Historia i tradycja

Piotr Naimski na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej konspiracyjnej wytwórni materiałów wybuchowych

25 Wrzesień, 2019

Piotr Naimski uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej konspiracyjnej wytwórni materiałów wybuchowych Służby Uzbrojenia „Leśnictwo” KG Armii Krajowej przy ul. Kordeckiego 54/Pułtuskiej.

Wytwórnia działała od stycznia do kwietnia 1943 r. w domu rodziny Sadowskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z „Czarnej Jedynki” urodziła się starszoharcerska „Gromada Włóczęgów”, a z „Gromady” wyszli ci, którzy zakładali Komitet Obrony Robotników

23 Wrzesień, 2019

Jesteśmy na boisku Liceum im. Reytana przy Wiktorskiej w Warszawie, a obok j jest kamień. Niepozorny, z zatartym już napisem „1 WDH 1911-1967”. Kamień położyliśmy 52 lata temu, bo po prostu przyszło nam to do głowy. 1 Warszawska Drużyna Harcerzy, czyli „Czarna Jedynka” uczyła nas obywatelskości, patriotyzmu. Z „Czarnej Jedynki” urodziła się starszoharcerska „Gromada Włóczęgów”, a z „Gromady” wyszli ci, którzy zakładali Komitet Obrony Robotników, m.in. ja, Antoni Macierewicz. KOR urodził się z „Czarnej Jedynki”, z tego kamienia.

 

KOR powstał z kamienia z napisem „1 WDH 1911-1967”

Jesteśmy na boisku Liceum im. Reytana przy Wiktorskiej w Warszawie, a obok jest kamień. Niepozorny, z zatartym już napisem „1 WDH 1911-1967”. Kamień położyliśmy 52 lata temu, bo po prostu przyszło nam to do głowy. 1 Warszawska Drużyna Harcerzy, czyli „Czarna Jedynka” uczyła nas obywatelskości, patriotyzmu. Z „Czarnej Jedynki” urodziła się starszoharcerska „Gromada Włóczęgów”, a z „Gromady” wyszli ci, którzy zakładali Komitet Obrony Robotników, m.in. ja, Antoni Macierewicz. KOR urodził się z „Czarnej Jedynki”, z tego kamienia.

Opublikowany przez Piotr Naimski Niedziela, 22 września 2019

Wspaniałe spotkanie w Ursusie z udziałem ok. 70 osób w rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników! Dziękujemy za przybycie!

23 Wrzesień, 2019

W rocznicę utworzenia Komitetu Obrony Robotników w 1976 r. odbyło się spotkanie Piotra Naimskiego i Antoniego Macierewicza z mieszkańcami Ursusa. Pracownicy ursuskiej fabryki ciągników, represjonowani przez komunistyczną władzę za udział w buncie społecznym Czerwca ’76, jako pierwsi objęci zostali pomocą, zorganizowaną przez środowisko 1 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta, czyli „Czarnej Jedynki”. To z akcji na rzecz prześladowanych narodziła się idea KOR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podchodziliśmy do życia „zadaniowo”. Uważaliśmy, że poprzez praktyczne działanie, podważające czy negujące omnipotencję władzy, przybliżamy cel zasadniczy, czyli odzyskanie niepodległości. […] Taki stawialiśmy sobie cel – obalenie komuny i niepodległość – podkreślił w jednym ze wspomnień Piotr Naimski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„We shall never surrender”. To zawołanie Winstona Churchilla z 1940 roku stawało się głęboko zakorzenionym motywem zachowania dla Antka Macierewicza, dla mnie i grona naszych najbliższych przyjaciół. Ważne też było przekonanie, że nie można niczego dokonać bez gotowości poniesienia ryzyka i ofiary, a przekreśleniem wszystkiego, czego się dokonało, będzie rezygnacja z celu ostatecznego, jakim jest Polska Niepodległa. Poddać się nie można nigdy. Never surrender – pisał Piotr Naimski w tekście o przyjaźni z Antonim Macierewiczem „Never surrender”.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Czerwca 1976 r. przy pl. Czerwca 1976 r. w Ursusie

23 Wrzesień, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakowiecka 37 – miejsce kaźni polskich patriotów. Wizyta i spotkanie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

23 Wrzesień, 2019

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyło się spotkanie z udziałem Piotra Naimskiego o „»Rakowieckiej« jako symbolu oporu w komunizmie”. Najpierw odbyła się krótka prelekcja dotycząca tego miejsca i zacierania śladów zbrodni już po 1989 r. (po objęciu rządów przez postkomunistów). Następnie dyrektor Muzeum Jacek Pawłowicz przeprowadził zebranych przez miejsca, gdzie byli torturowani i mordowani polscy patrioci, wspaniali synowie naszego Narodu, którzy walczyli o Polskę Niepodległą, przeciwko sowieckim okupantom i ich polskim kolaborantom. Cześć i chwała Bohaterom…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z udziałem Piotra Naimskiego 23 września na Rakowieckiej 37 (w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL). Do zobaczenia!

22 Wrzesień, 2019

Piotr Naimski zaprasza na spotkanie

 

„»Rakowiecka«

 

jako symbol oporu w komunizmie”

 

23 września, godz. 16.30

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych

 

i Więźniów Politycznych PRL

 

ul. Rakowiecka 37

 

DO ZOBACZENIA!

Piotr Naimski i Antoni Macierewicz zapraszają na spotkanie w Ursusie 23 września. Do zobaczenia!

22 Wrzesień, 2019

Piotr Naimski

i

Antoni Macierewicz

 

zapraszają na spotkanie

 

„Nieustanna walka o niepodległość Polski”

 

23 września, godz. 19.00

 

Ośrodek Kultury ARSUS

 

ul. Traktorzystów 14

 

Ursus

 

DO ZOBACZENIA!

O śp. Premierze Janie Olszewskim na Przystanku Historia IPN. Spotkanie z udziałem Piotra Naimskiego i Antoniego Macierewicza

21 Wrzesień, 2019

Jan Olszewski, Premier, bo tak będziemy Go pamiętali, to jest ten polityk polski, który jasno i bezkompromisowo, i z pozycji najważniejszej, bo z pozycji premiera, postawił publicznie w nowej Polsce kwestię Niepodległości – podkreślił Piotr Naimski na spotkaniu na Przystanku Historia IPN, które dotyczyło postaci śp. Premiera i książki dr Justyny Błażejowskiej „Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego”.

 

Zrobił to zdecydowanie, w sytuacji, która nie była wcale jasna. Od samego początku mówił, że Polska bezkompromisowo musi znaleźć się wśród wolnych narodów Zachodu. Wtedy jeszcze pojęcie „Wspólnoty Zachodu” wciąż istniało. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że Polska Niepodległa musi być częścią Zachodu. Jan Olszewski na samym początku urzędowania powiedział, że Polska musi znaleźć się w Sojuszu Północnoatlantyckim. Znaczyło to, że wewnętrzna struktura polityczna musi być taka, jak państw na Zachodzie, czyli w Polsce system parlamentarny, demokratyczny będzie w pełni respektowany, a system gospodarczy będzie podobny do tego, który jest w Zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych .

 

Ta deklaracja premiera spotkała się ze sceptycyzmem większości, pokutowało przekonanie, że porozumienia podpisane czy uzgodnione w 1989 r., dotrzymywane w roku 1990 i 1991, muszą trwać. Mówił to premier Mazowiecki. Ta strategiczna wizja Premiera Jana Olszewskiego to było coś, co nadawało nowy ton polskiemu myśleniu o polityce w tamtym czasie – kontynuował minister Naimski.

Dalej nawiązał do przekształceń gospodarczych realizowanych przez Leszka Balcerowicza i o jego programie prywatyzacji, który doprowadził do rozgrabienia majątku produkcyjnego w Polsce. Dzięki Premierowi Janowi Olszewskiego ten proceder został zatrzymany. Piotr Naimski powiedział także o roli Premiera, jaką odegrał w kwestii wyjścia z naszego kraju wojsk rosyjskich oraz o powstrzymaniu prezydenta Lecha Wałęsy przed podpisaniem umowy polsko-rosyjskiej z zapisem dotyczącym utworzenia w miejsce dotychczasowych baz wojskowych spółek joint ventures polsko-rosyjskich, które stanowiłyby przyczółek dla rosyjskiej agentury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokotowskie więzienie, które stało się miejscem kaźni polskich patriotów

17 Wrzesień, 2019

Dziś mija rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 r. To data – symbol, jedna z najtragiczniejszych w historii Narodu – pisał w 1978 r. prof. Jerzy Łojek w artykule opublikowanym w podziemnym piśmie „Głos”, wydawanym przez Piotra Naimskiego i Antoniego Macierewicza.

Dla Polaków wojna zaczęła się 1 września 1939 r. wraz z atakiem niemieckim, ale nie skończyła w 1945 r. Rosjanie zajęli całe terytorium naszego kraju i przy pomocy swoich polskich kolaborantów ustanowili reżim komunistyczny, który trwał aż do 1989 r.

 

Piotr Naimski o więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie:

Stało się miejscem kaźni polskich patriotów. To jest miejsce w Warszawie, które powinno być świętym miejscem. To tu sowieccy okupanci i ich polscy kolaboranci więzili i zabijali strzałami w tył głowy polskich patriotów. To miejsce „odwiedziłem” dwukrotnie w latach 70. Wiedzieliśmy, że przebywamy w celach, w których oni czekali na śmierć.

 

Mokotowskie więzienie, które stało się miejscem kaźni polskich patriotów

To jest miejsce w Warszawie, które powinno być świętym miejscem. To tu sowieccy okupanci i ich polscy kolaboranci więzili i zabijali strzałami w tył głowy polskich patriotów. To miejsce „odwiedziłem” dwukrotnie w latach 70. Wiedzieliśmy, że przebywamy w celach, w których oni czekali na śmierć.

Opublikowany przez Piotr Naimski Wtorek, 17 września 2019

Uroczystość przekazania zbioru dokumentów konspiracyjnych przez Piotra Naimskiego

16 Wrzesień, 2019

Piotr Naimski przekazał do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego zbiór dokumentów konspiracyjnych po plut. Zbigniewie Osuchowskim ps. „Zych”.

Jak podkreślił Tomasz Krasiński z Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”, która prowadzi Muzeum: Dzięki życzliwości i pomocy pana Piotra Naimskiego udało się pozyskać dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego niesamowity zestaw ok. 170 druków, rękopisów. Będą służyć następnym pokoleniom młodych ludzi, by uczyli się historii, a najłatwiej przekazywać historię za pomocą emocji, które towarzyszą tym wszystkim dokumentom i przedmiotom.

 

Reportaż z uroczystości przekazania przez Piotra Naimskiego zbioru druków konspiracyjnych do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego

Reportaż z uroczystości przekazania zbioru dokumentów konspiracyjnych po plut. Zbigniewie Osuchowskim ps. „Zych”.„Dzięki życzliwości i pomocy pana Piotra Naimskiego udało się pozyskać dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego niesamowity zestaw ok. 170 druków, rękopisów. Będą służyć następnym pokoleniom młodych ludzi, by uczyli się historii, a najłatwiej przekazywać historię za pomocą emocji, które towarzyszą tym wszystkim dokumentom i przedmiotom” (Tomasz Karasiński, Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław").

Opublikowany przez Piotr Naimski Poniedziałek, 16 września 2019