Bezpieczeństwo Energetyczne

„Bursztyn Polskiej Energetyki” dla prezesa Tomasza Stępnia

08 kwietnia, 2019

Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień otrzymał na VII Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku nagrodę „Bursztyn Polskiej Energetyki” za konsekwentne i skuteczne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez realizację projektu Baltic Pipe.

Gaz-System S.A. to spółka Skarbu Państwa podlegająca pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – Piotrowi Naimskiemu, który uczestniczył w uroczystości wręczenia wyróżnienia.

Relację z wydarzenia znajdziecie Państwo tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz-System złożył raporty oddziaływania na środowisko podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe

05 kwietnia, 2019

Jak podaje komunikat spółki Gaz-System:

We wszystkich trzech krajach, przez których obszary morskie będzie przebiegał gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego, GAZ-SYSTEM złożył raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z harmonogramem, w Polsce miało to miejsce 28 marca, w Szwecji 19 marca, a w Danii 25 stycznia 2019 r. Projektanci zaplanowali liczne udogodnienia dla środowiska – np. przewierty bezwykopowe. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dotyczący polskiej części projektu przedłożono w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Natomiast w Szwecji i Danii dokumenty, będące częścią wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, zostały złożone odpowiednio w szwedzkim Ministerstwie Przedsiębiorczości i Innowacji oraz w Duńskiej Agencji Energii.

Raporty zawierają wyniki kompleksowej kampanii badań środowiska przeprowadzonej wzdłuż wszystkich rozważanych wariantów trasy gazociągu podmorskiego. Trwające ponad rok analizy pozwoliły na opracowanie ocen oddziaływania obejmujących wpływ projektu na kluczowe elementy środowiska, w tym m.in.: na środowisko naturalne, lokalne społeczności, czy też turystykę. Badania przeprowadzono w odniesieniu do okresu budowy oraz użytkowania gazociągu.

 

Treść całego komunikatu znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółki Gaz-System

Nord Stream 2 sieje zamęt i niezgodę w Europie. Piotr Naimski gościem programu „Minęła 20”

04 kwietnia, 2019

W programie TVP Info „Minęła 20” Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślił, że Nord Stream 2 to inwestycja, która podważa interesy wszystkich w Europie, może z wyjątkiem Niemiec […], sieje zamęt i niezgodę między sojusznikami. […] Jest sprzeczna z interesami polskimi, z europejskimi interesami, dlatego że podważa solidarność europejską. To jest działanie w interesie Rosji, która chce podziałów w Europie.

Przypomniał deklaracje ówczesnego premiera Władimira Putina z 2009 r.: Trzeba sięgnąć do wypowiedzi [obecnego] prezydenta [Rosji] Putina z 1 września 2009 r. z Westerplatte, gdy proponował kanclerz Merkel nowy sojusz, nową oś współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do lektury omówienia wypowiedzi Piotra Naimskiego

oraz tutaj

Specustawa przyspieszy budowę strategicznej infrastruktury sektora naftowego. Komunikat spółki PERN

03 kwietnia, 2019

Podajemy treść komunikatu prasowego spółki PERN (podlega pełnomocnikowi rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrowi Naimskiemu) dotyczącego ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym:

 

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która ułatwi PERN budowę i modernizację rurociągów naftowych i paliwowych, 3. kwietnia została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 18 kwietnia 2019 roku.

Ustawa wprowadza m.in. uproszczenia w uzyskiwaniu niezbędnych zgód administracyjnych. Ma ułatwić przygotowanie, a w efekcie także realizację strategicznych przedsięwzięć, takich jak budowa oraz modernizacja rurociągów naftowych i paliwowych. Przypomnijmy, że ustawę w lutym br. uchwalił Sejm RP, a następnie przyjął ją Senat, nie wnosząc do niej poprawek. Następnie została podpisana przez Prezydenta RP.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Strategicznym PERN S.A. na lata 2018 – 2022, Spółka realizuje złożony i ambitny program rozbudowy infrastruktury magazynowej i przesyłowej. Zwiększamy nasze możliwości w obszarze ropy i paliw, bo tego oczekuje rynek, ale także nasi klienci. Uchwalona ustawa dotycząca inwestycji w sektorze naftowym usprawni nasze działania” – Igor Wasilewski, Prezes PERN.

Ustawa wprowadza szczególne rozwiązania prawne dla przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, wskazanych w załączniku do ustawy, obejmujących:

* budowę rurociągu ropy naftowej z Gdańska – do Płocka, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,

* budowę rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych, w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi,

* budowę rurociągu produktów naftowych z Boronowa – do Trzebini, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,

* budowę rurociągu produktów naftowych z Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra – do miejscowości Wielowieś, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Obecnie PERN finalizuje już I etap rozbudowy pojemności na paliwa – nowe zbiorniki w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, rozbudowuje także bazę surowcową w Gdańsku i Terminal Naftowy w Gdańsku.

Piotr Naimski: przepustowość terminala LNG w Świnoujściu po prowadzonej rozbudowie sięgnie 7,5 mld metrów sześciennych gazu

03 kwietnia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poświęconym funkcjonowaniu terminala do odbioru LNG w Świnoujściu.

Podkreślił m.in.:

 

* Gazoport funkcjonuje od trzech lat w sposób rutynowy. To bardzo istotny element naszej strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. Jako taki jest komplementarny z innym projektem równoległym, tj. gazociągiem łączącym Norwegię z Polską (Baltic Pipe).

* Obecnie średnia roczna przepustowość wynosi 5 mld metrów sześciennych gazu w przeliczeniu już na gaz, który wtłaczany jest do krajowego systemu przesyłowego.

* Rozbudowa terminala w Świnoujściu to inwestycja, która w tej chwili jest już prowadzona. Przepustowość, czyli moc regazyfikacyjna rozbudowanego terminala, to będzie 7,5 mld metrów sześciennych gazu.

* Zakończenie trwającej rozbudowy planowane jest w 2023 r. Już w 2021 r. możliwości regazyfikacyjne powinny być na poziomie 7,5 mld metrów sześciennych. Trzeci zbiornik gazu, który powstanie do 2023 r., umożliwi przy kolejnym etapie rozbudowy dostawienie elementów zwiększających moc regazyfikacyjną do 10 mld metrów sześciennych.

 

Wypowiedzi Piotra Naimskiego przywołuje portal tvp.info

Piotr Naimski: w 2022 r. będzie już rozwiązany jeden z najważniejszych problemów, czyli uzależnienie Polski od monopolistycznych dostaw rosyjskiego gazu

01 kwietnia, 2019

W wypowiedzi dla Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza Piotr Naimski podkreślił:

 

Jeden z najważniejszych problemów, czyli uzależnienie Polski od monopolistycznych dostaw rosyjskiego gazu, będzie rozwiązany. To się stanie w 2022 roku, kiedy skończymy budowę gazociągu, który połączy Polskę ze źródłami gazu w Norwegii, na szelfie pod Morzem Bałtyckim. Rozbudujemy także gazoport w Świnoujściu, podjęliśmy decyzję o postawieniu – w dalszej przyszłości – w Gdańsku pływającego terminala LNG. To jest związane z rozwojem rynku gazu w Polsce – zużywamy coraz więcej tego surowca, będziemy go zużywali jeszcze więcej.

 

Piotr Naimski zaznaczył, że kiedy surowiec pochodził od rosyjskiego monopolisty, niemożliwe było w Polsce rozwijanie energetyki opartej na gazie.

W dalszej części rozmowy odniósł się do wykorzystania węgla, sprawy elektrowni jądrowej i współpracy Trójmorza w dziedzinie energetyki.

Zachęcamy do obejrzenia wypowiedzi:

 

 

Tutaj możecie Państwo przeczytać cały zapis

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Relacja

01 kwietnia, 2019

Politechnika Rzeszowska pisze w relacji z konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”:

 

Na Politechnice Rzeszowskiej trwa IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju, zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Konferencja dotyczy różnych aspektów polityki energetycznej. Bierze w niej udział ponad 150 prelegentów z kraju i zagranicy. Są wśród nich przedstawiciele największych polskich firm energetycznych.

 

 

 

Podczas rozpoczęcia konferencji rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski wręczył nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne.

W tym roku przyznano ją Larsowi Chr. Lilleholtowi, ministrowi energii i klimatu Królestwa Danii za projekt dywersyfikacji gazu ziemnego do Europy. Nagrodę odebrał Thomas Rizk, minister radca, regionalny koordynator ds. handlowych na Europę Środkową i Wschodnią.

„Projekt Baltic Pipe ważny jest dla całego regionu, również dla Unii Europejskiej. Dywersyfikacja źródeł energii, elastyczność jej dostaw, udział w zintegrowanej sieci europejskiej przekłada się na stabilność i bezpieczeństwo energetyczne Danii. Mamy nadzieję, że tym samym będzie cieszyć się  Polska” – mówił Thomas Rizk.

 

O projekcie Baltic Pipe mówił również Piotr Naimski, pełnomocnik rządu RP do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. „Jeżeli możemy powiedzieć w połowie realizacji tej inwestycji, że realizujemy ją z dokładnością co do jednego tygodnia, to jest to sukces tych osób, które bezpośrednio to robią” – mówił Naimski.

Projekt Baltic Pipe  ma na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego i norweskiego systemu przesyłowego.

Naimski podkreślił, że terminowa realizacja projektu nie byłaby możliwa bez współpracy m.in. z Danią.

 

 

Według niego regionalna współpraca w basenie Morza Bałtyckiego daje zarówno Skandynawii, jak i Polsce możliwość synergii. – Bałtyk jest morzem, które łączy, a nie dzieli. I taka jest nasza strategia – powiedział Naimski.

 

W ocenie pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, morze Bałtyckie jest też źródłem energii. – „Energia z wiatru jest przyszłością. Morski wiatr jest stabilny, bardziej efektywny. Zatem te farmy wiatrowe będą na Bałtyku powstawały. W tym kontekście współpraca z Danią jest bardzo ważna” – mówił.

Piotr Naimski przypomniał, że zgodnie z zapisami rządowego programu energetycznego, do 2040 r. ok. 50 proc. polskiej energii będzie produkowanej z węgla. Pozostała część ze źródeł nieemisyjnych, a połowa z tych źródeł będzie oparta na energetyce nuklearnej.

Podczas kilkudziesięciu paneli tematycznych dziś i jutro na konferencji będą poruszane tematy dotyczące m.in.: strategicznego znaczenia Trójmorza dla bezpieczeństwa energetycznego Europy; źródeł dostaw gazu dla państw Trójmorza; energetyki wiatrowej oraz jej roli w rozwoju gospodarczym Polski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Arkadiusz Surowiec

Możecie Państwo obejrzeć całe wystąpienie Piotra Naimskiego:

 

IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” z udziałem Piotra Naimskiego. Transmisja on-line

01 kwietnia, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczy w IV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” zorganizowanej przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

 

Zachęcamy do oglądania transmisji on-line, tutaj

 

 

Jak czytamy na stronie internetowej Politechniki Rzeszowskiej:

Czy Trójmorze może mieć strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy? Jaka może być funkcjonalność terminalu LNG w Świnoujściu? W jaki sposób dostawy morskie gazu ziemnego do Polski mogą wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu? – m.in. na te tematy będą dyskutować uczestnicy konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. […] Podczas kilkudziesięciu paneli tematycznych będą poruszane tematy dotyczące m.in.: strategicznego znaczenia Trójmorza dla bezpieczeństwa energetycznego Europy; źródeł dostaw gazu dla państw Trójmorza; energetyki wiatrowej oraz jej roli w rozwoju gospodarczym Polski.

 

Omówienie wypowiedzi Piotra Naimskiego znajdziecie Państwo na następujących portalach internetowych:

 

BiznesAlert:

Naimski: Przenosimy polski gaz w obszar normalności

Gaz dla Trójmorza między rynkiem a polityką (RELACJA)

Naimski: Polska musi budować offshore. Jest pole do współpracy z Danią

 

WNP:

Piotr Naimski: Baltic Pipe realizowany z dokładnością co do tygodnia

 

Cire:

Naimski: Projekt Baltic Pipe jest realizowany zgodnie z harmonogramem

Spotkanie Piotra Naimskiego z przedstawicielami gminy Szaflary

30 marca, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, spotkał się z wójtem gminy Szaflary Rafałem Szkaradzińskim, sołtysem Maruszyny Józefem Stramą, radnym gminy i sołtysem wsi Skrzypne Wojciechem Piszczórem i pracownicą Urzędu Gminy Szaflary Anną Urbaniak. Tematem rozmowy były plany Polskiej Spółki Gazownictwa w kontekście złożonych przez mieszkańców ankiet.

Jak podaje lokalny portal internetowy podhaleregion.pl:

 

Sołtysi wsi Maruszyna oraz Skrzypne odwiedzali mieszkańców w domach, pomagali wypełniać ankiety oraz udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców. Mogli więc przekazać ministrowi odczucia mieszkańców w związku z powstaniem sieci gazowej, ich zapatrywania na przyszłość oraz swoje własne doświadczenia zebrane w kontaktach z zainteresowanymi. Minister Naimski zapoznał się również z opracowaniem graficznym, na którym przedstawiono w poszczególnych miejscowościach lokalizację budynków, których właściciele złożyli ankiety. W imieniu mieszkańców podziękowano ministrowi za zainteresowanie powstaniem sieci gazowej na terenie Gminy Szaflary.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ministrowi została również przekazana propozycja, aby Program „Czyste Powietrze” zaczął działać na poziomie gmin – nawet jeśli nie w zakresie rozpatrywania wniosków, to w kompleksowej pomocy przy wypełnianiu wniosków i udzielaniu mieszkańcom takiej pomocy, jaką obecnie udzielić mogą jedynie pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Takie rozwiązanie nie tylko przyspieszyłoby rozpatrywanie wniosków, ale również zwiększyło zainteresowanie programem. Minister Piotr Naimski wyraził zainteresowanie tą propozycją i obiecał przekazać te uwagi osobom zajmujących się bezpośrednio organizacją Programu.

Wizyta Piotra Naimskiego w Sztokholmie

27 marca, 2019

Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przebywał 26 marca z wizytą w Sztokholmie. Jego rozmówcą był Sebastian de Toro, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii i Infrastruktury, wraz ze współpracownikami, m.in. Frederikiem Ahlenem, dyrektorem generalnym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Innowacji. Spotkanie dotyczyło współpracy w dziedzinie energii między Polską i Szwecją ze szczególnym uwzględnieniem projektu Baltic Pipe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację podaje portal BiznesAlert