Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego, stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej, a także dostaw paliw gazowych i płynnych, niezbędna jest rozbudowa elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Chodzi także o dalsze usprawnianie inwestycji w gazową sieć przesyłową oraz infrastrukturę służącą przesyłowi ropy naftowej i paliw płynnych. Jednocześnie, konieczne jest utrzymanie istniejących obiektów w należytym stanie.

Więcej w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.