Piotr Naimski o swojej działalności w harcerstwie i opozycji antykomunistycznej w PRL, a przede wszystkim o… Polsce

– Dziś będę miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który od kilkudziesięciu lat pracuje dla dobra Polski – tymi słowami rozpoczęła audycję „Nieznani Znani” Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. – Za komuny w podziemiu, po 1989 r. zawsze po prawej stronie sceny politycznej. Idzie przez życie prosto, a jego życiorys to – wierzcie mi Państwo – dowód tego, że można przez życie przejść wyprostowanym. W studio witam pana Piotra Naimskiego, dzień dobry panie ministrze, dzień dobry panie Piotrze. Polityka, biochemika witam, publicystę, sekretarza stanu w kancelarii premiera. […] Dr Piotr Naimski, człowiek doświadczony, doświadczony polityk, człowiek wielkiej odwagi, wspaniałego życiorysu, nic więcej nie dodam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Naimski był komendantem 1 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta i całego szczepu. Jak wspomina:

W latach 60. „Czarna Jedynka” była drużyną harcerską, która funkcjonowała poza ówczesnym systemem. Mieliśmy swój kodeks wewnętrzny i stopnie harcerskie, które zostały zlikwidowane w oficjalnym ZHP w 1961 roku za sprawą Jacka Kuronia. […] Z czasem byłem instruktorem, drużynowym i komendantem szczepu – staraliśmy się utrzymać wychowawczą linię, która sprowadzała się do tego, że Polska jest ważna, trzeba niezależnie myśleć, niezależnie działać i przygotowywać w dążeniach do niepodległości. […] Pamiętam, że jednym z zadań potrzebnych do uzyskania stopnia ćwika podczas obozu letniego w 1971 roku, była podróż do Trójmiasta i zebranie informacji dotyczących tych tragicznych wydarzeń [buntu na Wybrzeżu w grudniu 1970 r.]. To było dość karkołomne, bo nasi harcerze i harcerki po prostu ryzykowali, podobnie jak my wysyłając ich tam. Podjęliśmy jednak to ryzyko świadomie, bo uważaliśmy, że jednym z koniecznych elementów kształtowania młodych ludzi, jest doprowadzenie ich do głębokiej świadomości, czym jest komunistyczna władza i gdzie żyjemy.

Zachęcamy do wysłuchania audycji, w której Piotr Naimski, obecnie poseł, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, opowiada o ideałach niepodległościowych, swojej działalności w harcerstwie i Komitecie Obrony Robotników, w antykomunistycznym nurcie opozycji w PRL. Kilkadziesiąt lat temu już, wdałem się w tę „imprezę”, którą można by w skrócie określić dążeniem do niepodległości. […] Polska zasłużyła sobie przez tysiąclecie, żeby być niepodległa.

 

Audycję i omówienie wypowiedzi znajdziecie Państwo tutaj

 

Piotr Naimski kończy słowami:

[W 2019 r. jesteśmy] dużym państwem europejskim, jesteśmy ważnym krajem dla Środkowej Europy, jesteśmy krajem, który ma inicjatywę polityczną, wykraczającą poza region, w którym Polska leży. Nasze inicjatywy są ważne dla całej Europy, także wewnątrz Unii Europejskiej. [Nasze] inicjatywy są ważne w kontekście także szerszym, dlatego że współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi wykracza poza rutynowe kontakty. Uważam, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi, europejskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to jest fundament niezależności Europy, niezależności w każdym wymiarze i jeżeli w tej dziedzinie Polska w tej chwili przoduje, mamy inicjatywę, to jest dobrze.

Polska jest też krajem, który się dobrze rozwija, my to odczuwamy.

Chciałbym Polski jeszcze bogatszej, jeszcze silniejszej. Wszystko ma swoją kontynuację i ciągłość i jest tak, że można zawsze lepiej dbać o bezpieczeństwo, o gospodarkę, o poszczególnych obywateli. Zawsze jest coś do poprawienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze i wydaje mi się, że Polska ma dobrą przyszłość przed sobą.

W kategorii: Aktualności, Historia i tradycja, Media, Nasza Warszawa wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Piotr Naimski o swojej działalności w harcerstwie i opozycji antykomunistycznej w PRL, a przede wszystkim o… Polsce została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.