Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji strategicznych w sektorze naftowym, przedłożony przez Piotra Naimskiego

Rada Ministrów przyjęła podczas dzisiejszego posiedzenia projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, przedłożony przez Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

 

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu:

 

Projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W projekcie stworzono podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji polegających na:

– budowie rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock,- budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia, – budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś, – budowie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania.

Zgodnie z projektem ustawy, podmiotem odpowiedzialnym za realizację ww. inwestycji będzie spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Przewidziano także rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny, w szczególności:

– do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wydawanej przez wojewodę – decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do jej przygotowania i realizacji,

 

– uproszczenie procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym) oraz zgody wodnoprawnej,

– określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzenie podstawy prawnej do nakładania kar w przypadku nieterminowego rozpatrzenia sprawy, a także modyfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu prowadzonym przez organ wyższej instancji albo sąd administracyjny,

– wprowadzenie przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku wypłaty odpowiedniego odszkodowania,

– zapewnienie inwestorowi możliwości wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do przygotowania inwestycji.

W kategorii: Aktualności, Bezpieczeństwo Energetyczne wpisany przez Magdalena

Ilość komentarzy do artykułu: Możliwość komentowania Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji strategicznych w sektorze naftowym, przedłożony przez Piotra Naimskiego została wyłączona

Możliwość komentowania jest wyłączona.