Projekt nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej, przygotowywany przez ministra Piotra Naimskiego

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pozwala na przygotowanie i realizację inwestycji polegających na budowie linii najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów niezbędnych do eksploatacji wyżej wymienionych linii – strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – w szczególnym trybie. Doświadczenia zabrane w okresie 5 lat stosowania wyżej wymienionej ustawy wykazały, że jest ona narzędziem usprawniającym i przyśpieszającym proces przygotowywania i realizacji inwestycji. Analiza przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wykazała również, że konieczna jest weryfikacja niektórych z nich, celem ich doprecyzowania lub zmiany pod kątem nowych wyzwań. Powyższe ma doprowadzić do dalszego usprawniania procedury przygotowywania i realizacji inwestycji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły przygotowanego przez ministra Piotra Naimskiego projektu nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej znajdziecie Państwo tutaj

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Projekt nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej, przygotowywany przez ministra Piotra Naimskiego została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.