Narada koordynacyjna poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu

Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył obok ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz wiceministrów Grzegorza Tobiszowskiego i Tadeusza Skobla, a także wiceministra MSWiA Pawła Szefernakera, w naradzie koordynacyjnej (wideokonferencji) z udziałem wojewodów. Obecni byli również prezesi grup kapitałowych, takich jak: PGE, Tauron, Enea, Energa, największych w Polsce operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

Jak czytamy w relacji opublikowanej na stronie internetowej ME:

Podczas spotkania omówiono m.in. działania podjęte przez Ministerstwo Energii we współpracy z OSD i OSP, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych, jak również rolę Ministra Energii w systemie udostępniania rezerw strategicznych. Szef resortu energii poinformował, że Ministerstwo Energii jest gotowe do uruchomienia rezerw w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia klęski żywiołowej. Przypomniał, że rezerwy mogą być udostępnione m.in. na wniosek wojewody, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Minister Tchórzewski dodał, że w ME opracowano i wdrożono procedurę raportowania o zagrożeniach i awariach masowych w systemie elektroenergetycznym. Może być ona uruchamiana w sytuacjach powodowanych np. bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nawałnice, huragany, silne fronty burzowe). Dzięki temu będzie możliwe szybkie reagowanie w trudnych sytuacjach i dotarcie na czas z odpowiednią pomocą.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Narada koordynacyjna poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.