Spotkanie w Ministerstwie Energii, poświęcone prognozom pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc w najbliższych latach, z udziałem Piotra Naimskiego

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej uczestniczył w spotkaniu poświęconym prognozom pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc w najbliższych latach, zorganizowanym w Ministerstwie Energii. Obecni byli również podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Tadeusz Skobel, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando oraz prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski wraz z zespołem ekspertów operatora sieci przesyłowej (OSP).

 

Jak czytamy w komunikacie ME:

 

Podczas spotkania przedstawiciel URE zaprezentował prognozę bilansu mocy, informacje na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2018-2032 oraz omówił przyjętą metodologię badania.

W kolejnej części spotkania OSP zaprezentował najnowsze bilanse mocy (powstałe w oparciu o Plany Koordynacyjne Roczne na lata 2019 i 2020) oraz rekomendowaną przez siebie metodę analizy czynników branych pod uwagę przy opracowaniu prognoz dostępności mocy i rezerw. OSP, korzystając z dostępu do szerszego zbioru danych, sporządził prognozę bilansu mocy biorąc pod uwagę zastosowanie dostępnych środków operatorskich (działań zaradczych), takich jak: interwencyjna rezerwa zimna, redukcja zapotrzebowania,  handlowy i operatorski import energii z krajów sąsiednich, a także zaktualizowane dane dotyczące pracy centralnie dysponowanych jednostek wytwórczych energii elektrycznej.

 

Po zaznajomieniu się z prezentacją OSP Minister Energii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej informują, że dostępna nadwyżka mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w roku 2019 i 2020  wyniesie średnio 4900 MW, czyli ok. 20% krajowego zapotrzebowania. W związku z tym ryzyko niezbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego w latach 2019 i 2020 jest istotnie niższe niż prognozowane przez URE. Zbilansowanie systemu zależy w dużej mierze od terminowego oddawania do eksploatacji nowobudowanych i modernizowanych jednostek wytwórczych. Na poniższym wykresie przedstawiono prognozę krajowego zapotrzebowania na moc oraz moc dyspozycyjną krajowych elektrowni.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Spotkanie w Ministerstwie Energii, poświęcone prognozom pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc w najbliższych latach, z udziałem Piotra Naimskiego została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.