Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych

29 grudnia 2017 r., z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, Jerzego Kwiecińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Tadeusza Skobla, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz Jarosława Brysiewicza i Jakuba Kozery – wiceprezesów Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odbyła się uroczystość podpisania dwóch umów na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko projektów inwestycyjnych realizowanych przez PSE.

 

 

Jak czytamy w komunikacie PSE:

Umowy dotyczą przyznania środków z unijnego budżetu na inwestycje sieciowe związane z:

* Budową linii Mikułowa – Czarna, wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym.

* Budową linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.

Każdy z tych projektów obejmuje kilka zadań inwestycyjnych, których łączna wartość wynosi blisko 757 milionów złotych netto, z czego kwota dofinansowania to prawie 381 mln złotych.

Piotr Naimski podkreślił:

Zagrożenia przeciążeń ciągu liniowego Mikułowa-Czarna-Pasikurowice, a także linii 220 kV wychodzących ze stacji Mikułowa, są obecnie wysokie, zwłaszcza w warunkach dużych przepływów niegrafikowych z systemu niemieckiego. Ich eliminacji służą oddane już do eksploatacji przesuwniki fazowe na stacji Mikułowa, a w przyszłości – zrealizowane zadania inwestycyjne, których dofinansowanie z POIiŚ zostało dziś przesądzone.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami, opublikowanymi na stronie internetowej spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne, tutaj

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.