Piotr Naimski w Brukseli na spotkaniu HLG BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan)

Piotr Naimski uczestniczył 29 maja w spotkaniu HLG BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) w Brukseli. W spotkaniu udział wzięli także: Egidijus Purlys, Jānis Patmalnieks, Ando Leppiman, Dominique Ristori, Klaus-Dieter Borchardt, Laurent Schmitt.

Rozmowy podsumował Dominique Ristori: Spotkanie odbyło się w bardzo konstruktywnej atmosferze a wszystkie strony biorące w nim udział potwierdziły swoje zdecydowane zaangażowanie w projekt synchronizacji. Projekt ten należy postrzegać w kontekście bezpieczeństwa energetycznego całego regionu bałtyckiego oraz Unii Europejskiej. Strony pracują obecnie nad zakończeniem prac technicznych, co umożliwi przygotowanie Protokołu Ustaleń. Strony potwierdziły, że będą zdecydowanie dążyć do osiągnięcia porozumienia w kwestii wspólnie wybranej opcji synchronizacji – w oparciu o konkretne dane liczbowe dotyczące kosztów, bezpieczeństwa i terminów – przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2018.

(The meeting was held in a very constructive atmosphere and all parties confirmed their strong commitment to the synchronisation project. This project has to be seen in the context of energy security for the whole Baltic region and the European Union. The parties are working on finalising the technical work in order to enable the preparation of the Memorandum of Understanding. The parties confirmed their commitment to reaching the agreement on the preferred synchronisation option – based on solid figures reflecting cost, security and timing – in the margins of the European Council in June 2018).

W kategorii: Aktualności, Silna Polska w Europie wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Piotr Naimski w Brukseli na spotkaniu HLG BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.