w Polskim Programie Energetyki Jądrowej.

USTDA Advances Poland’s Civil Nuclear Energy Program by Funding U.S. Industry-Led Study

Budujemy Baltic Pipe, rozbudowujemy gazoport w Świnoujściu i dodatkowo uruchomimy pływający terminal gazowy w rejonie Zatoki Gdańskiej. Kontrakt jamalski nie będzie przedłużany i to jest oczywiste

30 czerwiec, 2021

Wywiad z ministrem Piotrem Naimskim w dzisiejszym numerze „Gazety Polskiej”.Nie zwalniamy tempa, robimy swoje. Castorone już układa Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim

28 czerwiec, 2021

W dniu 27 czerwca Castorone – jeden ze statków morskich odpowiedzialnych za ułożenie gazociągu podmorskiego między Polską, a Danią, rozpoczął układanie Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim.

 Układanie rozpoczęło się w miejscu znajdującym się niedaleko połowy trasy całego gazociągu podmorskiego, tj. na wodach duńskich, w pobliżu wyspy Bornholm. Castorone sukcesywnie będzie przesuwał się wzdłuż trasy gazociągu, w kierunku północno-zachodnim.  

– Baltic Pipe jest inwestycją realizowaną krok za krokiem i w założonych terminach. Pogody i inne okoliczności, na które nie mamy wpływu, bywają zmienne, ale my nie zwalniamy tempa i robimy swoje. Dziś GAZ-SYSTEM rozpoczyna układanie podmorskiego odcinka, by cały projekt mógł być ukończony i uruchomiony z pełną przepustowością w 2022 roku. Baltic Pipe będzie wówczas jednym z głównych elementów, gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne Polski – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– GAZ-SYSTEM osiągnął kolejny ważny etap w realizacji Baltic Pipe. Po 5-letnim okresie prowadzenia uzgodnień, projektowania i wyboru wykonawców rozpoczęło się układanie pierwszego w historii polskiego gazownictwa przesyłowego gazociągu podmorskiego.  Do końca tego roku planujemy zespawać i ułożyć na dnie Bałtyku 275 km gazociągu, który połączy wybrzeża Polski i Danii. Na najgłębszych wodach prace będą wykonywane przez Castorone – jeden z największych specjalistycznych statków tego typu na świecie – powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.

Gazociąg podmorski Baltic Pipe będzie układany przez trzy pływające jednostki montażowe: Castorone, Castoro Sei oraz Castoro 10. Castorone jest największym statkiem zaangażowanym w budowę gazociągu podmorskiego na Morzu Bałtyckim. Korzysta z systemu dynamicznego pozycjonowania, dzięki czemu możliwe jest manewrowanie nim z dużą dokładnością. Ma ponad 300 metrów długości i prawie 40 metrów szerokości, a na pokład może zabrać nawet 700 osób. Dysponuje też lądowiskiem dla śmigłowców oraz kilkoma stanowiskami do spawania poszczególnych odcinków rur i łączenia ich w docelowy gazociąg. Zespawany gazociąg opuszczany jest z użyciem specjalnej rampy znajdującej się na rufie statku. Składa się ona z trzech części, które poprzez regulację nachylenia pozwalają na instalację rurociągu na różnych głębokościach.

Kolejne dwa statki Castoro Sei oraz Castoro 10 stacjonują obecnie w Rotterdamie i są przygotowywane do włączenia się w układanie gazociągu Baltic Pipe.

Poza Castorone, na Morzu Bałtyckim znajdują się też inne statki zaangażowane w prace podmorskie w ramach projektu Baltic Pipe. Zajmują się one m.in. dostawami rur, pomiarami, pogłębianiem dna, tworzeniem usypów skalnych czy też przygotowywaniem miejsc skrzyżowań z infrastrukturą stron trzecich znajdującą się na trasie gazociągu.

Układanie prawie 275-kilometrowego gazociągu podmorskiego będzie trwało kilka najbliższych miesięcy. Jeśli pozwolą na to warunki pogodowe cały proces zakończy się jeszcze w tym roku.

Informacja prasowa spółki GAZ-SYSTEM

21 czerwiec, 2021

* GAZ-SYSTEM potwierdza informację, że Energinet uzyskał zgodę Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DEPA) na wznowienie prac budowlanych na większości 211 kilometrowej trasy gazociągu Baltic Pipe na lądzie w Danii.

* W przypadku pozostałej części trasy gazociągu Baltic Pipe do rozpoczęcia prac budowlanych konieczne będzie pozyskanie przez Energinet nowego pozwolenia środowiskowego.

* Energinet poinformował GAZ-SYSTEM, że nowa część gazociągu Baltic Pipe, ta na której zostaną obecnie wznowione prace budowlane, w połączeniu z istniejącą siecią przesyłową gazu w Danii umożliwi uruchomienie przesyłu gazu do Polski zgodnie z przyjętymi założeniami projektu tj. do dnia 1 października 2022 roku.

* Pełna moc przesyłowa Baltic Pipe (10 mld m3/r) zostanie uzyskana po ukończeniu prac budowlanych na wszystkich odcinkach tej inwestycji w Danii, czyli do końca 2022 roku.

* GAZ-SYSTEM informuje, że prace w polskiej części projektu są realizowane zgodnie z założeniami i spółka planuje zakończyć je do 1 października 2022 r.

Dobre wieści z Danii! Porozumienie Energinetu, duńskiego inwestora Baltic Pipe, z agencją wydającą pozwolenie środowiskowe gwarantuje ukończenie projektu w pierwotnie założonym terminie

19 czerwiec, 2021

Porozumienie Energinetu, duńskiego inwestora Baltic Pipe, z agencją wydającą pozwolenie środowiskowe gwarantuje ukończenie projektu w pierwotnie założonym terminie, tj. 1 października przyszłego roku. Możliwe jest nieznaczne opóźnienie w uzyskaniu pełnej przepustowości (10 mld m3 rocznie), ale zostanie ona osiągnięta do końca 2022 r., gdy wygasa długoterminowy kontrakt na dostawy gazu z Gazpromem. Duński operator Energinet niezwłocznie podejmie prace na większości odcinków budowanego gazociągu oraz terminala odbiorczego i tłoczni gazu. Prace w polskiej części projektu realizowane przez Gaz-System kontynuowane są w pełnym zakresie z utrzymaniem terminu 1 października 2022 r.Dziękujemy partnerom duńskim za znalezienie sposobu kontynuowania realizacji projektu Baltic Pipe przy uwzględnieniu koniecznych uwarunkowań ochrony środowiska.

Komunikat Energinetu

Komunikat PERN

09 czerwiec, 2021

Wstrzymanie tłoczeń jest zgodne z przekazanym przez Transnieft miesięcznym harmonogramem do PERN i do klientów w Polsce i Niemczech.

Ponowne wznowienie tłoczeń zaplanowane jest 12 czerwca. Operacje w systemie PERN są realizowane na bieżąco z zapasów handlowych zgromadzonych przez klientów oraz dostaw morskich.

Przerwy technologiczne w dostawach ze wschodu trwające 1-3 dni są rutynowe i występują praktycznie w każdym miesiącu, o czym PERN jest informowany w ramach miesięcznych planów dostaw. W podobnym trybie PERN uzgadnia ze swoimi klientami ewentualne ograniczenia w dostawach z uwagi na planowane prace na własnej infrastrukturze.

Komunikat prasowy spółki Gaz-System

04 czerwiec, 2021

1. GAZ-SYSTEM informuje, że prace budowlane w projekcie Baltic Pipe, za które odpowiedzialna jest spółka, prowadzone zarówno na lądzie jak i na Morzu Bałtyckim przebiegają bez zakłóceń i są realizowane zgodnie z harmonogramem.

2. GAZ-SYSTEM potwierdza, że został poinformowany przez stronę duńską projektu Baltic Pipe – spółkę ENERGINET – o tym, że Komisja Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności cofnęła wydaną wcześniej przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska decyzję środowiskową dotyczącą budowy Baltic Pipe na lądzie w Danii.

3. Decyzja duńskiej Komisji Odwoławczej nie ma wpływu na realizację projektu Baltic Pipe przez GAZ-SYSTEM.

4. Spółka ENERGINET obecnie analizuje konsekwencje tej decyzji w kontekście wpływu na prowadzenie prac budowlanych na lądzie w Danii w szczególności w miejscach, gdzie żyją chronione gatunki zwierząt, wymienione w odwołanej decyzji środowiskowej.

5. GAZ-SYSTEM jest w stałym kontakcie ze spółką ENERGINET, która podejmuje działania zaradcze związane z wyjaśnieniem obecnej sytuacji.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas nadziei i otuchy…

03 kwiecień, 2021

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas nadziei i otuchy, odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzę wszystkiego dobrego. Zdrowia, spokoju…

Aby Święta Wielkanocne stały się źródłem radości, wzmacniania ducha i wzajemnej życzliwości.

Piotr Naimski

Sekretarz stanu w KPRM

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej
Baltic Pipe – nie zwalniamy tempa

23 marzec, 2021

Podmorska część gazociągu Baltic Pipe połączy się z infrastrukturą lądową w okolicach Pogorzelicy w Polsce i Faxe w Danii. Trwają tam przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych.

Wypowiedź ministra Piotra Naimskiego dla Radia Maryja na temat sprawy dotyczącej gazociągu OPAL

20 marzec, 2021

Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzyma zdanie swojego rzecznika generalnego, będzie to oznaczało, że Gazprom nie dostanie tego, co chciał wywalczyć w Niemczech – podkreślił minister Piotr Naimski w wypowiedzi dla Radia Maryja. – To będzie bardzo korzystny werdykt i sukces Polski.