List Piotra Naimskiego do uczestników „Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej”

Znaczenie Morza Bałtyckiego dla współpracy energetycznej pomiędzy położonymi nad nim państwami istotnie wzrosło w ostatnich latach. Polska zaangażowana jest m.in. w realizację Bramy Północnej, na którą składają się projekt Baltic Pipe oraz rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu. Ponadto trwają już prace przygotowawcze do realizacji projektu Harmony Link – połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą pod Morzem Bałtyckim, projektów morskich farm wiatrowych, czy projektu budowy Terminala pływającego FSRU w Gdańsku.

Nasze inwestycje energetyczne na Bałtyku mają wymiar międzynarodowy. Po pierwsze, wzmocnią one bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, lecz także całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Państw Bałtyckich. Po drugie, realizowane są w bezpośredniej współpracy z innymi państwami, takimi jak Dania, Norwegia, Szwecja czy Litwa. Wreszcie w ich realizację zaangażowana jest Komisja Europejska, która niedawno zdecydowała o znaczącym wsparciu finansowym projektu Baltic Pipe. Realizacja tych projektów sprzyja kształtowaniu dobrych relacji politycznych i gospodarczych z naszymi partnerami.

Inwestycje energetyczne na Morzu Bałtyckim stanowią istotny element polskiej polityki energetycznej. Jestem również przekonany, że istnieje w Polsce ponadpartyjny konsensus co do potrzeby ich realizacji.

Warto również zaznaczyć, że projekty te są ze sobą spójne, bez realizacji niektórych z nich utrudniona byłaby realizacja pozostałych. W szczególności mam na myśli projekt Bramy Północnej, który pozwoli nam w 2023 r. na pełne uniezależnienie od dostaw gazu ziemnego od monopolistycznego dostawcy. To zaś otworzy drogę do wzrostu znaczenia energetyki gazowej w naszym kraju, która stanowić będzie doskonałe zabezpieczenie dla planowanych na Bałtyku morskich farm wiatrowych.

Budowa morskich farm wiatrowych jest istotnym elementem polskiej polityki energetycznej w perspektywie 2040 roku. Energia wiatrowa na morzu stanowi, w porównaniu do niektórych innych odnawialnych źródeł energii, technicznie stabilny element miksu energetycznego. Jednocześnie jako źródło bezemisyjne pozwoli na ewolucyjną transformację polskiej energetyki. W kontekście tematu dzisiejszej konferencji, tj. polskiego przemysłu energetyki morskiej, istotne jest, by wypracowywane obecnie rozwiązania prawne zapewniły w łańcuchu dostaw tych inwestycji jak największy udział polskich przedsiębiorstw.

Życzę Państwu owocnej i ciekawej dyskusji.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania List Piotra Naimskiego do uczestników „Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej” została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.