Piotr Naimski na gali wieńczącej Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w gali wieńczącej Forum Zmieniamy Polski Przemysł, które uhonorowało go tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł”.

 

Oto uzasadnienie:

 

Wyróżnienie za ponad 25-letnie konsekwentne, strategiczne działania na rzecz suwerenności gazowej Polski – za śmiałą koncepcję dywersyfikacji dostaw tego surowca, zmierzającą do stopniowego uniezależnienia się od gazu z Rosji, możliwych prób nacisków politycznych i zarazem dyktatu cenowego. Przypomnijmy, że 30 listopada zeszłego roku gazociąg Baltic Pipe – wraz z wejściem w życie ostatecznej decyzji o jego budowie przez Energinet i Gaz-System – przekształcił się z projektu w inwestycję. Oddanie go do użytku przewidziano najpóźniej na 1 października 2022 roku (i termin ten wydaje się niezagrożony), co oczywiście ma też związek z upływem obowiązywania długoterminowego kontraktu na dostawy gazu dla PGNiG przez Gazprom.

 

Projekt Baltic Pipe de facto stworzy też nowy korytarz dostaw gazu na kontynentalnym rynku: umożliwi transport tego surowca nie tylko z Norwegii na rynek polski, a także do ewentualnych klientów w sąsiednich krajach. Warto tu podkreślić skuteczne starania ministra Piotra Naimskiego w zjednywaniu sojuszników dla tej wielkiej inwestycji zarówno na forum Unii Europejskiej, jak i wśród naszych partnerów w Danii i Norwegii. To projekt na wskroś europejski, gdyż pod mianem Baltic Pipe rozumieć należy jedynie gazociąg w Danii do Polski, czyli 1/3 całego gigantycznego przedsięwzięcia: do tej wielkiej inwestycji trzeba bowiem jeszcze dodać połączenie Danii z norweskim szelfem oraz lądowy, duński odcinek.

 

Minister Piotr Naimski znalazł się też w ścisłym gronie pomysłodawców innego przełomowego dla polskiej niezależności gazowej projektu – czyli świnoujskiego gazoportu, który jako formalna, strategiczna koncepcja wyłonił się po akceptacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego w styczniu 2006 r. Jego niepozbawiona zawirowań wieloletnia budowa zaowocowała znaczącą zmianą polskiej pozycji w kwestii możliwości wyboru dostaw. Ogłoszono już przetarg na rozbudowę gazoportu, co powiększy moce regazyfikacyjne do 7,5 mld m3 i dodatkowo pomnoży nasze możliwości importu gazu z wielu źródeł. Zakończenie tej inwestycji także przewidziano przed wygaśnięciem wspomnianego rosyjskiego kontraktu.

 

 

Skala przedsięwzięć w infrastrukturze gazu ziemnego zrealizowanych w ostatnich latach i realizowanych w niedalekiej przyszłości w Polsce to precedens w naszej gospodarce, bo przecież mowa tu też o gigantycznych inwestycjach przesyłowych wewnątrz kraju. Najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale dzięki budowanej u nas magistrali Północ-Południe, w której znajdzie się gaz z gazoportu i Baltic Pipe, można też będzie dostarczać to paliwo do innych państw – poprzez interkonektory ze Słowacją, Litwą, Czechami czy Ukrainą.

Realizacja tych ambitnych celów wymaga, rzecz jasna, wysiłków i współpracy wielu ludzi – co zawsze podkreśla minister Piotr Naimski – ale nie sposób tu uciec od roli jednostki. Wydaje się, że Forum Zmieniamy Polski Przemysł to właściwy czas i miejsce, by ją podkreślić i uhonorować.

 

Tytuł otrzymała również spółka Gaz-System S.A., podlegająca pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Reprezentowali ją na gali prezes Tomasz Stępień oraz wiceprezes Artur Zawartko.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne, Media wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Piotr Naimski na gali wieńczącej Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.